Main menu

header

de Anda Postolache

- Poartă hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

Aşezată într-un loc privilegiat din centrul istoric al Iaşiului, seculara biserică ieşeană Bărboi îşi prăznuieşte hramul de ziua Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Intrarea în curtea lăcaşului de cult din oraşul celor şapte coline se face pe sub bolta clopotniţei al cărei turn se vede de la sute de metri depărtare. Curtea plină de verdeaţă şi de flori te separă dintr-o dată de agitaţia oraşului... Liniştea te învăluie de cum treci pragul bisericii, iar coloanele impunătoare şi zidurile din cărămidă împestriţată cu alb îţi dau sentimentul că te afli în faţa unui monument vechi şi trainic clădit.

Închinată Muntelui Athos
Istoria sfântului lăcaş de cult confirmă prima impresie. Boierul Ursu Bărboi, din neamul domnesc al familiei Sturdza, el însuşi mare vornic al Ţării de Jos, a ridicat această biserică cu hramul Sfinţilor Petru şi Pavel între anii 1611 şi 1615. De o eleganţă aparte, biserica a fost clădită după arhitectura obişnuită în Moldova acelei vremi. Din 1669, după obiceiul timpului, a devenit mănăstire, ce a fost închinată Muntelui Athos, mai precis Mănăstirii Vatopedu, aceasta până la anul 1882. După secularizarea averilor mănăstireşti, a intrat într-o degradare avansată, ceea ce a dus la dărâmarea ei. Biserica pe care o admirăm astăzi a fost reconstruită pe acelaşi loc, ctitor principal fiind tot cineva din familia Sturdza, de data aceasta marele logofăt Dimitrie. Arhitectul Andrei Karidis a realizat o biserică având planul în cruce, după stilul athonit. Interiorul este primitor şi te îmbie să ridici privirea spre bolta frumos arcuită, coloanele fiind din marmură de Carrara, iar capitelurile corintice.  Pe partea dreaptă a lăcaşului se află un mausoleu din marmură, în care sunt îngropaţi membrii familei Sturdza, printre care şi voievodul Ioan Sturdza, primul domn pământean, la 1822. Într-o nişă din acelaşi perete se odihnesc şi osemintele poetului Alecu Russo, autorul lucrării „Cântarea României”.

Creangă a trecut pe aici
La Bărboi este un întreg ansamblu bisericesc ce merită să fie menţionat. Turnul clopotniţei, cu mai multe etaje, a fost zidit de Constantin Sturdza, fiul lui Dimitrie, cu ajutorul meşterilor italieni de la Padova, în amintirea studenţiei sale petrecute acolo. În curte mai este şi un castel de apă, precum şi o casă parohială pe unde se spune că ar fi trecut şi scriitorul Ion Creangă pe vremea când era diacon şi spera că va avea o carieră de cleric. În această clădire a funcţionat, în 1834, „Institutul de educaţia fetelor”, aşezământ înfiinţat de domnitorul Mihail Sturdza.
În prezent, la Bărboi îşi au sediul organizaţiile creştine Frăţia Ortodoxă Română şi Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor din România, filiala Iaşi.
Biserica Bărboi din Iaşi a suferit ample reparaţii între 1982 şi 1986 şi a fost resfinţită de Patriarhul Teoctist Arăpaşu. Vechea şi frumoasa biserică Bărboi este un loc încărcat de istorie şi de rugăciune, pe care nu trebuie să îl ocoliţi când aveţi drum prin capitala Moldovei.

Corifeii apostolilor

Cei doi mari apostoli creştini, Petru şi Pavel, sunt serbaţi de Biserica noastră la 29 iunie. Sfântul Petru a fost cel mai înfocat următor al lui Hristos, gata să meargă la moarte pentru El şi să scoată sabia din teacă să-L apere. A fost pescar, fratele său fiind Andrei, cel întâi chemat la apostolie, şi amândoi l-au urmat pe Iisus. Sfântul Petru este cel care s-a lepădat de Învăţătorul său când Acesta era judecat de Pilat, dar s-a căit cu amar, a fost iertat şi pus „să pască oile”, adică să devină apostol şi îndrumător al celor care vor crede în Fiul lui Dumnezeu.
Sfântul Apostol Pavel n-a fost de la început cu apostolii Domnului, chiar îi prigonea pe credincioşi, dar i s-a arătat Dumnezeu pe drumul Damascului, când lumina cerească l-a orbit pentru o vreme. A devenit „apostolul neamurilor”, a mers la popoarele păgâne, inclusiv la Roma, să-L propovăduiască pe Hristos. Ne-au rămas de la el frumoasele epistole trimise credincioşilor, pline de învăţătură şi de duh. Moaştele lor sunt la Roma.