Main menu

header

538 19 1de Dana Purgaru

Numeroasele blocuri ridicate în perioada comunismului în orașe și în zona marilor combinate industriale, cu cel puțin patru etaje și apartamente mici și multe, i-a obligat pe români să învețe să trăiască în condominiu, foarte aproape de vecini - fiecare cu tabieturile, defectele și calitățile sale - și să se gospodărească la comun pentru plata utilităților, și ele, evident, comune. Astfel au apărut asociațiile de locatari, devenite mai târziu asociații de proprietari, cu o structură de conducere proprie, supervizate de primării. Și, ca în orice sistem de trai „la comun”, s-au ivit - și există încă - nenumărate neînțelegeri, mare parte dintre acestea provenind însă din simpla necunoaștere a Legii nr. 230/2007 (M.O. nr. 490/23.07.2007), privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Revista Taifasuri vă prezintă, în serial, informații utile pentru proprietarii de apartamente, astfel încât problemele apărute în condominiu să poată fi mai ușor înțelese, abordate și rezolvate. După ce în numărul trecut v-am oferit date cu privire la activitatea administratorului unei asociații de proprietari, la modul în care acesta poate fi controlat, dar și la modalitățile de plată a întreținerii, în acest număr vă prezentăm pașii care trebuie urmați pentru schimbarea conducerii blocului și care sunt principalele contravenții într-o asociație de proprietari.

Majoritatea poate înlocui președintele

În situația în care proprietarii din bloc au nemulțumiri cu privire la acțiunile - sau inacțiunile - conducerii asociației, iar președintele ori membrii Comitetului Executiv nu organizează o adunare generală pentru schimbarea conducerii, 20% dintre membrii asociației de proprietari, fără actualul președinte ori membri ai Comitetului Executiv, pot convoca o adunare generală extraordinară, având drept scop demiterea întregii conduceri a asociației și alegerea altor persoane pentru funcțiile de președinte și de membru al Comitetului Executiv. Pentru acest lucru, o persoană din cele 20% trebuie să adune semnături de la membrii asociației, pe un tabel nominal de convocare, pe care se vor menționa scopul ședinței extraordinare, data și ora. Acestea trebuie să fie în termen de șapte zile de la data anunțării convocării. În cazul în care jumătate plus unu dintre membrii asociației semnează pe tabel la rubrica „pentru”, convocarea și scopul ședinței sunt legale. În situația în care jumătate plus unu dintre membrii asociației semnează pe tabel la rubrica „împotrivă” înseamnă că majoritatea sunt de acord cu actuala conducere a asociației.

Ședința, condusă  de persoana care a inițiat acțiunea

538 19 2În cazul în care majoritatea decide pentru ședință, la data și ora stabilite, dacă sunt prezenți jumătate plus unu dintre membrii asociației, ședința este legal constituită și poate avea loc. Aceasta va fi condusă de persoana care a inițiat acțiunea. Dacă nu sunt prezenți jumătate plus unu dintre membrii asociației, atunci ședința se reconvoacă pentru o altă dată, în termen de maximum zece zile. Ca în orice altă asociație, ședința reconvocată este legal constituită, indiferent de numărul proprietarilor prezenți. În cadrul întâlnirii se poate hotărî înlocuirea președintelui, a membrilor Comitetului Executiv, a cenzorilor, modificarea bugetului, a condițiilor de angajare a administratorului și altele, după caz, dar numai cu votul a jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți.

Foarte important de menționat este faptul că la fiecare întrunire se întocmește un proces-verbal privind prezența, ordinea de zi și derularea ședinței. Legea prevede ca, în situații excepționale, precum abuzuri ori ilegalități, președintele să poată fi suspendat din funcție prin decizia Comitetului Executiv, urmând ca în maximum șapte zile să se organizeze o adunare generală extraordinară de schimbare a acestuia.

În cazul administratorului, acesta poate fi schimbat din funcție numai de Comitetul Executiv, printr-o decizie scrisă, motivată în interesul asociației de proprietari. În situația în care comitetul nu acționează, proprietarii pot organiza noi alegeri, urmând pașii enumeraţi anterior.

Sesizările pot fi făcute, în scris, de orice proprietar, iar constatarea contravențiilor, precum și aplicarea sancțiunilor  corespunzătoare se realizează de persoanele împuternicite din cadrul primăriilor sau inspectoratelor teritoriale de stat în construcții, după caz

Contravenţiile se constată în urma sesizărilor în scris

Constituie contravenții următoarele fapte: neluarea de către proprietari, de către asociație sau de către Comitetul Executiv al acesteia a tuturor măsurilor necesare pentru repararea și menținerea în stare de siguranță a blocului și a instalațiilor comune aferente (terasă, ascensor, instalații din subsol, țevi și altele). Acest lucru se sesizează la Primărie și se pedepsește cu amendă; neîndeplinirea de către președinte, membrii Comitetului Executiv, cenzor sau administrator de imobil a atribuțiilor pe care fiecare le are (de exemplu, abuzuri, neglijență în serviciu, nerespectarea legii etc.). Sesizarea se face tot la Primărie și se pedepsește cu amendă; neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții și instalații aflate în proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalți proprietari (de exemplu, inundațiile de la vecini). Se reclamă la Inspectoratul de Stat în Construcții și se pedepsește cu amendă; schimbarea, de către proprietar, a destinației locuinței fără autorizațiile și aprobările legale (de exemplu, firmele din apartamente). Sesizarea se face la Primărie și se pedepsește cu amendă; modificarea aspectului proprietății comune, precum și a elementelor constructive ale clădirii fără aprobările și autorizațiile legale (de exemplu, instalarea de antene pe bloc, cabluri pe casa scării, reclame pe fațadă și altele). Reclamația se face la Inspectoratul de Stat în Construcții și se pedepsește cu amendă.