Main menu

header

513 23 1de Dana Purgaru

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente care au împlinit deja vârsta de 18 ani şi deţin bonuri fiscale ce atestă cumpărarea de bunuri sau servicii în ţară pot participa la „Loteria bonurilor fiscale”, bugetul total alocat pe şase luni din acest an fiind de 10 milioane de lei.

Prima extragere: 13 aprilie

Loteria va fi organizată lunar, în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară, dar va putea fi organizată şi ocazional, după minimum 15 zile de la sfârşitul intervalului calendaristic participant la Loterie, şi va consta în extragerea aleatorie de numere, respectiv un număr cuprins în intervalul dintre 1 şi 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, şi o dată calendaristică reprezentând ziua emiterii bonului fiscal, aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care este organizată Loteria. Extragerile vor fi organizate de Loteria Română şi sunt publice, iar prima extragere lunară va fi de Paşte, pe 13 aprilie. La aceasta vor participa bonurile emise între 2 februarie şi 3 martie. Loteria este văzută de Guvern ca măsură pentru combaterea evaziunii fiscale şi reducerea economiei subterane, potrivit Mediafax.

Sunt valabile cele emise în luna calendaristică anterioară extragerii

La extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii, iar la extragerile ocazionale participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordinul ministrului Finanţelor. „Un bon fiscal este considerat câştigător dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în conformitate cu OU 28/1999; sunt lizibile toate informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute de OU 28/1999; are valoarea totală fără subdiviziunile leului, exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă; a fost emis în ziua extrasă, nu are menţionat, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului şi a fost emis pentru vânzarea de bunuri şi/sau prestări de servicii către persoane fizice”, se arată în document.

Câştigurile se revendică de la ANAF în 30 de zile

Premiile vor fi revendicate prin depunerea bonului fiscal câştigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), alături de copia actului de identitate sau a paşaportului titularului bonului şi de o declaraţie. Revendicarea va fi posibilă în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii. În termen de 10 zile de la expirarea perioadei, unităţile teritoriale transmit către ANAF lista persoanelor care au revendicat premiile. Premiile vor fi virate de Ministerul Finanţelor în cont bancar deschis la o instituţie de credit din România pe numele câştigătorului, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu până la 60 de zile în situaţiile în care există suspiciuni de fraudă. Pentru prima extragere, fondul de premiere alocat este de 1 milion de lei. Potrivit Mediafax, la finele anului trecut, Ministerul Finanţelor aprecia că, la extragerile lunare, a acordat un număr de 160 de premii egale, câte 20 pentru fiecare regiune fiscală a ANAF, valoarea preconizată a fiecărui premiu fiind de 1.200 de lei.

Valoarea câştigătoare aferentă unui bon va rezulta prin împărţirea fondului de premiere la numărul bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen

În cazul în care o persoană are două sau mai multe bonuri câştigătoare la o extragere va primi banii pentru toate bonurile câştigătoare

Guvernul: „Nu e un joc de noroc“

Această măsură vine în sprijinul eforturilor autorităţilor române de combatere a evaziunii fiscale. „În domeniul comerţului cu amănuntul şi al serviciilor prestate direct către populaţie, există un nivel ridicat de evaziune fiscală, una dintre modalităţile concrete de eludare a plăţii impozitelor şi taxelor datorate statului fiind neemiterea bonurilor fiscale de operatorii economici care au această obligaţie. În acest context, apare ca binevenit un mijloc suplimentar, în sprijinul unei mai bune colectări a veniturilor bugetare, mijloc bazat pe cointeresarea, implicarea şi responsabilizarea cetăţenilor, ca beneficiari direcţi ai serviciilor sociale”, se arată în comunicatul Executivului. Guvernul a ţinut să precizeze însă că, deşi presupune similar activităţilor de natura jocurilor de noroc selectarea aleatorie a unor rezultate în vederea desemnării unor câştigători cărora li se atribuie premii în bani, „Loteria bonurilor fiscale” nu este un joc de noroc, întrucât dreptul de participare nu este condiţionat de plata unei taxe.