Main menu

header

517 22 1de Carmen Ciripoiu

Cuvinte simple, spuse din suflet. Fără reguli apăsătoare, fără dogme încâlcite, departe de vorbele sofisticate ale filosofilor. Acestea sunt cuvintele Mântuitorului, rostite pe Muntele Fericilor. Nouă arme cu care să ne dobândim fericirea. Cine le înțelege profund sensul se curăță sufletește și-l va mărturisi mereu pe Domnul, chiar de uneori va fi prigonit pentru asta...

„Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în Ceruri”

517 22 2„Fericiți sunt cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Fericiți sunt cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de neprihănire, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este Împărăția Cerurilor. Fericiți veți fi voi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina Mea. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în Ceruri”. Predica de pe Muntele Fericirilor, unde Împăratul și Stăpânul lumii a rostit cuvintele pe care I le-a dat Tatăl, este un moment unic, în care binecuvântarea Cerului s-a pogorât asupra lumii. Aceasta a fost rostită omenirii spre a fi legea datoriei, lumină din Cer, mângâiere și speranță în mijlocul greutăților, alinare în toate supărările. Fericirile se spune că sunt salutul lui Iisus pentru întregul neam omenesc. Minunatele cuvinte ale lui Hristos sunt o desăvârșire a prorocilor, de aceea, Muntele Fericirilor este locul pe care trebuie să urce fiecare dintre noi.

Cele șapte virtuți

517 22 3Pe malul Mării Galileii, nu departe de Capernaum, pelerinii secolului al IV-lea au hotărât că, pe locul unde a rostit Iisus predica de pe munte, trebuie să ridice o bisericuță, marcând astfel drumul pelerinajelor lor. După aproape 2.000 de ani, între anii 1937 şi 1939, după planurile unui celebru arhitect al acelor vremuri, Barluzzi, pe muntele unde Domnul nostru ne-a arătat adevărata credință a fost înălțat un alt lăcaș sfânt, care a primit numele de Biserica de pe Muntele Fericirilor. Ca o dovadă că dragostea pentru Iisus Hristos a rămas aceeași, iar puterea și adevărul spuselor Acestuia, de netăgăduit. Chiar dacă aparține Ordinului Franciscan, bisericuța are forma sfintelor lăcașuri de cult ortodoxe. În pavajul din fața sfântului lăcaș de formă octogonală sunt reprezentate cele șapte virtuți spirituale: dreptatea, înțelepciunea, bărbăția, cumpătarea, răbdarea, bunătatea și iertarea, cupola protejează altarul, iar ferestrele de pe pereții încăperii, împodobite cu superbe vitralii, amintesc fiecare de câte o Fericire. Principala piesă de atracție, grădinile răcoroase și liniștite, cu vedere spre Marea Galilee, transformă peisajul într-un loc mirific, un sanctuar imens, de unde orice creștin poate contempla cele mai frumoase învățături creștine. Un ecou al cuvântului Învățătorului. Poate că timpurile celor nebuni după Iisus, celor care de bunăvoie au renunțat la toate cele vremelnice pentru a-și închina viața Domnului au apus, dar iubirea, nădejdea și mai ales credința au rămas întru eternitate. Fericirea depinde de ceea ce îți propui. Important este un singur lucru: cât de tare ridici ștacheta. Dacă o pui prea sus, riști să rămâi toată viața nefericit. Iar dacă vrei să vezi cât de slab sau cât de tare ești, urcă măcar o dată în viață Muntele Fericirilor.

Prin „Fericiri“ se înțeleg cele nouă căi pe care creștinul trebuie să meargă pentru a ajunge la fericirea veșnică, sau cele şapte virtuți prin care putem dobândi fericirea

Predica de pe Muntele Fericilor e pomenită la 22 martie

Add comment


Security code
Refresh