Main menu

header

ATENTIE ! Acest site foloseste cookies.

Sunte de acord cu cele prezentate. Learn more

I understand

Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Taifasuri Media SRL, are obligația de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principiile de prelucrare și în condiții de securitate tehnică și numai pentru scopurile specificate în Prelucrarea datelor.

...Am avut șansa să particip la Atelierul European de Teatru, Ruse, 16-19 iunie 2014. Eveniment care, discret, a pus în discuție condiția teatrului independent, devenit, astăzi, un fenomen. Dintre cele patru spectacole prezentate în Atelierul European (două bulgărești, două româ­nești), trei au aparținut unor teatre par­ticulare. Abia debutase Atelierul European de la Ruse, când am citit pe internet măr­turisirea unei tinere regizoare din Ro­mâ­nia, Carmen Lidia Vidu: „Teatrul indepen­dent nu se ia în serios. Găsesc că se montează glumițe de spectacole, bune de văzut la o bere și o țigară”. Ruse a oferit reverul la această amară constatare...

...În Atelierul European de Teatru, „Credo” - Teatru Independent din Sofia - a oferit un spectacol memorabil, ce poate fi o lecție pentru toți cei care neagă valen­țele artistice reale ale teatrului indepen­dent sau pentru cei care se joacă de-a teatrul! Un spectacol pornind de la un text celebru (nu glumiță!) - „Mantaua” de Go­gol. Un regal teatral, gândit și jucat mo­dern, clasic și non-verbal, fără ca scriitura să fie mutilată. Spectacolul acesta, opera unui veritabil „om-orchestră” - Nina Di­mi­trova, regizor, scenograf, interpret, orga­ni­zator, se joacă de 21 de ani, schim­bându-se, din timp în timp, partenerul actriței! A participat la aproape 200 de Festivaluri de ținută (inclusiv la Sibiu și Baia Mare!), are sute de trofee, a bătut mapamondul, a fost prezentat în 9 (nouă) limbi, cei doi actori bulgari învățând textul și în japo­neză! Secretul unui asemenea succes uriaș? Harul, truda, seriozitatea, în­crede­rea în ideea de teatru indepen­dent! Pentru că și Nina Dimitrova, îm­preună cu celălalt coleg de scenă (Stelian Radev, în ultima vreme) traversează Bul­garia, Europa cu o mașină mică, în care înghesuie decorul, aparatura tehnică și marele crez în teatrul adevărat. La Ruse, „Mantaua” lui „Credo” din Sofia s-a jucat pe marea scenă goală a Teatrului „Sava Ognianov”, cu un decor minimal: un țarc de copii, două dosare, câteva hârtii, sfori și o fantastică lecție de inventivitate sce­nică, țarcul devenind leagăn de copil, ce­lulă, coșciug, dosarele - ferestre, sforile - gra­nițe etc. Fascinat de lecția de inven­tivitate a celor doi actori, la un moment dat am avut impresia că văd pe scenă „Necu­vin­tele” lui Nichita Stănescu... Ace­lași teatru, și a doua seară, cu o drama­tizare după Andersen, „Tot ce face mo­șul...”, aceeași magie teatrală, sala full, 700 de oameni aplaudând în extaz. Ca al treilea spec­tacol-independent să fie pre­zentat de Tea­­trul „Mignon” din București, o pre­mieră de ținută, din aprilie, „Peli­ca­nul” de August Strinberg, în regia tinerei, dar ta­lentatei și profundei Amalia Olaru, cu o minunată Ana Ioana Macaria, actriță de elită, care a unit și a dat combustie celor trei tineri colegi de scenă - Plamena An­ghelova (născută în Ruse, absolventă de Conservator la București, cu o impe­cabilă limbă română și dinamism scenic), Cristi Gheorghe și Daniel Chirilă. Trei sem­ne că și teatrul independent poate naște spec­tacole adevărate!

Add comment


Security code
Refresh