Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

Din păcate, foarte mulţi români amână la nesfârşit vizita la medic din lipsa banilor. Atât timp cât figuraţi în baza de date a Caselor de Asigurări de Sănătate, această teamă ar trebui să dispară. În acest sens, interesaţi-vă din timp ce investigaţii pot fi realizate gratuit şi unde anume, la ce teste puteţi face economii şi care sunt formularele oferite de Ministerul Sănătăţii pentru a trata cu bani puţini în străinătate anumite afecţiuni pentru care la noi nu s-au găsit încă soluţii.

Cereţi trimitere de la medicul de familie
Dacă sunteţi asigurat, e bine să ştiţi că medicul de familie vă poate da trimitere către diverşi specialişti sau laboratoare unde analizele pe care le veţi face sunt decontate, total sau parţial, de la bugetul de stat. Iată câteva exemple de investigaţii gratuite din domenii variate: hematologie (APTT, SVH, hemoleucograma completă, dar şi analize specifice gravidei, cum ar fi determinarea grupei sangvine sau a Rh-ului), biochimie (uree, creatinină, calciu ionic seric, colesterol, VDRL, trigliceride, bilirubină totală şi altele), imunologie (ASLO, factorul rheumatoid sau proteina C reactivă), exudat faringian (cultură şi antibiogramă), analize de urină, examenul materiilor fecale şi chiar analize ale secreţiilor vaginale (Babeş-Papanicolau, cultură) sau uretrale, otice ori conjunctivale. De exemplu, dacă în unele laboratoare testul Papanicolau se face la preţ întreg (peste 60 de lei), în cele care au contracte cu Casele de Asigurări de Sănătate îl puteţi plăti la jumătate de preţ sau poate fi chiar gratuit.
De asemenea, mai puteţi beneficia şi de alte analize „cu bani puţini”, cum ar fi examinările histopatologice sau cele radiologice (radiografii craniene, esofagiene, CT, RMN, ecocardiografie, ecografie fetală şi multe altele).
Pe lângă trimiterea de la medicul de familie, unii specialişti solicită copie de pe buletin şi dovada calităţii de asigurat, respectiv adeverinţă de salariat, de elev, de student sau cupon de pensie.

Analize fără bani şi la clinicile private
O variantă decentă pentru a ocoli cozile din policlinicile de stat sunt clinicile private care au contract cu sistemul public de asigurări. De aceea, dacă acestea prezintă mai multă încredere pentru dumneavoastră, nu ezitaţi să apelaţi la ele. Informaţii în acest sens puteţi obţine şi de la medicul de familie. Atenţie, însă! Bugetele alocate acestor clinici se epuizează de foarte multe ori în primele zile ale lunii, iar în unele cazuri se întocmesc liste de aşteptare.

În străinătate, pe baza cardului european de sănătate
Dacă sunteţi nevoit să mergeţi în străinătate fie în vacanţă, fie în interes de serviciu, atunci e necesar să aveţi la dumneavoastră cardul european de asigurări de sănătate. „Acest tip de card oferă asiguratului dreptul la servicii medicale care devin necesare pe perioada şederii pe teritoriul unui alt stat membru al UE. Cardul se solicită Casei de Asigurări de Sănătate de care aparţine asiguratul, se obţine în şapte zile lucrătoare de la depunerea cererii şi are o valabilitate de şase luni”, ne-au explicat reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Formularul E112, „îngerul” multor români grav bolnavi
În cazul persoanelor diagnosticate cu o boală gravă sau rară, pentru care medicii din ţară nu au soluţii, puteţi apela la clinici specializate din străinătate. În acest sens, un rol extrem de important îl are formularul S2, numit şi E112, care oferă asiguratului român dreptul de a beneficia de tratament medical programat pe teritoriul unui alt stat membru al UE. Potrivit CNAS, formularul S2 (E112) se eliberează persoanei care îl solicită de Casa de Asigurări de Sănătate de care aceasta aparţine. Trebuie îndeplinite următoarele condiţii: serviciile medicale necesare să fie cuprinse în pachetul de bază de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, cu condiţia ca acestea să nu i se poată acorda pacientului în România într-un interval de timp necesar în mod normal pentru obţinerea tratamentului respectiv, luând în considerare starea curentă de sănătate şi evoluţia probabilă a bolii.
În vederea obţinerii formularului, e necesar să depuneţi la Casa de Asigurări de Sănătate o cerere, însoţită de următoarele documente: copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de naştere (după caz), dosarul medical din care să rezulte diagnosticul şi recomandarea medicală pentru efectuarea tratamentului, precum şi o confirmare scrisă din partea unităţii sanitare din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în care se intenţionează efectuarea intervenţiei, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical în perioada indicată de persoana solicitantă. Termenul maxim de soluţionare a cererii de eliberare a formularului S2 (E112) este de cinci zile lucrătoare.

2.500 de examinări PET-CT subvenţionate de Ministerul Sănătăţii

Pentru a beneficia de analize gratuite sau mai ieftine, este bine să luaţi în calcul şi programele la nivel naţional sau regional. Spre exemplu, Ministerul Sănătăţii a anunţat de curând că începând cu luna martie va asigura banii necesari realizării examenului PET-CT, un aparat performant pentru depistarea cancerului, pentru un număr de 2.500 de pacienţi. Ideea a luat naştere în momentul în care din ce în ce mai mulţi români renunţau la această analiză, extrem de utilă, din cauza costului ridicat, adică 1.000 de euro. În program au prioritate persoanele bolnave sau suspecte de cancer la sân sau la col uterin, spre exemplu. Este neapărat nevoie de trimitere de la medicul specialist, care este, totodată, persoana cea mai în măsură să vă dea mai multe date referitoare la acest program. În plus, e bine să fiţi la curent şi cu ştirile locale, întrucât periodic se organizează campanii şi testări gratuite pentru diverse afecţiuni.

Pont! Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate poate fi consultat pe pagina web a CNAS , anexa 7, capitolul II.