Main menu

header

cotnari wide

667 23 1de Luana Mare şi Alexandru Brădescu

Postul Paştelui este o perioadă de adâncă retragere, un timp al înfrânării şi al introspecţiei, al reîntoarcerii către cele sfinte şi al iertării. Credincioşii trebuie să se abțină mai mult ca oricând de la patimi, de la sentimente distructive, de la mâncăruri „de dulce”. Trebuie să fie pioşi, să-şi cureţe sufletul de păcate şi să uite de orice supărări, ură, să îi ierte pe cei care le-au greşit şi să le ceară iertare celor cărora le-au greşit pentru a primi bucuria Învierii Domnului cu trup şi suflet curat. În această perioadă, Biserica oficiază toate cele trei Sfinte Liturghii din tradiţia noastră ortodoxă, după o rânduială specială. Despre cele trei slujbe de liturghie şi despre felul în care credincioşii postesc şi se împărtăşesc în această perioadă ne-a vorbit Părintele Arhimandrit Chiril Lovin (foto), de la Mănăstirea Antim, din Capitală.

„Principala slujbă a creştinismului a fost lăsată de Iisus Hristos la Cina cea de Taină”

667 23 3- Care sunt liturghiile din Biserica Ortodoxă Română?

- Sfânta Liturghie este principala slujbă a cultului creştin, nu doar în cel ortodox. Ea a fost instituită de Iisus Hristos la Cina cea de Taină şi a fost pregătită şi prefigurată prin minunea înmulţirii pâinilor şi prin cuvântarea euharistică din Capitolul VI al Evangheliei după Ioan. Mântuitorul i-a pregătit pe ucenici, spunându-le: „Eu sunt pâinea vieţii. Cel ce mănâncă pâinea aceasta va fi viu în veci”. Pentru a le preda taina Sfintei Euharisii (împărtăşanie), i-a pregătit pe ucenici, iar la Cina cea de Taină le-a poruncit să facă asemenea Lui: să ia pâine, paharul de vin amestecat cu apă şi să săvârşească Sfânta Liturghie sau Cina Domnului, în amintirea pătimirilor Sale. Biserica, bazându-se pe învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos, a instituit Dumnezeiasca Liturghie, care nu este altceva decât această euharistie sau slujbă de mulţu- mire. Biserica a dezvoltat această slujbă, adăugându-i o parte introductivă, care cuprinde lecturi biblice pentru ca întâi noi să ne împărtăşim de Hristos în calitate de Cuvânt şi apoi, în partea a doua, să ne împărtăşim de El în chip real, prin Sfânta Împărtăşanie. De aici avem cele două părţi ale acestei slujbe: Liturghia cuvântului sau a catehumenilor şi a doua, Liturghia euharistică sau a credincioşilor. Cuvântul liturghie vine din limba greacă şi înseamnă lucrare obştească sau publică, pentru că nu se poate săvârşi de cineva în particular, ci doar în comuniune de mai mulţi credincioşi, cum a zis Mântuitorul: „Unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor”. La Sfânta Liturghie trebuie să fie un preot, paracliser, cântăreţ şi credincioşi prezenţi, eventual şi diacon. Biserica Ortodoxă oficiază trei dintre multele liturghii existente: cea a Sfântului Vasile cel Mare, a Sfântului Ioan Gură de Aur şi această rânduială a Darurilor înainte sfinţite, atribuită de unii Sfântului Grigorie Dialogul, episcopul Romei.

- Care este rânduiala Sfintei Liturghii în perioada Postului Mare?

- În Postul Paştelui se săvârşesc toate cele trei Sfinte Liturghii din Biserica Ortodoxă. Această slujbă având un caracter de sărbătoare şi de bucurie, iar Postul Sfintelor Paşti fiind un timp al înfrânării, Sfinţii Părinţi au rânduit ca în perioada aceasta să nu se săvârşească Sfânta Liturghie completă decât sâmbăta şi duminica. În celelalte zile se poate oficia Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, cu excepţia zilelor aliturgice, când nu se oficiază nicio liturghie. Astfel, în sâmbetele din Postul Mare se săvârşeşte Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în primele cinci duminici din post se oficiază Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. În Duminica Floriilor - Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în Săptămâna Patimilor, joi şi sâmbătă, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. În zilele obişnuite din săptămână se oficiază Liturghia Darurilor înainte sfinţite.

„Credincioşii se pot împărtăşi seara în zilele cu post aspru”

667 24 2- Ce este Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite?

- Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite se uneşte, conform tradiţiei Bisericii, cu vecernia. A luat fiinţă datorită dorinţei unor credincioşi de a se împărtăşi în Postul Mare şi în cursul săptămânii. Precizez că, în cadrul acestei liturghii, Sfintele Daruri sunt sfinţite la liturghia oficiată duminica, sunt păstrate pe Sfânta Masă, iar în cursul săptămânii sunt oferite credincioşilor spre împărtăşire la Liturghia Darurilor. Potrivit rânduielii de postire a Bisericii, în zilele de rând din Postul Mare se ajunează până la apusul soarelui, iar împărtăşirea se face seara, după Vecernie. Dar pentru că este greu pentru cei mai mulţi credincioşi să ajuneze până la Vecernie, în practica celor mai multe parohii, se oficiază această slujbă mai devreme, în prima parte a zilei, dimineaţa sau la prânz. Liturghia Darurilor se săvârşeşte în zilele din cursul săptămânii, din prima miercuri până în cea din Săptămâna Patimilor, dar fără sâmbete şi duminici. Şi pentru că nu sunt în fiecare zi credincioşi care să se împărtăşească, se obişnuieşte ca această liturghie să se oficieze în perioada Postului Mare doar miercurea şi vinerea, dar, desigur, sunt mănăstiri la care se săvârşeşte în fiecare zi, aşa cum este tradiţia.

- Care este diferenţa între Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur şi cea a Darurilor?

- Liturghia Darurilor înainte sfinţite este mai scurtă. Propriu-zis nu este o liturghie, nu are momentul sfinţirii, ci este mai degrabă o rânduială a împărtăşirii la vreme de seară, potrivit rânduielii ascetice a Bisericii. Are numai partea finală din liturghie: Vohodul, adică aducerea darurilor pe Sfânta Masă, rugăciunile de dinainte de împărtăşanie, Tatăl nostru, împărtăşirea, rugăciunile de după împărtăşanie. Uneori, la sărbătorile din Postul Paştelui, la Liturghia Darurilor se adaugă şi text din Apostol şi din Evanghelie în prima parte. În perioada Postului Mare, Sfinţii Părinţi au rânduit să ascultăm Vechiul Testament şi în fiecare zi se citesc la Liturghia Darurilor, în prima parte, paremii, adică pericope, fragmente din Vechiul Testament, iar din Noul Testament se citesc doar sâmbăta şi duminica, atunci când se oficiază liturghia deplină.

- Care este diferenţa între Liturghia Sfântului Vasile cel Mare şi cea a Sfântului Ioan Gură de Aur?

- Liturghia Sfântului Vasile cel Mare are rugăciunile cele mai lungi, de aceea s-a hotărât ca ea să fie săvârşită în zilele cu rugăciune mai intensă, adică în primele cinci duminici ale Postului Mare şi în alte câteva zile din an, în total de zece ori. Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în sâmbetele Postului Mare şi în Duminica Floriilor şi la Bunavestire, dacă nu cade duminica, dar şi în tot restul anului.

„Primele două zile din Postul Paştelui sunt aliturgice, de post total. La fel şi Vinerea Mare“

„Sfântul Duh se coboară la epicleză“

- În ce moment al slujbei se preschimbă Darurile în trupul şi sângele Domnului?

- Pâinea şi vinul se preschimbă în trupul şi în sângele Domnului nostru Iisus Hristos prin invocarea Sfântului Duh, nu doar prin rostirea cuvintelor: „Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu, beţi dintru acesta toţi”. Preotul rosteşte rugăciunea de sfinţire, numită epicleză, adică de invocare a Sfântului Duh. Acela este momentul la care Sfântul Duh se coboară şi transformă darurile puse înainte în trupul şi în sângele Mântuitorului Hristos, care devine real pentru noi în Sfânta Împărtăşanie.