Main menu

header

638 2 2de Roxana Istudor

Mihail Jora s-a născut la 2 august 1891, în Roman, şi şi-a început studiile muzicale la Conservatorul din Iaşi, continuându-le apoi la Leipzig. A fost însă nevoit să le întrerupă din cauza izbucnirii Primului Război Mondial, la care a luat parte activ, luptând pe front (a fost grav rănit, rămânând cu o infirmitate pentru toată viaţa). Abia după terminarea conflagrației şi-a reluat studiile, de data aceasta în capitala franceză, sfătuit de marele său prieten George Enescu. Reîntors în ţară, compozitorul a desfăşurat o bogată activitate atât ca pianist, dirijor şi critic, cât şi ca director muzical al Societăţii Române de Radiodifuziune şi ca profesor de compoziţie la Conservatorul din Bucureşti. A fost și un pasionat cronicar muzical.

Mihail Jora a jucat un rol esenţial în formarea mai multor generaţii de muzicieni, unul dintre elevii săi fiind şi pianistul şi compozitorul român Dinu Lipatti. Profesor de armonie şi de compoziţie la Academia de Muzică din Bucureşti, Jora a ajuns rector al institutului. Director al programelor muzicale la Societatea de Radiodifuziune Română din Bucureşti, Jora a pus bazele primelor formaţii ale instituţiei. În paralel a desfăşurat o intensă activitate ca membru fondator şi ca vicepreşedinte al Societăţii Compozitorilor Români, ca membru al Institutului „Max Reger” din Bonn şi ca membru titular al Academiei Române. A fost distins cu premii numeroase și prestigioase, atât în țară, cât și peste hotare. Mihail Jora rămâne unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai liedului în muzica românească. Și-a numit cele peste o sută de partituri de gen pe versuri ale marilor poeți români „Cântece”, tocmai pentru a sugera caracterul românesc al acestor lucrări. Mihail Jora a încetat din viață în 1971, la București. Uniunea Criticilor Muzicali îi poartă numele şi organizează anual în Capitală Concursul Naţional de Interpretare Muzicală „Mihail Jora”. De asemenea, numele său îl poartă şi Studioul de Concerte al Palatului Radio, cea mai mare sală de concerte simfonice şi corale din România.