Main menu

header

de Anda Postolache

Maica Domnului şi-a arătat mereu iubirea şi mila sa faţă de oameni, împlinindu-le cererile făcute înaintea icoanelor ce o înfăţişează. De fiecare dată când omul a mers cu inima zdrobită în faţa chipului ei zugrăvit şi aşezat în biserici, rugăciunea a primit răspuns.

Fără puterea dumnezeiască, obiectele de cult sunt neputincioase
Maica Domnului face minuni şi nu icoana în sine, dar oamenilor aşa le place să spună. „Unele icoane sunt vindecătoare de boli, izgonitoare de duhuri rele, iar altele sunt aducătoare de ploi binecuvântate şi protectoare ale mănăstirilor şi familiilor credincioase. Fără îndoială, toate sunt făcătoare de minuni şi ajutătoare credincioşilor. Dar unele poartă un har special pe care îl simte numai cel care se roagă mult şi cu lacrimi în faţa lor”, spune arhimandritul Ioanichie Bălan în cartea „Sfintele icoane făcătoare de minuni din România”.

Mănăstirea Neamţ, un loc miraculos
N-am putea spune care dintre icoanele Maicii Domnului existente la noi în ţară are cea mai mare putere. Cea mai veche şi mai valoroasă este considerată însă cea de la Mănăstirea Neamţ. Această icoană făcătoare de minuni este deosebită şi prin modul de prezentare, având două feţe: una cu Maica Domnului, alta cu Sfântul Gheorghe. Tradiţia spune că este o copie a icoanei din Lida şi a fost adusă la noi în 1401, în vremea lui Alexandru cel Bun. Minunile făcute de ea sunt atât de multe, încât nu s-ar putea scrie aici. Nici măcar cele consemnate în documente şi relatate pe scurt în diferite cărţi dedicate acestui fenomen.

La Nicula, Fecioara Maria a plâns
Printre minunile săvârşite de icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula se numără şi aceea prin care un copil de 10 ani din Gherla, care avea picioarele paralizate, în urma atingerii de obiectul de cult, s-a vindecat. Mamei sale i se arătase în vis că numai aici se va putea vindeca şi s-a adeverit că aşa a fost. Pictura preotului Luca Iclod, în 1681, a plâns de mai multe ori şi a devenit vindecătoare de multe boli.

La Nămăieşti, lăcaşul de cult s-a construit pentru pictură
O altă icoană renumită în rândul celor făcătoare de minuni este cea a Maicii Domnului de la Nămăieşti. Numeroşi oameni bolnavi şi cu diferite nevoi se întorc uşuraţi şi cu cererile împlinite după rugăciunea făcută acesteia. Înaintea întemeierii mănăstirii de maici de la Nămăieşti, a fost găsită o icoană într-o stâncă uriaşă. Cu timpul, oamenii au construit acolo mai întâi un schit, apoi mănăstirea actuală şi au aşezat la loc de cinste obiectul de cult găsit, acesta dovedindu-se a fi făcător de minuni.

Şi în Bucureşti, Preacurata a vindecat credincioşii

În Bucureşti sunt icoane ale Maicii Domnului făcătoare de minuni la bisericile Colţea, Olari, Mihai Vodă, Grădina Icoanei, Scaune, Zlătari, Sfântul Gheorghe Nou şi Înălţarea Domnului - Teiul Doamnei.

Arad, Bacău, Argeş, Gorj şi Hunedoara
Se mai găsesc minunate icoane ale Sfintei Maria în următoarele mănăstiri: Hodoş-Bodrog (Arad), Cetăţuia Negru-Vodă, Cotmeana, Glavacioc, Trivale (Argeş), la Biserica Vovidenia (Bacău), la Izbuc (Bihor), la Catedrala Episcopală din Buzău, la Mănăstirea Călugăra din Caraş-Severin, la Catedrala Sf. Apostoli Petru şi Pavel şi la Mănăstirea Devent din Constanţa. La Craiova face minuni icoana Maicii Domnului din Biserica Madona Dudu, în judeţul Galaţi - cea de la Mănăstirea Adam, dar şi cele de la bisericile Mavromolul şi Sf. Nicolae. La Letca Nouă (Giurgiu), o icoană a Maicii Domnului a plâns, iar la Biserica Muşeteşti şi la Mănăstirea Tismana (Gorj) şi Prislop (Hunedoara) sunt, de asemenea, astfel de obiecte de cult miraculoase.

Iaşi, Olt şi Prahova
În Iaşi este icoana Maicii Domnului din Catedrala Mitropolitană, dar şi a Preasfintei din bisericile Sf. Spiridon, Socola şi din mănăstirile Golia, Dobrovăţ şi Hadâmbu. În Ilfov, mănăstirile Căldăruşani, Pasărea şi Ţigăneşti adăpostesc obiecte de cult în faţa cărora creştinii s-au vindecat. Maramureşul şi Neamţul adăpostesc icoane făcătoare de minuni la mănăstirile: Dragomireşti, Sfânta Ana Rohia, Agapia, Bisericani, Durău, Horaiţa, Schitul Icoana, Secu şi Sihăstria.
În Olt este o icoană a Preacuratei Fecioare Maria la Mănăstirea Brâncoveni care face minuni, la fel sunt şi la Biserica Maica Precista din Ploieşti şi de la mănăstirile Pissiota, Ghighiu şi Suzana. Obiecte de cult ce fac minuni se află în Satu-Mare - la Mănăstirea Bixad, în Sălaj - la Mănăstirea Strâmba, în Suceava - la Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, dar şi la Moldoviţa, Putna, Rarău şi Râşca.

Vrancea, Timiş, Vaslui şi Vâlcea
Maica Domnului face minuni şi prin icoanele sale de la Biserica Sfânta Adormire şi de la mănăstirile Sfântul Pantelimon şi Balaciu. Imagini ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu se află în mănăstirile din Vrancea: Dălhăuţi, Valea Neagră, Lepşa şi Poiana Mărului, în Timiş: la mănăstirea Sfântul Gheorghe, iar în Tulcea, la Celic-Dere au loc miracole. Şi icoanele Maicii Domnului de la Floreşti, Bujoreni şi Mălineşti din Vaslui sunt tot făcătoare de minuni, la fel şi cele de la Schitul Ostrov şi Mănăstirea Dintr-un Lemn, din judeţul Vâlcea.