Main menu

header

618 22 1de Luana Mare

„Cine se roagă cu psalmi îi arde pe diavoli cu sabie de foc”, spunea părintele Paisie Olaru, iar Sfântul Vasile cel Mare preciza: „Psaltirea este o adevărată comoară care vindecă rănile cele vechi ale sufletului şi aduce cât se poate de grabnic însănătoşirea”. Despre rânduirea citirii psaltirii, dar şi despre folosul ei, ne-a vorbit părintele Iustinian, de la Mănăstirea Constantin Brâncoveanu din Complexul de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov.

Cuprinde 150 de psalmi împărţiţi în 20 de catisme

Fie că ne aflăm la vreme de necaz, fie că vrem să ne însănătoşim sufleteşte şi trupeşte, Psaltirea este una dintre cele mai de folos arme duhovniceşti, după cum ne spune părintele Iustinian, de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Acolo, în bisericuţa de piatră de la poalele Munţilor Făgăraşului, unde părintele Arsenie Boca a fost stareţ în perioada 1943-1947, într-un peisaj de o frumuseţe neasemuită, neatins parcă de zbuciumul şi de tumultul oraşelor, monahii se roagă neîncetat pentru sufletele celor care vin să găsească pacea şi liniştea sufletească. Acolo, părintele Iustinian ne-a vorbit despre rânduiala Psaltirii, spunând că este „una dintre cele mai puternice arme împotriva diavolului. Cuvântul psaltire vine din limba greacă, psalmoi, şi se traduce în cântări acompaniate cu instrument muzical. Psaltirea cuprinde 150 de psalmi împărţiţi în 20 de catisme. Aceştia au fost incluşi în Vechiul Testament şi atribuiţi Prorocului David, al doilea rege al Regatului unit al Israelului, tatăl lui Solomon şi strămoşul lui Iisus Hristos, care i-ar fi scris inspirat fiind de Duhul Sfânt. Apar în formă de stihuri fără rimă, iar la începuturi erau cântate la harpă. În timp, psalmii au devenit unele dintre cele mai importante rugăciuni. Alături de Sfintele Evanghelii şi Apostol, Psaltirea este cartea de cult cel mai des folosită în rânduiala bisericească. Singura perioadă a anului bisericesc în care nu se citeşte Psaltirea este cea cuprinsă între Miercurea din Săptămâna Patimilor şi Sâmbăta Tomii, cu excepţia Deniei din Vinerea Patimilor”.

„Asupra credinciosului vor veni ispite cărora trebuie să le facă faţă”

618 22 2Psaltirea este, după Moliftele Sfântului Vasile şi ale Sfântului Ioan Gură de Aur, cea mai puternică armă împotriva demonilor. „Părintele Paisie Olaru spunea că cine se roagă cu psalmi îi arde pe diavoli ca şi cum ar avea o sabie de foc, pentru că puterea acestora este mare asupra duhurilor rele. Şi aici e nevoie să facem o precizare. Nu este suficient să citeşti Psaltirea ca pe o carte oarecare, ci să te rogi şi să încerci să pătrunzi înţelesul ei. Este greşit să spunem că o citim, ci trebuie să ne rugăm cu psalmi. Şi atunci îi este de mare folos credinciosului. Totodată, trebuie să fim pregătiţi pentru rânduiala ei. Fiind rugăciuni puternice împotriva demonilor, aceştia nu se vor lăsa înfrânţi uşor. Asupra credinciosului care se roagă cu psalmi vor veni ispite cărora trebuie să le facă faţă, şi de aceea el trebuie să fie pregătit pentru această luptă cu demonii. Trebuie să fie spovedit, împărtăşit, să ţină posturile de peste an şi miercurile şi vinerile de peste an. Aşa va putea birui duhurile necurate, iar Psaltirea îi va fi de mare folos”.

„Stihurile cu blesteme nu trebuie rostite cu patimă”

Înainte de citirea psalmilor, se rostesc rugăciunile începătoare, troparele de umilinţă, Rugăciune către Sfânta Treime. „Eu recomand ca fiecare să aibă binecuvântarea duhovnicului, iar pentru un mirean este suficient să citească o catismă pe zi (la rând sau după nevoile fiecăruia). În mănăstire se citesc catisme la Utrenie şi la Vecernie, dar fiecare este rostită de alt monah. Există psalmi pentru iertare, pentru cei aflaţi în mare necaz, în război, în supărare cu vecinii sau cu rudele, pentru cei aflaţi la închisoare ş.a.m.d.

În Psaltire există şi psalmi cu blestem, iar unii preoţi îi sfătuiesc pe credincioşi să sară peste aceştia (de exemplu, Psalmul nr. 108). „Nu trebuie să punem patimă în aceste blesteme. Chiar dacă nu înţelegeţi tâlcul psalmului, demonul îl înţelege. Psaltirea nu poate să aducă niciun rău, dar citirea ei cu intenţie de răzbunare poate să aducă ispite mari. Unii citesc cu patimă ca şi cum şi-ar blestema vrăjmaşii ori atunci nu avem folos de pe urma citirii acestor rugăciuni puternice. De aceea eu recomand citirea lor să se facă numai cu dezlegarea duhovnicului. Că apoi cine îl mai salvează pe credincios după ce vin ispitele peste el?”, ne atenţionează părintele de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus.

În ce împrejurări sunt folosiţi

618 22 3Cei 150 de psalmi sunt rostuiţi pentru diferite trebuinţe, după cum ne-a lăsat şi Cuviosul Paisie Arghioritul.

Psalmul 1 - Atunci când un pom sau o viță-de-vie este plantată ca să poată aduce roadă.

Psalmul 2 - Pentru ca Dumnezeu să îi lumineze pe cei care se duc la întâlniri și soboare.

Psalmul 3 - Pentru ca răutatea să iasă de la oameni, ca să nu îşi mai chinuiască cu nedreptate semenii.

Psalmul 4 - Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască oamenii cei simțitori (sensibili), care se îmbolnăvesc de deprimare din pricina purtării oamenilor cu inima împietrită.

Psalmul 5 - Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască ochii cei răniţi, ce s-au mușcat de o persoană rea.

Psalmul 6 - Pentru ca Dumnezeu să dezlege persoana care se află sub o vrajă.

Psalmul 7 - Pentru cei ce s-au păgubit din pricina fricii, a groazei și a amenințării oamenilor celor răi.

Psalmul 8 - Pentru cei care sunt răniți de diavoli sau de oameni stricați.

Psalmul 9 - Pentru ca diavolii să înceteze a te chinui în somn sau cu închipuiri în timpul zilei.

Psalmul 10 - Pentru perechile cu inima împietrită care se ceartă și divorțează (când bărbatul sau femeia împietrită la inimă își chinuie soția sau bărbatul simțitor).

Psalmul 11 - Pentru oamenii bolnavi cu mintea, care au răutate și îi vatămă pe alții.

Psalmul 12 - Pentru cei care suferă din pricina ficatului.

Psalmul 13 - Pentru un diavol înfricoșător; repetat de trei ori pe zi, vreme de trei zile.

Psalmul 14 - Pentru ca tâlharii sau hoții să își schimbe cugetul și să plece nefăcând vreo vătămare și pocăindu-se.

Psalmul 15 - Pentru ca cheia să se găsească atunci când se pierde.

Psalmul 16 - Pentru o acuzație gravă și nedreaptă, de trei ori pe zi, vreme de trei zile.

Psalmul 17 - Când se petrece un cutremur, un alt dezastru al naturii sau ploaie torențială cu fulgere.

Psalmul 18 - Pentru ca femeile să nască cu bine.

Psalmul 19 - Pentru perechile care din pricini medicale nu pot avea copii, ca Dumnezeu să îi tămăduiască și ca să nu divorțeze.

Psalmul 20 - Pentru ca Dumnezeu să înmoaie inimile celor bogați și ei să facă milostenie către cei săraci.

Psalmul 21 - Pentru ca Dumnezeu să oprească focul, ca să nu se petreacă vătămare mare.

Psalmul 22 - Pentru ca Dumnezeu să-i îmblânzească pe copiii cei foarte neascultători, care aduc întristare părinților lor.

Psalmul 23 - Pentru ca să se deschidă ușa când s-a pierdut cheia.

Psalmul 24 - Pentru cei a căror ispită îi tulbură foarte și aduce astfel mereu necazuri în viețile lor, făcându-i să își piardă liniștea și să se plângă.

Psalmul 25 - Când cineva cere ceva bun de la Dumnezeu, ca El să îl dăruiască fără ca acela să se vatăme.

Psalmul 26 - Pentru ca Dumnezeu să îi ocrotească pe țărani de oștile vrăjmașe.

Psalmul 27 - Pentru ca Dumnezeu să-i tămăduiască pe cei care suferă din pricina bolilor de obârșie nervoasă sau mintală.

Psalmul 28 - Pentru cei cărora marea le face rău și le este teamă de marea aspră.

Psalmul 29 - Pentru cei care se află în primejdie departe, pe tărâmul oamenilor sălbatici și necredincioși, ca Dumnezeu să îi păzească și să îi lumineze pe oamenii de acolo să devină pașnici și să vină la cunoștința lui Dumnezeu.

Psalmul 30 - Pentru ca Dumnezeu să dea grâne și roade îndeajuns atunci când vremea nu este bună pentru agricultură.

Psalmul 31 - Pentru ca aceia care călătoresc să își găsească drumul atunci când s-au rătăcit și suferă din pricina aceasta.

Psalmul 32 - Pentru ca Dumnezeu să descopere adevărul celor care sunt întemnițați pe nedrept și ca să fie eliberați.

Psalmul 33 - Pentru cei pe patul de moarte, când sunt chinuiți de diavoli.

Psalmul 34 - Pentru ca Dumnezeu să îi elibereze pe oamenii buni din cursele oamenilor răi, care profită de norodul lui Dumnezeu.

Psalmul 35 - Pentru ca vrăjmășia să piară cu desăvârșire după certuri și neînțelegeri.

Psalmul 36 - Pentru oameni răniți grav de ucigași.

Psalmul 37 - Când fălcile dor din pricina dinților stricați.

Psalmul 38 - Pentru ca oamenii care sunt părăsiți și abătuți să găsească de lucru.

Psalmul 39 - Pentru ca dragostea între patron și lucrător să se întoarcă atunci când s-au schimbat vorbe grele.

Psalmul 40 - Pentru ca femeile să nască cu bine atunci când copilul vine înainte de vreme în lume.

Psalmul 41 - Pentru cei tineri atunci când se îmbolnăvesc din pricina dragostei, și unul este rănit și suferă.

Psalmul 42 - Pentru ca oamenii să se libereze din temnițele unui neam vrăjmaș.

Psalmul 43 - Pentru ca Dumnezeu să descopere adevărul perechilor când s-a petrecut o neînțelegere, ca să vină iarăși la pace și dragoste unul față de altul.

Psalmul 44 - Pentru cei care suferă din pricina inimii sau a rinichilor.

Psalmul 45 - Pentru tinerii care sunt împiedicați de vrăjmaș din pricina pizmei să-şi întemeieze o familie (să se căsătorească).

Psalmul 46 - Pentru ca patronul sau lucrătorul să găsească pace când lucrătorul pleacă supărat pe patron, și ca lucrătorul să găsească de muncă.

Psalmul 47 - Când bande de tâlhari jefuiesc și se petrec mari nenorociri; să se citească repetat vreme de 40 de zile.

Psalmul 48 - Pentru cei care au o slujbă primejdioasă.

Psalmul 49 - Pentru ca oamenii care sunt departe de Dumnezeu să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să se mântuiască.

Psalmul 50 - Când, din pricina păcatelor noastre și spre a ne îndrepta, vine pedeapsă de la Dumnezeu (epidemie și moarte pentru oameni sau animale).

Psalmul 51 - Pentru ca stăpânii cu inima împietrită să se pocăiască și să devină miloși și să nu chinuiască oamenii.

Psalmul 52 - Pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze plasele și să se umple de pește.

Psalmul 53 - Pentru ca Dumnezeu să-i lumineze pe oamenii cei bogați care au cumpărat robi, ca să îi elibereze.

Psalmul 54 - Pentru ca numele unei familii care a fost acuzată pe nedrept să se refacă.

Psalmul 55 - Pentru oamenii simțitori (sensibili), ale căror suflete s-au rănit de semenii lor.

Psalmul 56 - Pentru acei oameni care suferă dureri de cap din pricina unei mari supărări.

Psalmul 57 - Pentru ca lucrurile să se așeze pe o cale folositoare celor care lucrează cu intenție bună, ca Dumnezeu să împiedice orice acțiune îndărătnică a diavolilor sau a oamenilor necinstiți.

Psalmul 58 - Pentru cei care nu pot grăi, ca Dumnezeu să le dăruiască putința de a grăi.

Psalmul 59 - Pentru ca Dumnezeu să descopere adevărul atunci când un întreg grup de oameni este acuzat pe nedrept.

Psalmul 60 - Pentru cei care au necazuri în lucrarea lor fie din pricina trândăviei ori din cea a fricii.

Psalmul 61 - Pentru ca Dumnezeu să-l ușureze de necazuri pe cel care este slab, ca să nu fie stăpânit de nevoia de a se plânge.

Psalmul 62 - Pentru ca pomii și câmpurile să dea roadă atunci când apa este puțină.

Psalmul 63 - Când cineva este mușcat de un câine sau de un lup ce are turbare. (Sfântul Arsenie le dădea și să bea apă sfințită).

Psalmul 64 - Pentru ca neguțătorii să prospere, ca să nu vorbească prea mult și să profite de oamenii simpli.

Psalmul 65 - Pentru ca cel rău să nu pună piedici în cămine și să provoace întristare familiilor.

Psalmul 66 - Pentru ca locurile unde cresc cloștile să fie binecuvântate.

Psalmul 67 - Pentru ca femeile a căror sarcină s-a pierdut să izbutească să îndure și să fie sănătoase.

Psalmul 68 - Când este ploaie puternică și râurile se revărsă, luând cu ele oameni și case.

Psalmul 69 - Pentru oamenii simțitori care se întristează din pricina unor lucruri mărunte și deznădăjduiesc, ca Dumnezeu să le dăruiască tărie.

Psalmul 70 - Pentru oamenii care au ajuns neinteresanți pentru ceilalți din pricina invidiei diavolului și au ajuns la deznădejde, ca să poată găsi milă și tămăduire de la Dumnezeu.

Psalmul 71 - Pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze strângerea noii roade a câmpului, pe care țăranii o aduc acasă.

Psalmul 72 - Pentru ca infractorii (criminalii) să se pocăiască.

Psalmul 73 - Pentru ca Dumnezeu să îi ocrotească pe țăranii care își lucrează câmpul când vrăjmașul a împrejmuit satul.

Psalmul 74 - Pentru ca patronul cel sălbatic să devină pașnic și să nu-și chinuie lucrătorii.

Psalmul 75 - Pentru o mamă care este speriată în vreme ce dă naștere, ca Dumnezeu să îi dea neînfricare și să o ocrotească.

Psalmul 76 - Când nu există înțelegere reciprocă între părinți și copii.

Psalmul 77 - Pentru ca Dumnezeu să-i îi lumineze pe cei care împrumută, ca să nu îi apese pe semenii lor pentru datorie și ca să fie milostivi.

Psalmul 78 - Pentru ca Dumnezeu să ocrotească satele de prădarea și furăciunea oștirii vrăjmașe.

Psalmul 79 - Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască pe cel al cărui chip se umflă și îl doare tot capul.

Psalmul 80 - Pentru ca Dumnezeu să aibă grijă de cei săraci care sunt abătuți din pricina sărăciei.

Psalmul 81 - Pentru ca oamenii să cumpere produsele țăranilor.

Psalmul 82 - Pentru ca Dumnezeu să îi împiedice pe oamenii cei răi care vor să ucidă.

Psalmul 83 - Pentru ca Dumnezeu să păstreze tot ce se ține în casă, și animalele, și produsele celor ce le produc.

Psalmul 84 - Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască pe cei care s-au rănit de tâlhari și pe deasupra s-au vătămat sufletește din pricina groazei.

Psalmul 85 - Pentru ca Dumnezeu să izbăvească lumea când vine epidemia și oamenii mor.

Psalmul 86 - Pentru ca Dumnezeu să lungească viețile acelor membri ai familiei de care are încă mare trebuință restul familiei.

Psalmul 87 - Pentru ca Dumnezeu să ocrotească pe toți cei care nu au un ocrotitor și suferă din pricina semenilor lor cu inima împietrită.

Psalmul 88 - Pentru ca Dumnezeu să dea tărie celor care cad cu ușurință bolnavi și sunt slabi trupește, ca să poată lucra fără să obosească și să se deprime.

Psalmul 89 - Pentru ca Dumnezeu să aducă ploaie când este secetă sau ca fântânile să dea iar apă dacă au încetat să o facă.

Psalmul 90 - Pentru ca diavolul să piară atunci când apare în fața unei persoane și o îngrozește.

Psalmul 91 - Pentru ca Dumnezeu să dăruiască prudență oamenilor, ca să sporească duhovnicește.

Psalmul 92 - Pentru ca Dumnezeu să ocrotească corabia când se află în mare primejdie pe mare.

Psalmul 93 - Pentru ca Dumnezeu să îi lumineze pe oamenii turbulenți care pricinuiesc probleme neamului și aduc tulburare oamenilor, provocând necaz prin neorânduială și dezbinare.

Psalmul 94 - Pentru ca nicio vrajă să nu pricinuiască perechilor a începe să găsească motive de ceartă și de bătaie.

Psalmul 95 - Pentru ca Dumnezeu să dăruiască oamenilor fără de auz putința de a auzi.

Psalmul 96 - Pentru ca vrăjile să plece de la oameni.

Psalmul 97 - Pentru ca Dumnezeu să dăruiască alinare celor care sunt în necaz.

Psalmul 98 - Ca Dumnezeu să binecuvânteze și să dea har acelor tineri care doresc să lase toate și să îi urmeze lui Dumnezeu (în viața monahală).

Psalmul 99 - Pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze și să împlinească dorințele oamenilor care sunt pe potriva voii Sale.

Psalmul 100 - Pentru ca Dumnezeu să dăruiască haruri și înzestrări oamenilor buni și simpli.

Psalmul 101 - Pentru ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe oamenii care au funcții de putere ca să îi ajute pe oameni cu bunătate și înțelegere.

Psalmul 102 - Pentru ca curgerea de sânge lunară să îi vină unei femei când este întârziată.

Psalmul 103 - Pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze avuțiile oamenilor, ca să nu fie triști și abătuți, ci să Îl slăvească pe Dumnezeu.

Psalmul 104 - Pentru ca oamenii să se pocăiască și să-și mărturisească păcatele.

Psalmul 105 - Pentru ca Dumnezeu să îi lumineze pe oameni ca să nu se îndepărteze de la calea mântuirii.

Psalmul 106 - Pentru ca Dumnezeu să îi dea femeii ce nu poate da naștere, putința să o facă.

Psalmul 107 - Pentru ca Dumnezeu să îi smerească pe vrăjmași, ca să își schimbe scopurile cele rele.

Psalmul 108 - Pentru ca Dumnezeu să-i tămăduiască pe cei suferinzi de epilepsie. Sau, pentru ca Dumnezeu să se milostivească de cei ce acuză pe nedrept și să se pocăiască.

Psalmul 109 - Pentru ca tinerii să îi cinstească pe cei bătrâni.

Psalmul 110 - Pentru ca judecătorii cei nedrepți să se pocăiască și să judece cu dreptate norodul lui Dumnezeu.

Psalmul 111 - Pentru ca Dumnezeu să îi ocrotească pe ostașii care merg la luptă.

Psalmul 112 - Pentru ca Dumnezeu să o binecuvânteze pe văduva cea săracă, ca să își poată plăti datoriile și să se izbăvească de temniță.

Psalmul 113 - Pentru ca Dumnezeu să-i tămăduiască pe copiii cei înapoiați cu mintea.

Psalmul 114 - Pentru ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i aline pe copilașii cei săraci, ca să nu fie priviți de sus de copiii celor bogați.

Psalmul 115 - Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască groaznica patimă a minciunii.

Psalmul 116 - Pentru ca familiile să fie unite și cu dragoste și să îl slăvească pe Dumnezeu.

Psalmul 117 - Pentru ca Dumnezeu să îi smerească pe barbari când împrejmuiesc satul și aduc teamă și ca să întoarcă scopurile lor cele rele.

Psalmul 118 - Pentru ca Dumnezeu să îi zdrobească pe barbari și să smerească lucrul lor când ucid femei și copii nevinovați.

Psalmul 119 - Pentru ca Dumnezeu să dăruiască răbdare și stăpânire de sine celor care trebuie să viețuiască împreună cu oameni necinstiți și nedrepți.

Psalmul 120 - Pentru ca Dumnezeu să-i ocrotească pe cei robiți de mâinile vrăjmașului, ca să nu fie schilodiți înainte de a fi eliberați.

Psalmul 121 - Pentru ca Dumnezeu să îi tămăduiască pe cei care suferă din pricina „ochiului celui rău”.

Psalmul 122 - Pentru ca Dumnezeu să dăruiască vedere orbilor și să tămăduiască ochii ce sunt întru durere.

Psalmul 123 - Pentru ca Dumnezeu să ocrotească oamenii de șerpi, ca să nu muște.

Psalmul 124 - Pentru ca Dumnezeu să ocrotească câmpurile celor drepți de oamenii cei răi.

Psalmul 125 - Pentru ca Dumnezeu să-i tămăduiască pe oamenii care suferă din pricina unor dureri de cap fără de sfârșit.

Psalmul 126 - Pentru ca Dumnezeu să aducă pace unei familii când se petrec certuri.

Psalmul 127 - Pentru ca răutatea vrăjmașului să nu se apropie nicicând de cămine și ca să fie pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu în familie.

Psalmul 128 - Pentru ca Dumnezeu să tămăduiască oamenii suferinzi de migrene ori pentru ca Dumnezeu să se milostivească de oamenii nesimțitori și indiscreți care aduc întristare celor sensibili.

Psalmul 129 - Pentru ca Dumnezeu să dăruiască neînfricare și nădejde celor care încep o slujbă nouă și nu o cunosc bine încă, ca să nu afle mari greutăți în lucrul lor.

Psalmul 130 - Pentru ca Dumnezeu să dăruiască pocăința și să aline cu nădejde oamenii, ca să se mântuiască.

Psalmul 131 - Pentru ca Dumnezeu să arate mila lumii când din pricina păcatelor noastre au loc necontenit războaie.

Psalmul 132 - Pentru ca Dumnezeu să lumineze neamurile și să devină prietenoase și oamenii să afle pace.

Psalmul 133 - Pentru ca Dumnezeu să îi ocrotească pe oameni de orice primejdie.

Psalmul 134 - Pentru ca oamenii să se concentreze la vremea rugăciunii și cugetul lor să se unească cu Dumnezeu.

Psalmul 135 - Pentru ca Dumnezeu să îi ocrotească pe emigranți când își lasă căminele și pleacă, ca să fie izbăviți de sălbatici.

Psalmul 136 - Pentru ca Dumnezeu să aducă statornicie persoanei cu o fire nestatornică.

Psalmul 137 - Pentru ca Dumnezeu să lumineze pe stăpânii locului ca cererile oamenilor să fie tratate cu înțelegere.

Psalmul 138 - Pentru ca Dumnezeu să oprească ispitirea oamenilor simțitori cu gânduri de hulă.

Psalmul 139 - Pentru ca Dumnezeu să îl facă pașnic pe capul familiei care are o fire foarte dificilă și aduce suferință întregii familii.

Psalmul 140 - Pentru ca Dumnezeu să îl facă pașnic pe stăpânul sălbatic al unui loc ce își chinuie semenii.

Psalmul 141 - Pentru ca Dumnezeu să îl facă pașnic pe răzvrătitul care face rău.

Psalmul 142 - Pentru ca Dumnezeu să ocrotească mama de-a lungul sarcinii, ca să nu piardă copilul. Dezlegarea sufletului de orice legătură văzută şi nevăzută.

Psalmul 143 - Pentru ca Dumnezeu să îi împace pe oameni când sunt neliniștiți, ca să nu se petreacă un război civil.

Psalmul 144 - Pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze lucrul oamenilor.

Psalmul 145 - Pentru ca Dumnezeu să oprească curgerea sângelui la oamenii care suferă de ea.

Psalmul 146 - Pentru ca Dumnezeu să îi tămăduiască pe oamenii care au fost muscați și răniți la fălci de oameni răi.

Psalmul 147 - Pentru ca Dumnezeu să aducă pace animalelor sălbatice, ca să nu vatăme oamenii sau roada câmpului.

Psalmul 148 - Pentru ca Dumnezeu să facă apa potrivită, ca oamenii să aibă din belșug și să Îi dea slavă lui Dumnezeu.

Psalmul 149 - Din recunoștință și mulțumire lui Dumnezeu pentru multele Sale bunătăți și pentru preaplinul dragostei Sale, care nu cunoaște limita și îngăduința cu noi.

Psalmul 150 - Pentru ca Dumnezeu să dăruiască fericire și alinare celor întristați, frați și surori ale noastre, care sunt în locuri depărtate și acelora dintre frații și surorile noastre care sunt adormiți.

„Sfântul Ioan Gură de Aur zice: «Mai bine să înceteze soarele din căldura sa, decât să înceteze citirea Psaltirei», ca dovadă că se pot folosi zilnic la rugăciune“ (părintele Iustinian)