Main menu

header

478 18 1de Raluca Grințescu

Puteţi crede sau nu, energia numelui există! Nu este întâmplător că aveţi un nume, şi nu altul, şi mai ales nu este întâmplător cine vi l-a ales. Vechii greci credeau că numele are puterea de a ne influenţa destinul şi foloseau ca metodă de predicţie analiza primei litere a prenumelui.

Prima literă a prenumelui

Onomanţia (întâlnită şi ca onomomanție) este o artă divinatorie care se bazează pe analiza numelui. Una dintre cele mai folosite metode onomantice este analiza primei litere a prenumelui uzual. Puterea lui de influenţă e foarte mare, iar dintre toate literele care-l compun, prima are cel mai mare impact. Ea aduce informaţii preţioase despre caracterul şi temperamentul nostru, despre felul în care reacţionăm la stimulii exteriori, la oportunităţile şi obstacolele vieţii.

Litera A

Imprimă o atitudine plină de ambiţie şi curaj. Sunt puternici, independenţi şi activi. Au o mentalitate de învingător, caută să-şi impună voinţa şi nu se dau bătuţi în faţa capriciilor sorţii. Sunt direcţi şi urmăresc obiective precise. Sunt creativi, iubesc viaţa şi natura.

Defecte: Impulsivitatea, agresivitatea, încăpăţânarea și lipsa de fineţe.

Litera B

Imprimă o atitudine discretă şi moderată. Sunt sensibili, uneori timizi sau retraşi. Au însă un suflet însetat de dragoste şi prietenie. Lucrează bine în colaborare şi sunt mult mai eficienţi în a desăvârşi decât în a iniţia.

Defecte: Nehotărârea şi nesiguranţa, mai ales atunci când se încearcă să fie compensate prin lăcomie şi posesivitate.

Litera C

Imprimă o atitudine inteligentă şi sintetică, sunt mândri, hotărâţi şi ambiţioşi. De regulă, au o minte scăpărătoare şi spontană şi excelente abilităţi de comunicare. Pot găsi cele mai eficiente rezolvări. Sociabili şi foarte expresivi, au priză la public.

Defecte: Neglijenţă, dezorganizare. Uneori, lipsă de ruşine sau de scrupule.

Litera D

Imprimă o atitudine practică şi organizată. Au autoritate, simț practic şi financiar, sunt buni în poziţii de conducere sau în afaceri. Concepţiile lor sunt solide şi conformiste, iar sentimentele, durabile.

Defecte: În situaţii tensionate pot deveni fixişti, radicali, incapabili de concesii. Tendinţe la posesivitate, gelozie.

Litera E

Imprimă o atitudine îndrăzneaţă şi inventivă. Învaţă repede şi au abilităţi de comunicare. Nevoia de libertate este foarte mare - se simt bine când pot să-şi lărgească orizontul. Au un puternic instinct sexual, sunt pasionaţi şi seducători.

Defecte: Tind să fie iresponsabili, inconstanţi, frivoli.

Litera F

Imprimă o atitudine energică şi decisă. Sunt impetuoşi, puternici şi fascinanţi. Le place să uimească şi să fie admiraţi. Sunt prieteni buni şi statornici.

Defecte: Pot avea reacţii excesive şi pot ajunge în situaţii extreme. Deşi au o personalitate forte, sunt predispuşi la anxietate şi depresie.

Litera G

Imprimă o atitudine întreprinzătoare şi perspicace. Au o părere bună despre sine. Sunt hotărâţi, practici, ageri la minte şi răzbătători. Au convingeri ferme, îndrăzneală şi aptitudini de lider. Se pricep să speculeze oportunităţile ivite.

Defecte: Li se reproşează adesea tupeul și încăpăţânarea. Pot ascunde însă multe frământări interioare.

Litera H

Imprimă o atitudine autonomă şi motivată. Urmăresc să deţină controlul, să acumuleze putere şi bani. Au o personalitate puternică şi dominantă, dar sunt totodată prudenţi, rezervaţi şi abili.

Defecte: Pot dezvolta tendinţe obsesive şi manipulatoare. În anumite situaţii, se închid în sine sau devin sceptici și ranchiunoşi.

Litera I

Imprimă o atitudine idealistă şi creativă. Sunt romantici şi emotivi. Au simț estetic şi înclinaţii artistice, iubesc armonia, eleganța şi confortul. Sunt inteligenţi, însă le lipseşte simţul practic şi curajul. Au o bună rezistenţă fizică.

Defecte: Când nu se simt în siguranţă, pot avea căderi nervoase, schimbări bruşte de stare, se ofensează uşor.

Litera J

Imprimă o atitudine sinceră şi foarte bine intenţionată. Sunt inteligenți, au imaginaţie şi talent. Sunt încrezători, optimiști şi au aspiraţii înalte. Au o inimă caldă, sunt generoși şi loiali celor dragi.

Defecte: Îşi găsesc greu o motivaţie, riscând să-şi risipească talentele.

Litera L

Imprimă o atitudine încrezătoare şi sociabilă. Sunt isteţi, curioşi şi comunicativi. Se mişcă mult, călătoresc frecvent. Nu suportă niciun fel de constrângeri. Sunt plini de resurse, au diverse aptitudini, dar le lipseşte viteza de reacţie.

Defecte: Au tendinţa de a acumula tensiuni, pe fondul cărora pot dezvolta o tendinţă la adicţii şi excese.

Litera M

Imprimă o atitudine constructivă şi optimistă. Știu să se bucure de viaţă. Realiști şi practici, acordă o mare importanță siguranţei financiare. Au însă o fire afectuoasă, sunt ataşați de familie, dornici de dragoste.

Defecte: Sunt cam pripiţi şi iuţi la mânie, viziuni conservatoare.

Litera N

Imprimă o atitudine sociabilă şi comunicativă. Sunt oameni făcuţi să trăiască în cuplu, să aibă mulţi prieteni şi o activitate socială bogată. Amabili, veseli şi originali, atrag simpatia.

Defecte: Pot fi neliniştiţi, disimulanți şi înclinaţi către schimbări frecvente.

Litera O

Imprimă o atitudine hotărâtă şi responsabilă. Au convingeri puternice, scopuri clare şi simţul datoriei dezvoltat. Totuşi, au o inimă entuziastă, porniri erotice intense şi pot ajunge în situaţia de a trebui să aleagă între sentiment şi datorie.

Defecte: Pot avea tendinţa de a le da celorlalţi cam multe indicaţii. Uneori acţionează impulsiv.

Litera P

Imprimă o atitudine înţeleaptă şi stabilă. Sunt oameni puternici, laborioşi şi prolifici. Foarte inteligenţi, sunt adesea înclinaţi spre studiu, cultură sau spiritualitate. Sunt însă firi mai retrase.

Defecte: Pot fi distanţi, aroganţi, secretoşi sau lipsiţi de bunăvoinţă şi răbdare faţă de ceilalţi.

Litera R

Imprimă o atitudine determinată şi reflexivă. Sunt profunzi, au spirit analitic şi multă dorinţă de cunoaştere. Au un suflet bun, sunt miloşi şi gata să pună umărul la îndeplinirea unei cauze nobile. Sunt muncitori şi serioşi, dar ating reuşita doar în urma unei străduinţe constante.

Defecte: Au frământări interioare, tind să fie fragili emoţional, nervoşi şi iritabili.

Litera S

Imprimă o atitudine instinctivă şi încordată. Au sentimente puternice şi ambiţii înalte. Destinul lor este adesea presărat cu obstacole, lupte şi frământări. O parte dintre ele ar putea fi generate sau întreţinute de propria impulsivitate.

Defecte: Emotivitatea şi nervozitatea, care îi tensionează şi-i împing la reacţii neadecvate.

Litera T

Imprimă o atitudine dinamică şi sociabilă. Sunt puternici, spontani, ingenioşi. Nu pot sta pe loc, au iniţiativă. Totuşi, sunt dependenţi de ceilalţi. Au mare nevoie de dragoste, familie și prieteni.

Defecte: Au o tendinţă spre agresivitate (mai ales verbală) şi îşi pot pierde destul de repede controlul.

Litera U

Imprimă o atitudine metodică şi superioară. Sunt organizaţi și muncitori. Îi atrage însă şi spiritualitatea, misterul şi pot avea talent artistic. Au o părere foarte bună despre sine şi le place să fie adulaţi.

Defecte: Sunt egoişti, teatrali, îngâmfaţi şi lăudăroşi. Le place să critice.

Litera V

Imprimă o atitudine respectabilă şi impozantă. Au planuri măreţe, dar urmăresc împlinirea lor în mod prudent. Dotaţi cu o inteligenţă vie, intuiţie şi inspiraţie, au o mare capacitate de anticipare. Sunt responsabili, eficienţi şi onorabili.

Defecte: Le lipseşte flexibilitatea şi se adaptează greu la schimbări. Sunt acaparatori, posesivi şi geloşi.

Litera Z

Imprimă o atitudine încrezătoare şi combativă. Dacă sunt motivaţi emoţional, pot atinge succesul în orice domeniu. Au intuiţie ascuţită şi inteligenţă iscoditoare. Sunt oameni pasionaţi și fascinanţi.

Defecte: Sunt încăpăţânaţi, pripiţi şi înclină să-i comande pe cei din jurul lor.

Influenţa vocalelor

Una dintre regulile onomantice mai puţin cunoscute în ziua de astăzi susţine că, dacă numele conţine un număr par de vocale, imperfecţiunile fizice tind să se manifeste pe partea stângă a corpului, în timp ce un număr impar de vocale conduce la imperfecţiuni pe partea dreaptă.

Prima vocală oferă indicii interesante cu privire la reacţiile instinctive pe care le avem în faţa surprizelor, a schimbărilor neaşteptate. Astfel: A - poate răspunde iritat sau agresiv, tinzând să respingă ceea ce vine din exterior; E - primeşte foarte bine noul, ba mai mult, atunci când se plictiseşte tinde să-l provoace; I - reacţionează intuitiv, dar cam ilogic, cu posibile regrete ulterioare; O - reacţionează lent, este greu de scos din ale sale şi caută să-şi controleze foarte bine emoţiile; U - răspunde cu pasiune, poate un pic teatral şi adesea diferit de cum te-ai aştepta.

Când prima literă a prenumelui se întâmplă să fie o vocală, persoana respectivă poate întâmpina dificultăţi în a separa logica de emoţie, capul de inimă