Main menu

header

SECŢIUNEA 1. Organizatorul şi Regulamentul Oficial al CONCURSULUI

1.1. Concursul „Taifasuri te pune pe roate!” (denumit în continuare Concurs) este organizat de SC TAIFASURI Media SRL, societate comercială cu sediul social în Bucureşti, Şoseaua Dudeşti-Pantelimon Nr. 1-3, et. 2, Sector 3, având Codul de Înregistrare Fiscală RO 17116493, reprezentată de Nicoleta Chiran, în calitate de Administrator (denumită în continuare „Organizatorul”).

1.2. Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”). Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant şi va fi făcut public pe site-ul www.taifasuri.ro.

1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul www.taifasuri.ro.

SECŢIUNEA 2. Perioada şi Aria de desfăşurare a Concursului

2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară exclusiv în revista TAIFASURI, în perioada 29 ianuarie – 1 iulie 2015, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Concursul se adresează doar persoanelor cu domiciliul stabil sau reşedinţa pe teritoriul României.

SECŢIUNEA 3. Dreptul de participare

3.1. La Concurs poate participa orice persoană fizică cu vârsta minimă de 14 ani, împlinită până la data înscrierii la Concurs. Participanţii la Concurs acceptă şi se supun necondiţionat prevederilor prezentului Regulament Oficial!

3.2. Angajaţii SC TAIFASURI Media SRL, rudele de gradul I ale acestora, precum şi angajaţii firmelor partenere implicate în derularea Concursului nu au dreptul să participe.

SECŢIUNEA 4. Mecanismul Concursului

4.1. Înscrierea la Concursul “Taifasuri te pune pe roate!” se face în intervalul 29 ianuarie –­­­ 1 iulie 2015, prin achizitionarea unui abonament la revista TAIFASURI, valabil OBLIGATORIU până la data de 31 decembrie 2015. Preţul unui abonament este de 106 lei (abonament 1 martie - 31 decembrie 2015), 95 de lei (abonament 1 aprilie - 31 decembrie 2015), 85 de lei (abonament 1 mai - 31 decembrie 2015), 74 de lei (abonament 1 iunie - 31 decembrie 2015), 67 de lei (abonament 1 iulie - 31 decembrie 2015), la care se adaugă comisionul Poştei Române, TVA şi taxe poştale. În vederea participării la Concurs, abonaţii trebuie să facă dovada achiziţionării abonamentului la revista Taifasuri, prin transmiterea unei copii a chitanţei de efectuare a plăţii, prin poştă la adresa Şoseaua Dudeşti-Pantelimon Nr. 1-3, et. 2, Sector 3, Bucureşti sau scanata pe e-mail la adresa taifasuri@taifasuri.ro.

4.2. Persoanele care deţin deja un abonament la revista Taifasuri, valabil până la data de 31 decembrie 2015, trebuie să transmită dovada achiziţionării abonamentului în aceleaşi condiţii prezentate în paragraful anterior.

SECŢIUNEA 5. Premii

5.1. Premiile acordate în cadrul Concursului constau în:

•             1 autoturism DACIA LOGAN;

•             5 premii în bani a câte 1000 lei / premiu;

•             5 biciclete;

•             5 maşini electrice de tocat;

•             5 maşini de făcut paine;

•             5 aparate de gătit cu aburi.

5.2. Valoarea totală a premiilor este de aproximativ 40.500 lei (reprezentand aproximativ 9000 euro).

SECŢIUNEA 6. Desemnarea câştigătorilor

6.1. Desemnarea câştigătorilor se va face prin tragere la sorţi, in direct, în cadrul unei emisiuni difuzate de postul ETNO TV la finalul concursului, în luna iulie 2015, de către revista TAIFASURI în parteneriat cu postul de televiziune ETNO TV. Vor participa la tragerea la sorţi toate persoanele fizice care au contractat un abonament valabil până la data de 31 decembrie 2015 la revista TAIFASURI şi au transmis dovada abonării, conform prezentului Regulament Oficial.

6.2. Data exactă a extragerii şi desemnării câştigătorilor va fi anunţată în cadrul revistei Taifasuri în numerele din 18 si 25 iunie 2015, dar şi pe www.taifasuri.ro

6.3. Lista completă a câştigătorilor va fi publicată în revista TAIFASURI, în numerele imediat următoare tragerii la sorţi.

6.4. Fiecare dintre participanţii la Concurs poate câştiga, prin tragere la sorţi, un singur premiu. Dacă un participant la Concurs a fost desemnat câştigătorul unuia dintre premii, acesta nu mai este înscris în tragerea la sorţi a premiilor nedesemnate până la momentul respectiv.

SECŢIUNEA 7. Revendicarea premiilor

7.1. Revendicarea premiilor se va face în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data publicării listei câştigătorilor în revista TAIFASURI, telefonic, la numărul 031.432.69.48, de luni până vineri, între orele 10:00 şi 16:00.

7.2. Dacă premiul nu este revendicat în termenul precizat mai sus, câştigătorul pierde orice drept asupra acestuia. În acest caz, premiul se anulează!

7.3. Premiile sunt individuale şi titlul lor nu se poate transfera altei persoane!

SECŢIUNEA 8. Acordarea premiilor

8.1. Câştigătorii vor intra în posesia premiilor la sediul Organizatorului, pe baza cărţii de identitate sau le vor primi acasă, prin curier, ori prin Poşta Română, în maximum 90 de zile de la data revendicării. Costurile de expediere a premiului cad exclusiv în sarcina câştigătorului.

8.2. Intrarea în posesia premiilor se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial. În caz contrar, Organizatorul şi partenerii îşi rezervă dreptul de a anula câştigul.

8.3. Câştigătorul nu poate cere schimbarea valorii premiului în bani sau în alte bunuri.

8.4. Pentru premiile în produse sau servicii, cu o valoare individuală mai mare de 600 de lei (în cazul de faţă – 1 autoturism Dacia Logan) câştigătorul are obligaţia ca, anterior datei la care primeşte în proprietatea şi posesia sa premiul, să depună în contul indicat de Organizator suma în lei reprezentând impozitul legal datorat de câştigător pentru venituri în natură provenite din premii. În mod obligatoriu, impozitul va fi virat de Organizator la bugetul de stat conform Codului Fiscal al României în vigoare. Impozitul cu reţinere la sursă este de 16% şi se aplică valorii nete a obiectului, aceasta fiind determinată ca diferenţa dintre valoarea brută a obiectului (valoarea premiului obţinut) şi o sumă neimpozabilă de 600 de lei.

8.5. Premiile cu o valoare mai mică de 600 de lei nu sunt supuse impozitării. Dacă suma de 600 de lei este modificată în baza dispoziţiilor legale în vigoare la momentul acordării premiului, se va lua în considerare suma astfel modificată.

8.6. Orice alte obligaţii de natură fiscală şi/sau de orice altă natură în legătură cu premiile acordate cad şi rămân în sarcina exclusivă a câştigătorului.

8.7. Organizatorul nu garantează calitatea, funcţionalitatea şi alte aspecte legate de buna funcţionare a premiilor. Pentru reclamaţii, câştigătorul se va adresa producătorului produsului, furnizorului sau importatorului. Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune aduse câştigătorului sau unor terţe persoane, ca urmare sau în legătură cu utilizarea premiilor.

SECŢIUNEA 9. Dispoziţii finale

9.1. Persoanele interesate să participe la Concurs sunt de acord fără rezerve cu prezentul Regulament Oficial. Numele, prenumele şi imaginea câştigătorilor vor fi aduse la cunoştinţa publicului, în scopuri publicitare, prin mass-media în modalităţile pe care Organizatorul le va considera necesare, fără niciun fel de compensare. Întreaga bază de date constituită prin organizarea Concursului poate fi folosită în scopuri publicitare şi de marketing, participarea la Concurs reprezentând acceptul dumneavoastră automat.

9.2. Ne rezervăm dreptul de a elimina din Concurs orice participant impotriva caruia exista indicii temeinice de fraudare a Concursului. Organizatorul nu are obligaţia de a purta corespondenţa privitoare la mesajele necâştigătoare.

9.3. Participarea la Concurs implică şi presupune cunoaşterea, însuşirea şi acordul deplin cu normele prezentului Regulament Oficial şi a eventualelor decizii ulterioare. Ulterioarele decizii luate în cadrul Concursului vor urma obligatoriu aceleaşi proceduri menţionate mai sus.

9.4. În cazul unor circumstanţe neprevăzute (de exemplu: accentuarea dramatică a crizei financiare existente), Organizatorul are dreptul să amâne, să suspende, să modifice sau să anuleze total campania, acest aspect fiind comunicat de Organizator în timp util.

9.5. Condiţiile şi termenii de promovare vor fi guvernaţi de legile din România. Pentru orice problemă de natură juridică ce ar putea apărea în decursul Concursului, participanţii şi Organizatorul vor fi supuşi jurisdicţiei de instanţele de drept comun din România, de pe raza Municipiului Bucureşti.

TAIFASURI MEDIA