Main menu

header

Thoth, scribul zeilor egipteni, a lăsat în urmă mai multe texte sacre, printre care şi...

Povestea lanţului celor 12 piramide (I)

     Există un ansamblu de piramide care, deşi sunt amplasate strategic în diferite locuri de pe Pământ, acţionează ca un tot, completându-se reciproc, pentru binele sufletelor ce le vizitează în căutarea înţelepciunii, a răspunsurilor şi a vindecării. Începând cu acest număr vom avea şase episoade, ce ne vor dezvălui secrete bine păstrate pentru mii de ani.

Hermes, deţinătorul cheilor înţelepciunii
     Cel care a consemnat aceste informaţii într-un manuscris şi a închis în el cheile înţelepciunii este Thoth sau Hermes, stăpân al celei de-a douăsprezecea piramide. „Scriitorul acestor pagini sunt eu, Thoth Scribul, care se mişcă prin mai multe realităţi ca profesor. Sunt legat de Marea Piramidă ca forţă creaţională şi am venit aici prin Porţile celor 12 Piramide. Mulţi îşi vor aminti vorbele mele şi le vor regăsi în texte, pergamente, tăbliţe, învăţături sau în amintiri codate în memoria genetică, pentru a fi găsite apoi la finele ciclului.

    Mi-am încredinţat învăţăturile originale celor care au fost preoţii şi preotesele mele. Ei se vor încarna ca profesori şi vindecători în ale vieţii. Aceste scrieri vor fi găsite la finele ciclului ce transcende timpul şi spaţiul. Şi ei îşi vor aminti. Iar eu îi voi ajuta şi îi voi ghida. Dacă aţi ajuns în acest loc, aţi descoperit templul care vă va duce la Cele 12 Piramide ale Luminii. Sunt aici ca să vă spun o poveste cu 12 piramide ce au trecut prin ceea ce se numeşte «golul negru» pentru a intra în această lume fizică şi pentru a crea realitatea fizică în care sufletele pot experimenta”. Fiecare piramidă este unică în formă şi scop


„La vremea scrierilor mele, aceste 12 piramide au stat pe suprafaţa Pământului, amplasate potrivit unei scheme. 

    Fiecare piramidă este unică în frecvenţă şi scop. În fiecare dintre cele 12 piramide se află trei entităţi ce formează împreună 36 de forţe creaţionale, ce folosesc energia luminii şi tonurile cristalelor, coborând asupra vietăţilor Pământului în diverse forme. Când cele 36 de forţe sunt complete, ele părăsesc suprafaţa planetei prin piramide şi rămân în afara planetei fizice unde au creat o reţea, un sistem de grile, o matrice ce leagă toate lucrurile de pe planetă şi din afara ei. La acel moment, eu, Thoth, eram un scrib şi profesor în matrice, am venit pe această planetă şi am scris această carte pentru ca voi să o găsiţi la acest moment. În această carte se află cheile. O mare piramidă a fost construită după desenele mele pe suprafaţa planetei, copie a celei care se află mai sus şi va duce la ea. Şi eu am venit prin această piramidă de multe ori, în multe forme, pentru a ghida şi a învăţa sufletele care au venit în acest loc.”


Antarctica, prima oprire
    „Localizată deasupra Antarcticii, Prima Piramidă din reţea este în acest moment considerată un portal către alte sisteme planetare. Sufletul care controlează această piramidă se află pe frecvenţa Xerthaneus. Funcţia acestei piramide este de a crea şi ghida experienţele legate de venirile şi plecările entităţilor extraterestre care au fost o parte a istoriei planetei Pământ.
    Şi au fost multe entităţi din aceste lumi îndepărtate, care au făcut la un moment dat parte din istoria noastră, călătoriile lor fiind codate în matrice prin Xerthaneus şi cei doi asistenţi ai săi. Sufletele lor au experimentat energia din această piramidă la fel ca aceia care au venit de pe Sirius, Marte, Nibiru, Orion, Lyra, Pleiade, Andromeda, Arcturus, Vega, Venus, Jupiter şi alţii care au venit pe această planetă în nave mari şi au interacţionat cu cei care au trăit pe Pământ, în apă sau în subteran.” (va urma)

Daniela Purgaru