Main menu

header

537 19 1de Dana Purgaru

Numeroasele blocuri ridicate în perioada comunismului în orașe și în zona marilor combinate industriale, cu cel puțin patru etaje și apartamente mici și multe, i-a obligat de români să învețe să trăiască în condominiu, foarte aproape de vecini - fiecare cu tabieturile, defectele și calitățile sale - și să se gospodărească la comun pentru plata utilităților, și ele, evident, comune. Astfel au apărut asociațiile de locatari, devenite mai târziu asociații de proprietari, cu o structură de conducere proprie, supervizate de primării. Și, ca în orice sistem de trai „la comun”, s-au ivit - și există încă - nenumărate neînțelegeri, mare parte dintre acestea provenind însă din simpla necunoaștere a Legii nr. 230/2007 (M.O. nr. 490/23.07.2007) privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Revista Taifasuri vă prezintă, în serial, informații utile pentru proprietarii de apartamente, astfel încât problemele apărute în condominiu să poată fi mai ușor înțelese, abordate și rezolvate. După ce în numărul trecut v-am oferit date cu privire la drepturile și la obligațiile proprietarilor de apartamente și despre atribuțiile președintelui, în acest număr vă prezentăm cele mai importante lucruri despre administratori.

Are rol de execuție

537 19 2Administratorul clădirii de locuit este angajatul asociației de proprietari. Dacă este firmă specializată, activitatea sa se desfășoară în baza unui contract de administrare, iar dacă este persoană fizică, se încheie un contract individual de muncă. Deși, în practică, în foarte multe blocuri, administratorul asociației de proprietari este cel care „le face pe toate”, iar președintele are mai mult rol simbolic - obiceiuri bazate tot pe necunoașterea temeiurilor legale -, legea prevede faptul că persoana care ocupă această funcție se delimitează clar de președinte, având sarcini de execuţie, de manager. El trebuie să fie autorizat și să se ocupe de administrarea tehnică a condominiului, de la monitorizarea elementelor proprietăţii comune, la căutarea și solicitarea de oferte din partea furnizorilor de servicii, de întreţinerea, investiţiile şi reparaţiile asupra proprietăţii comune, de procurarea, cu acordul Comitetului Executiv, a materialelor necesare întreţinerii blocului, dar trebuie să se și asigure de cunoaşterea şi de respectarea regulilor cu privire la proprietatea comună. În plus, începând din acest an, conform Legii 34/2015 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007, administratorul are și obligația de a informa periodic proprietarii în privința situației financiare (cheltuieli, venituri, încasări și plăți), sub semnătură proprie și contrasemnată de președintele și de cenzorul asociației de proprietari. Acest lucru se face trimestrial, în scris sau prin e-mail. Administratorul poate avea și rol financiar, fiind contabil și/sau casier, după cum stabilește Comitetul Executiv. În acest caz, el trebuie să întocmească lista de plată prin repartizarea cheltuielilor asociaţiei, să încaseze sumele cu titlu de plată a întreținerii, să țină evidențe în registre şi să încheie documente contabile obligatorii conform legii.

Activitatea sa poate fi controlată strict

În situația în care administratorul nu afișează o listă de plată conformă cu legea, nu deține registre contabile obligatorii și nu utilizează chitanțe personalizate, înscrise cu datele asociației, refuză să ofere informații proprietarilor, președintelui ori cenzorului atunci când îi sunt solicitate în scris, nu prezintă președintelui sau cenzorului documente justificative, face achiziții în numele asociației fără a se consulta cu cei din Comitetul Executiv, nu declară taxele și impozitele către bugetul de stat și își îndeplinește defectuos sarcinile prevăzute de lege, majoritatea proprietarilor pot face solicitare în scris către Comitetul Executiv pentru schimbarea sa din funcție.

Pentru a preveni situația în care administratorul care îndeplinește și funcția de contabil-casier fură din vistieria comună a blocului se poate afla direct de la furnizorii de utilități dacă asociația este cu plățile la zi și/sau care este valoarea datoriilor către aceștia. Dacă valoarea datoriilor la furnizori este mai mare decât valoarea totală a restanțelor afișate la avizier, pe lista de plată, diferența poate fi furt. Și fondul de rulment trebuie verificat prin confruntarea sumei totale pe asociație din Registrul pentru evidența fondului de rulment cu situația contului asociației, plata la zi a facturilor la furnizori sau casieria asociației. Dacă informațiile nu sunt conforme, se poate cere un control contabil. De asemenea, este bine să fie verificate, cu sprijinul președintelui sau al cenzorului, dacă facturile sau convențiile care reprezintă lucrări de reparații sau bunuri de natură administrativă sunt reale și dacă valoarea facturilor lunare la furnizori este aceeași cu cele introduse pe lista de plată.

În numărul următor vă vom prezenta informații legate de schimbarea conducerii asociației de proprietari, despre contravenții, sancțiuni și sesizări.

Administratorul asociaţiei de proprietari poate fi persoană fizică, dar și juridică - firmă specializată în astfel de activități

Modalităţi de plată a întreţinerii

Întreținerea nu se plătește strict numai în numerar la casier în ziua și în intervalul orar stabilite în fiecare lună. Suma datorată poate fi achitată și la bancă, direct în cont, prin ordin de plată sau prin foaie de vărsământ. Contul asociației de proprietari trebuie menționat pe lista de plată lunară. Astfel, banii nu mai circulă prin casa administratorului. Pentru operațiunile prin bancă, obligatoriu, prima semnătură asupra contului trebuie să aparțină președintelui asociației de proprietari. De asemenea, plata se poate face la poștă, prin mandat poștal sau prin curier poștal, pe adresa președintelui sau a administratorului-casier. Neprimirea banilor se consemnează pe recipisa de la poștă și este dovada clară a refuzului la încasare, probă foarte importantă în cazul unui proces în instanța de judecată. Întreținerea curentă sau restantă poate fi achitată total sau parțial, în funcție de normele stabilite prin regulament, în interiorul asociației. Plata poate fi făcută cu prioritate pentru anumite categorii de contribuții (restanță, cotă curentă, fond de rulment etc.), conform celor stabilite pe plan local, prin decizia Comitetului Executiv. Dacă nu există o ordine de priorități, stabilită de asociație, casierul trebuie să încaseze orice sumă îi dă proprietarul și nu are dreptul să refuze plata unei sume mai mici decât cuantumul întreținerii.