Main menu

header

683 26 1de Luana Mare şi Eduard Popa

Sfântul Apostol Iuda, denumit şi Tadeu, este menţionat în paginile Sfintei Evanghelii, fiind pomenit într-un singur moment, şi anume la Cina Cea de Taină, când „i-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: «Doamne, ce este că ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii?», Iisus a răspuns şi i-a zis: «Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el»”. Unica icoană a Sfântului Iuda Tadeu, ruda Domnului şi unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului, se află în Bucureşti, la Biserica Sfântul Dumitru Poştă, din Centrul Vechi. Despre acest sfânt, mai puţin invocat la rugăciune şi la ajutor spiritual, ne-a vorbit preotul paroh al Bisericii Sfântul Dumitru Poştă, părintele Mihai Gojgar.

„După legea evreiască, a fost fratele Domnului”

- Cine a fost Sfântul Iuda Tadeu?

- Sfântul Apostol Iuda Tadeu este fratele vitreg al Domnului nostru Iisus Hristos. A fost unul dintre cei patru fii ai lui Iosif, logodnicul Fecioarei Maria, rezultat din căsătoria cu Salomeea, fiica lui Agheu. După moartea soţiei sale, Părintele Iosif s-a logodit cu Fecioara Maria. Sigur că Iuda Tadeu şi Domnul nostru Iisus nu sunt rude trupeşti. Mântuitorul nu a avut rude trupeşti, în afară de Maica Domnului, din care s-a născut, dar, după legea evreiască, Iuda era fratele lui Iisus Hristos. I s-a spus Tadeu, „cel ce laudă”, pentru că l-a recunoscut pe Iisus ca Fiu al lui Dumnezeu după ce, iniţial, refuzase să creadă că El este Mesia, la fel ca şi ceilalţi fraţi.

- Cum a devenit Sfântul Iuda Tadeu ocrotitorul celor deznădăjduiţi?

- În cultul ortodox, din păcate, s-a făcut o asemănare, o analogie între Iuda Tadeu şi Iuda Iscarioteanul, cel care l-a vândut pe Iisus Hristos, şi atunci, din această coincidenţă de nume, Iuda fiind un nume obişnuit la evrei, s-a considerat că nu este potrivit să te rogi la un Iuda. Şi de aici o evlavie redusă pentru acest apostol. Tocmai prin această marginalizare a ajuns şi ocrotitorul celor deznădăjduiţi. Când ai epuizat toate eforturile, toate variantele, atunci încerci şi rugăciunea la Sfântul Iuda. Singura icoană a acestui sfânt existentă în Bucureşti este prezentă în Biserica Sfântul Dumitru Poştă, din Capitală.

„Mulţi au găsit izbăvire rugându-se la acest sfânt”

- Ne puteţi vorbi despre această icoană unicat?

- Este o creaţie artistică şi încărcată cu har. Nu se ştie cine este autorul, este o icoană pictată în anii 1900. Ceea ce este special e faptul că este singura icoană din Bucureşti şi, din câte ştiu eu, chiar din ţară a acestui sfânt, care a fost şi apostol.

„A fost omorât cu lovituri de bâtă”

683 26 2- Care este simbolistica acestei icoane?

- În descrierea imaginii respective îl avem pe Sfântul Iuda care seamănă foarte mult cu Mântuitorul Iisus Hristos. Asta şi pentru că ei au fost fraţi vitregi. Iuda este unul dintre fiii dreptului Iosif, logodnicul Sfintei Fecioare Maria, şi atunci iconarul poate că a vrut să transmită notaţia din calendar... Sfântul Iuda Tadeu, ruda Domnului. Poartă cu sine o iconiţă a Mântuitorului, fapt ce este legat de legenda mahramei din Edessa, bazată pe o corespondență apocrifă între Mântuitorul Iisus Hristos și Regele Abgar, reprodusă de istoricul Eusebiu de Cezareea în Cartea I a „Istoriei Ecleziastice”. Conform acestei legende, Regele Abgar de Edessa, aflat pe patul de suferinţă, bolnav fiind de lepră, i-ar fi trimis lui Iisus o scrisoare prin care îl ruga să vină şi să-l tămăduiască, ba chiar să-şi stabilească reşedinţa în cetatea sa. Mântuitorul i-a trimis însă prin Iuda Tadeu un ştergar, o mahramă pe care era imprimat chipul Său. Regele s-a vindecat pe loc, iar apoi s-ar fi convertit la creştinism împreună cu supuşii săi. Aceasta rămâne ca una dintre marile minuni ale creştinătăţii. Sfântul Apostol Iuda a predicat Evanghelia în Iudeea, Samaria, Idumeea, Siria, Mesopotamia şi Libia. În icoană, Sfântul Iuda are în mâna stângă ramura de finic şi un ciomag. În mâna dreaptă are iconiţa cu imaginea Mântuitorului. Este îmbrăcat în veşminte obişnuite pentru secolul I. Ţine o ramură de finic în mână pentru că Sfântul Iuda Tadeu a propovăduit în părţile orientale, acolo unde creşte palmierul, şi un ciomag pentru că el a fost omorât prin lovituri de bâtă. Flacăra de deasupra capului simbolizează prezența sa la Cincizecime, unde Duhul Sfânt s-a pogorât pe capetele apostolilor în chip de limbi de foc.

- De când a fost numit un sfânt al cauzelor disperate?

- Sfânta Bridget a Suediei și Sfântul Bernard au avut viziuni în care Dumnezeu le spunea să îl venereze pe Sfântul Iuda ca Sfânt Patron al Cauzelor Imposibile, în anii 1100-1300 d.Hr., ceea ce s-a şi întâmplat.

Sfântul Iuda Tadeu a suferit martiriul la Beirut, în anul 65 d.Hr., împreună cu Sfântul Apostol Simon Zilotul, când a fost omorât cu lovituri de ciomag pentru credinţa sa în Hristos. Trupurile celor doi au fost mutate mai apoi în Basilica „Sfântul Petru“, din Roma, şi au fost aşezate sub altarul Sfântului Iosif

„Icoana are o rugăciune foarte frumoasă“

- Sfântul Iuda Tadeu reprezintă şi unul dintre hramurile acestei biserici?

- Da, este unul dintre cele şase hramuri ale Bisericii Sfântul Dumitru Poştă. Când am ajuns în această biserică preot paroh, am observat că foarte mulţi oameni se opreau la mijlocul lăcaşului, undeva în stânga, acolo unde este aşezată icoana, și se închinau cu evlavie. Mulţi veneau în biserică şi se opreau la mijloc şi se închinau acolo, cu lacrimi fierbinţi. Eu nu ştiam istoria acestei icoane. Apoi am aflat că icoana are şi o rugăciune foarte frumoasă, foarte fierbinte. Am cunoscut-o, am îndemnat foarte mulţi credincioşi să se roage la Sfântul Iuda Tadeu şi mulţi au găsit izbăvire. Ziua Sfântului Tadeu este la 19 iunie. Noi ne dorim ca, în viitorul apropiat, să cumpărăm un baldachin unde să aşezăm sfânta icoană într-un mod mai potrivit şi să o cinstim cum se cuvine. Anul acesta, privegherea în cinstea Sfântului Iuda Tadeu va avea loc la 15 iunie, între orele 21:30 şi 2:30.