Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

Elevii dornici să termine mai repede şcoala şi să-şi croiască un drum în viaţă au acum o şansă. Ministerul Educaţiei a dat de curând publicităţii metodologia privind promovarea a doi ani de studii într-unul singur, „ofertă” valabilă numai în învăţământul preuniversitar. Lucrurile nu sunt însă chiar simple, întrucât persoanele care optează pentru această variantă trebuie să îndeplinească mai multe condiţii.

Promovarea unui test transdisciplinar, cerinţă obligatorie
Elevii interesaţi sunt obligaţi să aibă rezultate şcolare excepţionale şi capacitatea fizică şi intelectuală de a se adapta tuturor cerinţelor şi integrării într-o clasă cu elevi de vârstă mai mare. Mai exact, e necesar să îndeplinească trei condiţii cumulative. Prima este că în anul şcolar anterior anului curent ei trebuie să aibă calificativul sau media generală la fiecare disciplină de studiu: „foarte bine” (pentru elevii din învăţământul primar) sau minimum 9,00 (pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal). De asemenea, calificativul sau media anuală la purtare pe anul anterior trebuie să fie „foarte bine” sau minimum 9,50 şi cea de-a treia condiţie este să promoveze un test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare celei curente, cu un punctaj de cel puţin 80% din totalul punctajului acordat pe test. Testul va fi susţinut după aprobarea cererii de înscriere, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar în care s-a depus cererea.

Clasele de început de ciclu de învăţământ se exclud din program
Parcurgerea a doi ani de studii într-un singur an şcolar se poate realiza o singură dată în fiecare dintre ciclurile de învăţământ: primar, gimnazial şi liceal, iar clasele de început de ciclu de învăţământ se exclud din acest program. Cu alte cuvinte, cu ceva efort, copiii pot „scuti” trei ani de şcoală, dar nu în clasa I, a V-a sau a IX-a. Iată şi responsabilităţile pe care le iau asupra lor o dată cu această decizie. Practic, sunt obligaţi să frecventeze cel puţin 50% din cursurile şcolare aferente anului curent şi cel puţin 40% din cursurile şcolare aferente celui de-al doilea an de studiu, vor face studiu individual, vor beneficia de consultaţii tutoriale asigurate de profesorul pentru învăţământul primar, respectiv profesorii clasei celui de-al doilea an de studiu şi vor beneficia de programe de instruire diferenţiată special create pentru elevii capabili de performanţă. De asemenea, elevii respectivi vor fi evaluaţi la fiecare disciplină/modul din planul-cadru de învăţământ al celor doi ani.

Este necesar raportul medicului şcolar
Admiterea în această formă de pregătire nu se poate face fără un raport al psihologului şcolar, care să ateste capacitatea elevului de adaptare la parcurgerea materiei şcolare comasate într-un timp mai scurt, precum şi de integrare într-o clasă cu elevi de vârstă mai mare. În plus, mai este necesar raportul medicului şcolar sau al medicului de familie privind starea de sănătate şi dezvoltarea fizică a cursantului. Dar şi recomandarea din partea unor persoane competente şi abilitate prin activitatea desfăşurată, care să evidenţieze realizări de excepţie ale elevului în domenii şcolare sau extraşcolare.

Cererea se depune cu un an înainte

Cererea de înscriere la programul de parcurgere a doi ani de studii într-un an şcolar trebuie să fie depusă de părintele, respectiv tutorele legal al elevului la unitatea de învăţământ la care este înscris acesta, în perioada 1 martie - 1 mai a anului şcolar precedent celui de intrare în program. De exemplu, cine doreşte să studieze, comasat, clasele a VI-a şi a VII-a în acelaşi timp în anul şcolar 2013-2014 trebuie să depună cererea între 1 martie şi 1 mai 2013. Aceasta trebuie să fie însoţită de: avizul favorabil al psihologului şcolar, avizul favorabil al medicului şcolar sau al medicului de familie şi avizul consiliului profesoral al unităţii de învăţământ.

• Psihologul trebuie să ateste capacitatea elevului de a se integra într-o clasă cu elevi de vârstă mai mare.