Main menu

header

666 26 1de Carmen Ciripoiu şi Sorin Dumitrescu

Taina Sfântului Maslu sau Ungerea Bolnavilor a fost instituită de Mântuitorul Iisus Hristos, care, înainte de Înălțare, i-a trimis pe apostoli să propovăduiască Evanghelia şi le-a spus: „Mergeți în toată lumea şi propovăduiți Evanghelia la toată făptura. (...) Iar celor care vor crede le vor urma aceste semne: în numele Meu vor izgoni demoni, în limbi noi vor grăi, şerpi vor lua în mână şi de vor bea ceva de moarte nu-i va vătăma; peste bolnavi își vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi”. Tot ce trebuie să știți despre importanța și folosul Sfântului Maslu și cum trebuie utilizate materia tainei, untdelemnul și făina aflați din interviul cu părintele Gheorghe Vanghele (medalion), parohul Bisericii Spirea Nouă din București.

Taina vindecării

- Sfinția voastră, întâi de toate, aș vrea să ne spuneți în ce constă Sfântul Maslu și cine poate ține această minunată slujbă?

- Sfântul Maslu face parte din cele șapte taine ale Bisericii noastre Ortodoxe. Sfântul Apostol Iacob spune ca bolnavul „să cheme preoții Bisericii” să se roage pentru el, nu doar un singur preot, de aceea la rugăciunea rostită de șapte ori și ungerea trupului cu untdelemn de șapte ori pot participa doi, trei, până la șapte preoți și chiar mai mulți. Taina Sfântului Maslu este „taina vindecării”. Vindecă atât trupul bolnav, cât şi sufletul bolnav de păcate. Cel mai des ne îmbolnăvim din cauza păcatelor pe care le facem. Păcatul răneşte şi întinează sufletul şi, în acelaşi timp, apasă şi îngreunează trupul până ce acesta se îmbolnăveşte. De aceea, Sfântul Apostol Iacob spune: „De este cineva bolnav între voi, să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi-l va ridica, şi de va fi făcut păcate, se vor ierta lui”.

- Care sunt persoanele care pot participa la Sfântul Maslu?

666 26 2- Orice credincios, de la cel care nu are niciun fel de probleme de sănătate până la cei bolnavi sau neputincioși. Este însă foarte bine ca aceia care participă să se spovedească regulat în toate cele patru posturi. Sfântul Maslu are puterea dumnezeiască de a vindeca trupul și sufletul, dar aduce și îndepărtarea răutăților care vin de la oameni, cum ar fi izbăvirea de farmece și descântece, dezlegarea legăturilor și a blestemelor, izbăvirea de necazuri și vrăjmași, puterea de a ierta păcatele, ferindu-ne pe toți de chinurile veșnice. Dar nimeni nu poate veni în fața Mântuitorului nepregătit, așa că trebuie să-și mărturisească păcatele la duhovnici, iar în ziua în care participă la Sfântul Maslu, deși nu este o condiție obligatorie, este indicat să postească. Este şi unul dintre motivele pentru care această taină se face în zilele de post, respectiv luni, miercuri și vineri.

Uleiul, simbol al milei divine

- Mulți credincioși ar vrea să știe cum se folosește cu adevărat uleiul de la această taină...

- Sfântul Evanghelist Marcu ne spune despre ucenicii şi apostolii lui Hristos că, fiind trimişi să propovăduiască Evanghelia, „scoteau mulţi demoni şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau”. Prin urmare, uleiul este simbol al milei divine, al însănătoşirii trupeşti şi sufleteşti. Foarte important de știut este că la Sfântul Maslu nu se aduce ulei care a mai fost sfințit. Acesta se pune într-un pahar potrivit de mare, care se sfințește la Sfântul Maslu prin rostirea de șapte ori a rugăciunii de sfințire, de fiecare preot. Lângă pahar trebuie puse șapte bețișoare învelite cu vată, care vor fi folosite la ungerea bolnavului cu untdelemn sfințit de sfinții părinți în timpul Sfântului Maslu. Cu untdelemnul sfințit va fi uns bolnavul în fiecare zi, timp de șapte zile, pe locul bolnav și dureros. În fiecare dimineață, bolnavul poate să bea un pahar cu agheasmă, în care să toarne nouă picături de untdelemn sfințit de la Sfântul Maslu. Înainte de aceasta va face însă rugăciuni și mătănii. Este foarte bine dacă bolnavul ar putea să țină post luni, miercuri și vineri. Dacă nu poate, atunci să postească altcineva pentru el, pentru că postul alungă tot răul din casă. Trebuie să avem grijă de uleiul de la Sfântul Maslu, așa cum frumos a spus sfântul părinte Argatu: „Păziţi-vă uleiul, că-n Biserică vin şi vrăjitoare şi fură sticla, ca să-ţi fure rugăciunea, lucrează cu dracii lor împotriva rugăciunilor oamenilor. Staţi lângă ulei şi făină şi, dacă vă cere cineva din el şi simţiţi teamă, nu daţi, chiar dacă spune că sunteți rea, zgârcită, că ştie Dumnezeu gândul matale şi răutatea ei”.

- Dar cu făina sfințită cum se procedează?

666 26 3- Făina se așază într-un vas adânc, în care se înfig șapte lumânări care vor sta aprinse pe tot parcursul Sfântului Maslu. Lumânările, ce vor sta aprinse pe tot parcursul Sfântului Maslu, sunt simbol al plinătății darurilor Duhului Sfânt. Din făina sfințită la Taina Sfântului Maslu credincioșii vor face șapte turte, simbol al pâinii celei de toate zilele. În creștinism, pâinea a fost dintotdeauna legată de Taină și de viață și reprezintă unitatea darului Sfântului Duh în Taina Maslului. Turtele făcute din făina binecuvântată la Maslu devin și simbol al atașamentului credincioșilor față de Dumnezeu. De aceea, în fiecare dimineață, bolnavul mănâncă o turtă pe stomacul gol. Untdelemnul rămas de la Maslu, ca şi făina binecuvântată atunci trebuie păstrate cu cinste, în loc curat şi ales, şi pot fi folosite numai în scopuri pioase. Astfel, untdelemnul se poate pune în candele să ardă fie în casă, fie în biserică, unde poate fi folosit şi la miruit.

Femeile necurate nu au voie să se atingă de untdelemn şi nici nu vor mânca turte din făina de la Sfântul Maslu pe perioada necurăției lor

„În fiecare zi, bolnavul trebuie să rostească «Tatăl nostru» şi să facă 40 de mătănii“

- Cum trebuie să se roage credincioșii în cele șapte zile ale Sfântului Maslu?

- În fiecare zi, bolnavul sau cineva din familie poate citi din Acatistier acatistul zilei. De asemenea, se va citi Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos sau se vor rosti rugăciunea „Tatăl nostru” și alte rugăciuni pe care credinciosul le cunoaște și se vor face și 40 de mătănii. De asemenea, bolnavul trebuie să se roage cu credință Domnului să-i ierte păcatele și să se milostivească să-i dea vindecare. Sfânta Scriptură ne învaţă că, pentru vindecarea de boli, omul trebuie să împletească rugăciunea cu consultarea medicului: „Fiule! În boala ta, nu fi nebăgător de seamă, ci te roagă Domnului, şi El te va tămădui. Dar cinsteşte şi pe doctor, că şi pe el l-a făcut Domnul, şi să nu se depărteze de la tine, că şi de el ai trebuinţă”. Există însă și cazuri în care minunea vindecării poate veni direct de la Mântuitor, fără medic sau medicamente.