Main menu

header

ATENTIE ! Acest site foloseste cookies.

Sunte de acord cu cele prezentate. Learn more

I understand

Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Taifasuri Media SRL, are obligația de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principiile de prelucrare și în condiții de securitate tehnică și numai pentru scopurile specificate în Prelucrarea datelor.

de Ga­briela Niculescu

După ce a fost descoperit faptul că un simplu test de sânge ar putea anun­ța predispoziţia la cancer, un nou test de respirație ar face același lucru în cazul bolnavilor de gută. A­cest test detectează compușii chimici din respirație care au „amprente ma­ligne” la cei care prezintă schimbări precanceroase. Cercetătorii din Is­rael, Lituania și China care l-au des­co­perit susțin că testul și-a dovedit efi­ciența, cei care sunt depistați po­zitiv pu­tând începe mult mai de­vre­me tra­ta­mentul. Experții continuă inves­ti­gațiile, deoarece mai este necesar un timp până la validarea acestuia. Nu­mai în Marea Britanie, 7.300 de per­soane sunt afectate de cancer de sto­mac, însă rata morta­lității este destul de crescută și în țările puternic dez­voltate, din cauza faptului că pacienții ajung prea târziu la medic. Mo­tivul principal este con­fun­darea simpto­melor acestei mala­dii, precum indi­ges­tie sau du­re­re, cu cele ale altor a­fecțiuni.

Add comment


Security code
Refresh