Main menu

header

Plânsul amar al sfinţilor fără ochi

528 22 1de Carmen Ciripoiu

Când le privești chipurile par că oftează. Știu o sumedenie de lucruri, dar parcă nici acum, după atât de mult chin, nu sunt pregătiți să le spună. Sunt sfinții cu ochii scoși, mutilați fără milă, cu frunțile și gurile sparte. Dar chiar și așa, cu chipurile lor blânde zdrobite, sfinții strigă din răsputeri și plâng pentru noi, păcătoșii, și pentru a noastră mântuire.

O poartă către alte lumi: Templul de la Şinca Veche

527 22 1de Carmen Ciripoiu

Într-un sat din apropierea Brașovului, într-o biserică săpată în piatră, fenomenele paranormale par să se deruleze ca într-o periculă de film. La templul făcător de minuni de la Șinca Veche, tineri, bătrâni, oameni cu sufletul plin de durere, din România și din toate colțurile lumii, vin să-și rezolve problemele. Se spune că dorințele cele mai puternice se împlinesc foarte repede la trei sărbători importante ale creștinătății: de Sfântul Gheorghe, de Lăsata Secului de Paști și de Schimbarea la Față. Grație mărturiilor unor înalte fețe bisericești care au vizitat locul, lăcașul a fost sfințit chiar de mitropolitul Ardealului, PS Antonie Plămădeală.

Cele 10 porunci reflectate în legile actuale

527 23 1de Gabriela Niculescu

Ideea acestui articol i-a venit avocatului Boiana Berchi (medalion), de la McGregor&Partners, în momentul în care fiica sa, în vârstă de aproape 7 ani, a întrebat-o: „Care a fost prima lege din lume, mami?” Pentru prima dată, după 20 de ani de practică în domeniul reglementărilor legale, și-a pus aceeaşi întrebare. O altă întrebare filosofică ce a urmat a fost: ce sens are o lege, de ce este creată? Legea are un motiv social, dar, de fapt, ea trebuie să desăvârşească umanitatea, societatea. Prima lege în istoria umanităţii avea ca scop menţinerea omului pe calea desăvârşirii. Porunca divină dată omului din pomul cunoştinţei binelui şi răului, „să nu mănânci”, însemna că ascultarea de Dumnezeu îl desăvârşea pe acesta. Apoi, Dumnezeu, în infinita Sa iubire faţă de om, a încercat să încetinească procesul degradării morale a lumii cu ajutorul Legii lui Moise, cunoscută de noi sub forma Celor 10 Porunci.

Stâlpnicii Candele între Cer şi Pământ

526 22 1de Carmen Ciripoiu

S-au retras în pustie, unde s-au nevoit singuri întru sfințenie. Unii - câțiva ani, alții - zeci de ani sau poate toată viața. Au făcut toate cele curate ale lumii, tinzând neîncetat spre dobândirea tot mai mare a harului Duhului Sfânt, adoptând cea mai grea formă de ascetism monahal din câte au existat vreodată: stâlpnicia. Cum au reușit? I-a iubit prea tare Dumnezeu și i-a ținut acolo unde a vrut El ca să biruiască legile firii. Așa ne-a arătat nouă că viața în pustiu poate fi la fel de minunată.

Sfinţii închisorilor Între raiul din suflet şi infernul din jur

524 22 1de Carmen Ciripoiu

„Deschideți-vă voi porți ale Iadului, ca să intre Împăratul măririi”. Așa suna glasul preoților închiși în închisorile comuniste dintr-un singur motiv: îl iubeau pe Hristos mai mult decât propria viață. Dar când ești atins de Duhul Sfânt, nu te mai interesează nicio mizerie... Așa au ajuns sfinții închisorilor să creeze mănăstiri din puşcării. Așa am ajuns noi, astăzi, să ne închinăm sfintelor lor moaște în fiecare an, la data de 14 mai.

Biblia decodificată: România, centrul spiritual al planetei!

524 22 1de Iulian D. Moleianu şi Silviu Ghering

Biblia a fost dintotdeauna cartea sfântă purtătoare a cuvântului lui Dumnezeu. Nicio încercare, nicio calamitate prin care a trecut Ierusalimul, fie ea naturală sau provocată de oameni, n-a reușit să distrugă Biblia vreme de atâtea milenii. De-a lungul timpului, oamenii au citit-o, au studiat-o, au analizat-o, au „forfecat-o”, au „dumicat-o”, cei mai mulţi au și aplicat-o în traiul lor de zi cu zi, ca pe un îndreptar de viață neprihănită și ascultătoare de cele sfinte. Biblia a suscitat mereu curiozitatea omului de a cerceta, de a înțelege, de a ști înțelesurile adânci conținute în ea. Și iată că în vremurile noastre s-a descoperit că Biblia este codificată!

Sfântul Iov, pildă de răbdare în încercările date de Dumnezeu

523 22 1de Carmen Ciripoiu

Aspru şi fără cruţare faţă de sine însuşi. Așa era Preacuviosul Iov, cel care avea extrem de multă iubire pentru aproapele, fiind îngăduitor cu neputinţele altora şi întru totul lipsit de răutate. Sfântul și Dreptul Iov este sărbătorit cu cinste și evlavie în fiecare an la data de 6 mai, reamintindu-ne de poruncile lui Dumnezeu și de înfricoșata zi a Domnului, în care fiecare dintre noi va fi nevoit să răspundă de faptele pe care le face.

Irinel Parasca: „Dacă vrei să ai succes în viaţă trebuie să îţi urmezi talantul“

522 22 1de Silviu Ghering

Are 35 de ani și este cel mai cunoscut pictor de icoane din Bucovina. Pictează în stil bizantin, dar și naiv, popular. Pe coji de ouă, pe lemn, pe sticlă și pe pietre. Primele „lucrări” au fost pe pereții casei părintești din Tătăruș, la extremitatea nord-vestică a județului Iași, la granița cu județul Suceava, 100 de kilometri de Iași, 70 de Suceava, aproape de Pașcani (17 kilometri), aproximativ la jumătatea distanței dintre râurile Siret și Moldova, aproape de Mănăstirea Probota, ctitoria lui Petru Rareș. Părinții, Mariana și Costică, „așa e scris în buletin, Costică, nu Constantin”, au fost „oameni simpli, muncitori, dar cu aptitudini artistice”...

Dudul lui Zaheu, comoara Ierihonului

521 22 1de Carmen Ciripoiu

Cuvintele ar putea surprinde doar foarte puțin din ceea ce simte un pelerin care ajunge la Biserica Dudul lui Zaheu din Ierihon. O pace nepământească, blândă, ce coboară în trup și suflet și se revarsă asupra întregii ființe, difuzându-se ca o lumină blândă, o împăcare cu sine… Pentru că într-o lume unde, de multe ori, îți pierzi busola, credința rămâne singura stea călăuzitoare.

Locuri încărcate cu sfinţenie: Altarele din Biserica Sfântului Mormânt

520 18 1de Carmen Ciripoiu

Cuvintele sunt puține pentru a descrie complet semnificațiile Locurilor Sfinte și, cu atât mai greu, trăirile și emoțiile creștinilor care se apropie de ele cu evlavie şi cu smerenie. Să călătorim măcar cu gândul spre Țara Sfântă și să ne apropiem cu bucurie de Sărbătoarea Învierii Domnului.

Temniţa Mântuitorului

520 20 3de Carmen Ciripoiu

La patimile și la moartea Mântuitorului, toată făptura s-a cutremurat de groază: pământul se zgudui, pietrele se despicau, morții înviau. Doar inimile celor care L-au schingiuit, L-au rănit și L-au batjocorit pe Cel Fără de Păcat nu s-au înmuiat. L-au aruncat fără milă în temniță pe Cel Nepătimitor, punându-L să pătimească atât de cumplit.