Main menu

header

SECŢIUNEA 1. Organizatorul şi Regulamentul Oficial al CONCURSULUI

1.1. Concursul „Intră în EURO cu TAIFASURI” (denumit în continuare Concurs) este organizat de SC TAIFASURI Media SRL, societate comercială cu sediul social în Bucureşti, Şoseaua Dudeşti-Pantelimon Nr. 1-3, et. 2, Sector 3, având Codul de Înregistrare Fiscală RO 17116493, reprezentată de Nicoleta Chiran, în calitate de Administrator (denumită în continuare „Organizatorul”). 

1.2. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte integral termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”). Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public pe site-ul www.taifasuri.ro şi în revista săptămânală Taifasuri.

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul www.taifasuri.ro.

SECŢIUNEA 2. Perioada şi Aria de desfăşurare a Concursului

2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară exclusiv în revista săptămânală TAIFASURI, în perioada 4 august 2016 - 7 decembrie 2016, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Concursul se adresează doar persoanelor cu domiciliul stabil sau reşedinţa pe teritoriul României.

SECŢIUNEA 3. Dreptul de participare

3.1. La Concurs poate participa orice persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, împlinită până la data înscrierii la Concurs, care respectă integral termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial. Participanţii la Concurs acceptă automat şi se supun necondiţionat prevederilor prezentului Regulament Oficial!

3.2. Angajaţii SC TAIFASURI Media SRL, rudele de gradul I ale acestora, precum şi angajaţii firmelor partenere implicate în derularea Concursului nu au dreptul să participe la Concurs.

SECŢIUNEA 4. Mecanismul Concursului

4.1. Înscrierea la Concursul „Intră în EURO cu TAIFASURI” se face în intervalul 4 august 2016 - 7 decembrie 2016, prin contractarea unui abonament la revista TAIFASURI, OBLIGATORIU până la data de 31 decembrie 2016, valabil OBLIGATORIU pe minimum 2 luni. Preţul unui abonament este de 65,8 lei (abonament 1 septembrie  - 31 decembrie 2016), 50,85 de lei (abonament 1 octombrie - 31 decembrie 2016) sau 33,9 lei (abonament 1 noiembrie - 31 decembrie 2016). 

4.2. Persoanele care deţin deja un abonament la revista TAIFASURI, valabil până la data de 31 decembrie 2016, intră automat în Concurs!

4.3. Câștigătorii vor putea intra în posesia premiilor doar în cazul în care vor face dovada achiziţionării abonamentului la revista Taifasuri, prin transmiterea unei copii a chitanţei de efectuare a plăţii, prin poştă, la adresa Şoseaua Dudeşti-Pantelimon Nr. 1-3, et. 2, Sector 3, Bucureşti sau scanată pe e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

4.4. Pentru a intra în posesia premiilor, câștigătorii trebuie să facă OBLIGATORIU și dovada fizică a deținerii tuturor numerelor revistei TAIFASURI din timpul Concursului, dar doar pe perioada abonamentului personal pe care l-au contractat la revista TAIFASURI până la 31 decembrie 2016.

SECŢIUNEA 5. Premii

5.1. Premiile acordate în cadrul Concursului constau în:

• 5 premii în bani a câte 1.000 de euro/premiu;

• 5 premii a câte un grătar electric;

• 5 premii a câte un aparat de făcut hot dog;

• 5 premii a câte o răzătoare electrică;

• 5 premii a câte un aparat de făcut tăieței.

5.2. Valoarea totală a premiilor este de aproximativ 26.500 de lei.

SECŢIUNEA 6. Desemnarea câştigătorilor

6.1. Desemnarea câştigătorilor se va face aleatoriu, prin tragere la sorţi, în cadrul unei emisiuni în direct difuzate de postul ETNO TV la finalul Concursului, în luna decembrie 2016. Vor participa la tragerea la sorţi toate persoanele fizice/juridice care au contractat OBLIGATORIU un abonament valabil până la data de 31 decembrie 2016 la revista TAIFASURI, şi care au respectat toate celelalte cerințe/obligații ale Regulamentului Oficial.

 6.2. Data exactă a extragerii şi desemnării câştigătorilor va fi anunţată în cadrul revistei TAIFASURI în numărul din 1 decembrie 2016, dar şi pe site-ul www.taifasuri.ro.

6.3. Lista completă a câştigătorilor va fi publicată în revista TAIFASURI, de cel puțin două ori, în numerele următoare tragerii la sorţi.

6.4. Fiecare dintre participanţii la Concurs poate câştiga, prin tragere la sorţi, un singur premiu! Dacă un participant la Concurs a fost desemnat câştigătorul unuia dintre premii, acesta nu mai este înscris în tragerea la sorţi a premiilor nedesemnate până la momentul respectiv.

SECŢIUNEA 7. Revendicarea premiilor

7.1. Revendicarea premiilor se va face în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data publicării listei câştigătorilor în revista TAIFASURI, telefonic, la numărul 031.432.69.48, de luni până vineri, între orele 10:00 şi 16:00. 

7.2. Dacă premiul nu este revendicat în termenul precizat mai sus, câştigătorul pierde orice drept asupra acestuia. În acest caz, premiul se anulează! 

7.3. Premiile sunt individuale şi titlul lor nu se poate transfera altei persoane.

SECŢIUNEA 8. Acordarea premiilor

8.1. Câştigătorii vor intra în posesia premiilor la sediul Organizatorului, pe baza cărţii de identitate sau le vor primi acasă, prin curier ori prin Poşta Română, în maximum 100 de zile calendaristice de la data revendicării. Costurile de expediere ale premiilor cad exclusiv în sarcina Organizatorului.

8.2. Intrarea în posesia premiilor se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial. În caz contrar, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula câştigul.

8.3. Câştigătorul nu poate cere schimbarea valorii premiului în bani sau în alte bunuri. 

8.4. Pentru premiile în produse sau servicii, cu o valoare individuală mai mare de 600 de lei, câştigătorul are obligaţia ca, anterior datei la care primeşte în proprietatea şi în posesia sa premiul, să depună în contul indicat de Organizator suma în lei reprezentând impozitul legal datorat de câştigător pentru venituri în natură provenite din premii. În mod obligatoriu, impozitul va fi virat de Organizator la bugetul de stat conform Codului Fiscal al României în vigoare. Impozitul cu reţinere la sursă este de 16% şi se aplică valorii nete a obiectului, aceasta fiind determinată ca diferenţa dintre valoarea brută a obiectului (valoarea premiului obţinut) şi o sumă neimpozabilă de 600 de lei.

8.5. Premiile cu o valoare mai mică de 600 de lei nu sunt supuse impozitării. Dacă suma de 600 de lei este modificată în baza dispoziţiilor legale în vigoare la momentul acordării premiului, se va lua în considerare suma astfel modificată.

8.6. Orice alte obligaţii de natură fiscală şi/sau de orice altă natură în legătură cu premiile acordate, cu excepția prevederilor de la art. 8.1, cad şi rămân în sarcina exclusivă a câştigătorului.

8.7. Organizatorul nu garantează calitatea, funcţionalitatea şi alte aspecte legate de buna funcţionare a premiilor. Pentru reclamaţii, câştigătorul se va adresa producătorului produsului, furnizorului sau importatorului. Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune aduse câştigătorului sau unor terţe persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea premiilor.

SECŢIUNEA 9. Dispoziţii finale

9.1. Persoanele interesate să participe la Concurs sunt de acord fără rezerve cu prezentul Regulament Oficial. Numele, prenumele şi imaginea câştigătorilor vor fi aduse la cunoştinţa publicului, în scopuri publicitare, prin mass-media în modalităţile pe care Organizatorul le va considera necesare, fără niciun fel de compensare. Întreaga bază de date constituită prin organizarea Concursului poate fi folosită în scopuri publicitare şi de marketing ale revistei TAIFASURI, participarea la Concurs reprezentând acceptul dumneavoastră automat si necondiționat. 

9.2. Ne rezervăm dreptul de a elimina din Concurs orice participant care este suspectat de orice tip de fraudare a Concursului. Organizatorul nu are obligaţia de a purta corespondenţa privitoare la mesajele necâştigătoare.

9.3. Participarea la Concurs implică şi presupune cunoaşterea, însuşirea şi acordul deplin cu normele prezentului Regulament Oficial şi a eventualelor decizii ulterioare. Ulterioarele decizii luate în cadrul Concursului vor urma obligatoriu aceleaşi proceduri menţionate mai sus.

9.4. În cazul unor circumstanţe neprevăzute (de exemplu: accentuarea gravă a crizei financiare existente), Organizatorul are dreptul să amâne, să suspende, să modifice sau să anuleze total campania, acest aspect fiind comunicat de Organizator în timp util, pe site-ul www.taifasuri.ro și în revista TAIFASURI.

9.5. Condiţiile şi termenii de promovare vor fi guvernaţi de legile din România. Pentru orice problemă de natură juridică ce ar putea apărea în decursul Concursului, participanţii şi Organizatorul vor fi supuşi jurisdicţiei instanţelor de judecată din România, de pe raza Municipiului Bucureşti.

TAIFASURI MEDIA

camp 300x2507