Main menu

header

...Am avut șansa să particip la Atelierul European de Teatru, Ruse, 16-19 iunie 2014. Eveniment care, discret, a pus în discuție condiția teatrului independent, devenit, astăzi, un fenomen. Dintre cele patru spectacole prezentate în Atelierul European (două bulgărești, două româ­nești), trei au aparținut unor teatre par­ticulare. Abia debutase Atelierul European de la Ruse, când am citit pe internet măr­turisirea unei tinere regizoare din Ro­mâ­nia, Carmen Lidia Vidu: „Teatrul indepen­dent nu se ia în serios. Găsesc că se montează glumițe de spectacole, bune de văzut la o bere și o țigară”. Ruse a oferit reverul la această amară constatare...

...În Atelierul European de Teatru, „Credo” - Teatru Independent din Sofia - a oferit un spectacol memorabil, ce poate fi o lecție pentru toți cei care neagă valen­țele artistice reale ale teatrului indepen­dent sau pentru cei care se joacă de-a teatrul! Un spectacol pornind de la un text celebru (nu glumiță!) - „Mantaua” de Go­gol. Un regal teatral, gândit și jucat mo­dern, clasic și non-verbal, fără ca scriitura să fie mutilată. Spectacolul acesta, opera unui veritabil „om-orchestră” - Nina Di­mi­trova, regizor, scenograf, interpret, orga­ni­zator, se joacă de 21 de ani, schim­bându-se, din timp în timp, partenerul actriței! A participat la aproape 200 de Festivaluri de ținută (inclusiv la Sibiu și Baia Mare!), are sute de trofee, a bătut mapamondul, a fost prezentat în 9 (nouă) limbi, cei doi actori bulgari învățând textul și în japo­neză! Secretul unui asemenea succes uriaș? Harul, truda, seriozitatea, în­crede­rea în ideea de teatru indepen­dent! Pentru că și Nina Dimitrova, îm­preună cu celălalt coleg de scenă (Stelian Radev, în ultima vreme) traversează Bul­garia, Europa cu o mașină mică, în care înghesuie decorul, aparatura tehnică și marele crez în teatrul adevărat. La Ruse, „Mantaua” lui „Credo” din Sofia s-a jucat pe marea scenă goală a Teatrului „Sava Ognianov”, cu un decor minimal: un țarc de copii, două dosare, câteva hârtii, sfori și o fantastică lecție de inventivitate sce­nică, țarcul devenind leagăn de copil, ce­lulă, coșciug, dosarele - ferestre, sforile - gra­nițe etc. Fascinat de lecția de inven­tivitate a celor doi actori, la un moment dat am avut impresia că văd pe scenă „Necu­vin­tele” lui Nichita Stănescu... Ace­lași teatru, și a doua seară, cu o drama­tizare după Andersen, „Tot ce face mo­șul...”, aceeași magie teatrală, sala full, 700 de oameni aplaudând în extaz. Ca al treilea spec­tacol-independent să fie pre­zentat de Tea­­trul „Mignon” din București, o pre­mieră de ținută, din aprilie, „Peli­ca­nul” de August Strinberg, în regia tinerei, dar ta­lentatei și profundei Amalia Olaru, cu o minunată Ana Ioana Macaria, actriță de elită, care a unit și a dat combustie celor trei tineri colegi de scenă - Plamena An­ghelova (născută în Ruse, absolventă de Conservator la București, cu o impe­cabilă limbă română și dinamism scenic), Cristi Gheorghe și Daniel Chirilă. Trei sem­ne că și teatrul independent poate naște spec­tacole adevărate!

Add comment


Security code
Refresh

DVR PHARM