Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

Persoanele cărora le plac copiii şi nu reuşesc să îşi găsească de lucru e bine să se gândească la reorientarea profesională. Spre exemplu, ar putea lucra pe post de bone ori babysitter, însă pentru a avea mai multe şanse de angajare şi pentru a obţine un salariu mai bun e ideal să urmeze cursuri de formare profesională. Vestea bună este că, o dată cu intrarea în Uniunea Europeană, au fost derulate tot mai multe proiecte cofinanţate de Fondul Social European, prin POSDRU. Spre exemplu, aşa a luat naştere şi proiectul „Femei pentru femei”, derulat de Fundaţia Romanian Angel Appeal, care organizează cursuri gratuite de bone/babysitter.

Vârsta între 18 şi 64 de ani, condiţie de bază
Pentru a urma un curs gratuit de bonă/babysitter, persoanele interesate trebuie să întrunească mai multe condiţii, cumulativ. În primul rând trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 64 de ani şi să nu aibă loc de muncă, respectiv să nu realizeze venituri dintr-o activitate economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent (deci pe cont propriu). Apoi, solicitantele cursurilor de calificare trebuie să fie apte din punct de vedere fizic şi psihic pentru îngrijirea şi supravegherea copiilor; să nu fi suferit o condamnare pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă; să nu fie decăzute din drepturile părinteşti (sau să-i fi fost interzise drepturile părinteşti); trebuie să fi absolvit minimum opt clase şi să obţină aviz favorabil, în urma evaluării psihologice, pentru a urma cursurile de babysitter.

Oportunitate pentru persoanele fără serviciu
Candidatele care îndeplinesc toate criteriile de mai sus se pot înscrie la cursurile gratuite organizate în cadrul proiectului. Însă, potrivit reprezentanţilor fundaţiei, acesta nu vine doar în sprijinul persoanelor care nu îşi găsesc de lucru, ci şi al părinţilor care nu au cu cine să îşi lase copiii acasă. „În lipsa unor servicii de îngrijire a copilului suficiente şi de calitate, multe familii din România trebuie să găsească diverse aranjamente: fie mamele părăsesc piaţa muncii pentru a-şi îngriji copiii, fie angajează ca babysitter femei fără calificarea necesară. Această situaţie este deosebit de stresantă, potenţează diferitele riscuri pentru copil, reduce considerabil numărul părinţilor - în special mame - care ar putea să se reîntoarcă mai devreme la lucru. Proiectul «Femei pentru Femei» este un prim pas important în rezolvarea acestor probleme”, declară reprezentanţii Fundaţiei Romanian Angel Appeal.

Cursantele, evaluate psihologic gratuit
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente: formular de înscriere la curs (care poate fi descărcat de pe site-ul www.scoalabonelor.ro sau poate fi găsit la locul de depunere a dosarului); buletin de identitate/carte de identitate - original şi copie; certificat de căsătorie (după caz) - original şi copie; act de studii pentru ultima formă de învăţământ absolvită - original şi copie; adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu precizarea „Clinic sănătos; nu se află în evidenţă cu boli psihice sau boli infecto-contagioase în evoluţie” şi aviz psihologic pentru participarea la cursul de calificare în ocupaţia de babysitter (evaluarea psihologică se va realiza gratuit, după verificarea dosarului). De asemenea, e nevoie de acte care să dovedească faptul că nu au serviciu şi nu realizează venituri din diverse activităţi, respectiv: copie de pe talonul de pensie; adeverinţă de şomer sau carnet de evidenţă a şomerului; adeverinţă de la primărie pentru persoanele care beneficiază de venit minimum garantat; adeverinţă de la administraţia financiară din care să reiasă că nu realizează venituri ori adeverinţă de elev sau de student. Candidatele care au primit aviz favorabil în urma evaluării psihologice gratuite vor fi contactate pentru a completa dosarul cu alte documente, solicitate în unităţile în care se va efectua practica, de exemplu cazier judiciar, analize medicale şi altele.

Stagiul de formare se realizează în trei luni
Dosarul cu aceste documente se depune în locaţia stabilită pentru fiecare localitate în care se organizează cursurile. Lista completă a locaţiilor din fiecare judeţ poate fi găsită pe site-ul www.scoalabonelor.ro (sau la numărul de telefon 021.323.68.68). În plus, trebuie menţionat faptul că durata cursurilor (ce vor fi susţinute după manuale acreditate de Autoritatea Naţională pentru Calificări, fostul Consiliu Naţional de Calificare şi Formare Profesională a Adulţilor - CNCFPA) este de trei luni, iar la terminarea perioadei de formare, cursantele vor susţine un examen final, urmând ca, la sfârşit, în dreptul rubricii „ocupaţie” să stea scris babysitter.

• Potrivit notei de fundamentare a proiectului susţinut de Fundaţia Romanian Angel Appeal, salariul mediu lunar al unei bone/babysitter este de 1.100 de lei pe lună

Poate îngriji până la şase copii de peste 6 ani

Romanian Angel Appeal a înaintat Comisiei pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor o propunere pentru reglementarea şi organizarea ocupaţiilor de bonă şi babysitter. Potrivit acesteia, o bonă ar putea oferi simultan, la domiciliul său, servicii pentru cel mult şase copii de peste 6 ani şi pentru cel mult patru copii cu vârste între 3 luni şi 6 ani. În plus, în propunerea legislativă se mai arată că bona care vrea să lucreze (să îngrijească micuţii) la domiciliul său trebuie să aibă drept de folosinţă asupra unei locuinţe care acoperă în mod corespunzător necesităţile de preparare a hranei, de igienă, supraveghere, odihnă şi spaţiu ale utilizatorilor săi.