Main menu

header

685 22 1de Carmen Ciripoiu şi Sorin Dumitrescu

A rodit pentru Biserică și pentru iubirea lui Hristos și a murit pentru Mântuitor, dând dovada ultimei credințe pentru El. Pentru că a crezut în Iisus mai mult decât în propria viață, predicile sale de pe bema din Veria, orașul deschis mesajului său, au îndulcit nopțile cu rugăciuni. Cine e binecuvântat să ajungă pe podiumul pe care a călcat Sfântul Pavel a descoperit lumina…

Convertit de Iisus pe drumul Damascului

Nu s-a numărat printre cei 12 Apostoli ai lui Hristos, nu I-a mângâiat trupul cel răstignit și înviat, dar asta nu l-a împiedicat pe Sfântul Apostol Pavel să fie pătruns de un foc lăuntric mistuitor și să arunce cât mai multe suflete în lumina Domnului. O singură dată L-a privit Sfântul Apostol Pavel pe Mântuitor, atunci când a călătorit la Damasc. O singură privire i-a aruncat tâmplarului din Nazareth și, până la sfârșitul vieții sale, Sfântul Apostol Pavel a vorbit doar de acea sclipire a harului care i-a deschis inima, și de atunci n-a mai simțit decât iubire duhovnicească. Atunci a gustat pentru prima dată în viață bucuria și a înțeles că menirea lui este să-L slujească pe Domnul cu toată ființa lui. Fără preget, necondiționat. Însuși Iisus l-a convertit atunci, pe drumul Damascului, pentru că „nu eu, ci Hristos trăiește în mine”.

„Eliberare din sclavia stricăciunii”

685 22 2Mare succes au avut predicile ținute de Sfântul Pavel de-a lungul timpului, dar parcă niciuna nu se aseamănă în măiestrie cu cele pe care acesta le-a ținut la Veria, vechea cetate Bereea, din Macedonia, unde a ajuns după ce a fost alungat din Tesalonic și, potrivit faptelor apostolilor, a fost bine primit și omenit. „Iar frații i-au trimis îndată, noaptea, la Bereea, pe Pavel și pe Sila, care, ajungând acolo, au intrat în sinagoga iudeilor. Și aceștia erau mai buni la suflet decât cei din Tesalonic; ei au primit cuvântul cu toată osârdia, în toate zilele, cercetând Scripturile, dacă ele sunt așa. Au crezut mulți dintre ei și dintre femeile de cinste ale elinilor, și dintre bărbați nu puțini. Și când au aflat iudeii din Tesalonic că și în Bereea s-a vestit de Pavel cuvântul lui Dumnezeu, au venit și acolo, întărâtând și tulburând mulțimile. Și atunci îndată frații l-au trimis pe Pavel ca să meargă spre mare; iar Sila și cu Timotei au rămas acolo, în Bereea. Iar cei care-l însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena; și luând ei porunci către Sila și Timotei, ca să vină la el cât mai curând, au plecat”. După ce i-au ascultat vorbele, se spune că mulți dintre locuitorii orașului, atât evrei, cât și greci, s-au convertit. Nu se știe pentru cât timp a rămas Sfântul Apostol Pavel în Veria, însă se crede că vizita sa a fost mai lungă decât sugerează relatarea succintă din „Faptele Apostolilor”. În toată această perioadă, Sfântul Pavel a reușit să împărtășească tuturor creația sa de „eliberare din sclavia stricăciunii, pentru a intra în libertatea sclavei fiilor lui Dumnezeu”.

La 29 iunie, la podium, are loc o importantă procesiune

685 22 3Întreaga structură a monumentului închinat Sfântului Apostol Pavel, aflat în partea sudică a orașului Veria, despre care se spune că include și treptele de la sinagoga unde acesta a propovăduit, a fost ridicată în anul 1961, iar de atunci, în fiecare an, la 29 iunie, ziua de prăznuire a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, în acest loc are loc o importantă procesiune. Potrivit specialiștilor, bema reprezintă o platformă înălțată, de obicei formată din trepte, care, cu timpul, s-a dezvoltat, luând forme variate, în funcție de context: podium, tribună, solee, amvon. De asemenea, bema a reprezentat o parte integrantă a sinagogilor iudaice, dar s-a păstrat de-a lungul timpului și în bisericile creștine. Inițial, bema a reprezentat o platformă ridicată pe care se afla un analog și locuri pentru cler, de unde se citeau pericopele evanghelice și se rosteau predicile, fiind formată din una sau din mai multe trepte. În mod tradițional, bema se compune din altar, respectiv partea care se află în spatele catepetesmei, solee, adică partea situată înaintea catapetesmei, și amvonul, partea ce se află înaintea ușilor împărătești, care, de obicei, se prelungește în interiorul naosului.

În Veria se găsesc 59 de biserici bizantine și postbizantine și un muzeu arheologic care adăpostește o sabie din fier cu mâner din fildeș, din secolul al IV-lea î.Hr., o stelă unică, ce cuprinde reguli pentru gimnaziu și administratorul său, foarte rară, din secolul al II-lea î.Hr., dar și numeroase artefacte din bronz și sculpturi

Cel mai influent misionar creştin timpuriu

Sfântul Apostol Pavel, cunoscut la început sub numele de Saul („Cel dorit”), s-a născut la Tars, capitala provinciei Cilicia din Asia Mică, în primii ani ai erei creștine, din părinți evrei, cu o stare materială foarte bună. Chiar dacă nu se știe nimic despre copilăria și adolescența sa, în ceea ce privește cultura sa religioasă se știe că a fost educat potrivit celei mai rigide învățături fariseice, formarea sa intelectuală fiind desăvârșită la Ierusalim. Despre Apostolul Pavel, cunoscut, de asemenea, ca „Pavel Apostolul”, „Sfântul Pavel” și „Saul din Tars”, se spune că este cel mai influent misionar creștin timpuriu. Scrierile atribuite lui de Biserică („Epistolele pauline”) formează o parte considerabilă a Noului Testament. Influența asupra gândirii creștine din epistolele atribuite lui a fost semnificativă, în mare parte datorită faptului că a fost considerat un apostol proeminent al creștinismului în răspândirea Evangheliei prin comunitățile creștine timpurii din Imperiul Roman. Sfântul Apostol Pavel a trecut la dreapta Domnului la 29 iunie, anul 67, chiar în ziua în care a fost răstignit și Sfântul Petru. A murit de sabie, şi creştinii spun până astăzi că în locul în care capul lui a căzut, pe pământ au răsărit trei izvoare.