Main menu

header

14-05-1de Cătălina Tăgârţă

Potrivit unei decizii a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, taxa introdusă de Guvernul Boc în februarie 2012 este neeuropeană. Prin urmare, toţi românii care au achitat taxa de poluare până în martie 2013 îşi pot recupera banii. Avocatul Marius Coltuc (foto) ne-a spus mai multe despre acest subiect şi procedura care trebuie urmată.

„O formulare incorectă poate duce la pierderea procesului”
- Domnule avocat, vă rog să ne spuneţi cum ar putea să-şi recupereze banii cititorii noştri care au plătit taxa de poluare.
- ANAF-ul scrie sec: „Contribuabilii care au dobândit dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care s-a dispus că numai Administraţia Fondului pentru Mediu să restituie sumele respective, au nevoie de următoarele documente...” şi înşiră o listă cu acte. Însă, până acolo, e bine să se cunoască procedura prin care se va obţine acea hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

- Şi ce-i de făcut în acest sens? De ce acte este nevoie?
- Pentru a începe demersul de recuperare a taxei de primă înmatriculare, care s-a demonstrat că este ilegală, trebuie să alcătuiţi un dosar care să conţină fotocopii de pe următoarele acte: cartea de identitate a titularului autovehiculului; contractul de vânzare-cumpărare al maşinii (factura fiscală dacă este cazul); actele maşinii din ţara de origine, traduse şi legalizate; certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a maşinii; decizia de calcul a taxei de poluare emisă de ANAF; chitanţa care atestă plata taxei; taxa de timbru judiciar în valoare de 39 de lei (plătită la Primărie) şi timbru judiciar de 0,3 lei (cumpărat de la orice oficiu poştal). Durata procesului poate fi între şase şi 12 luni, în funcţie de gradul de încărcare al Tribunalului, însă şansele de a-l câştiga sunt foarte mari. Există deja precedente - cazurile Tatu şi Nisipeanu judecate la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, unde s-a stabilit clar cum trebuie interpretată legea. În consecinţă, din ce în ce mai mulţi români reuşesc să recupereze taxa de primă înmatriculare, ca urmare a câştigării procesului.

Nu e obligatoriu să vă prezentaţi la Tribunal
- E nevoie de avocat sau poate înainta oricine dosarul?
- Da, trebuie un avocat, o condiţie foarte importantă pentru câştigarea procesului este ca un avocat să se ocupe de întocmirea dosarului şi de redactarea documentelor. De ce? Fiindcă în acest caz o formulare incorectă sau lipsa unui act poate duce la pierderea procesului.

- Care e procedura de urmat la Tribunal şi de câte înfăţişări este vorba? Mulţi oameni nu fac demersuri în acest sens de teamă că vor lipsi mult timp de la serviciu, de exemplu...
- Acţiunea se taxează cu: taxa judiciară de timbru (39 de lei) şi cu timbru judiciar (3 lei). Atenţie, aceste taxe sunt diferite de cele plătite la depunerea dosarului. Deoarece restituirea taxei pe poluare pentru autoturisme a devenit „o soluţie unică pentru toate Tribunalele şi Curţile de Apel”, acţiunile introduse în justiţie se judecă fără a mai fi necesară prezenţa persoanelor care solicită restituirea taxei. Totuşi, acest lucru trebuie solicitat în acţiunea introdusă prin formula „În temeiul articolului 242, alin. (2), din Codul de Procedură Civilă, solicit judecarea cauzei în lipsă”. Totodată, trebuie să se solicite şi acordarea de „dobânzi fiscale” şi de „cheltuieli de judecată”, prin formula „Solicit acordarea de dobânzi fiscale şi a cheltuielilor de judecată pe care le-am efectuat”. La cererea/acţiunea introdusă la Tribunal trebuie anexate din nou, obligatoriu, aceleaşi documente care au fost anexate la cererea depusă la organul fiscal.

„Decizia irevocabilă nu se comunică părţilor”
- De ce durează atât de mult procesul?
- La primul termen de judecată, la Tribunal, organul fiscal depune întâmpinare, prin care susţine că nu este de acord cu restituirea taxei. La termenul al doilea se discută probele, şi organul fiscal solicită introducerea în cauză şi a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. La următorul termen se judecă respectiva cauză şi instanţa pronunţă o hotărâre. În termen de 45 de zile de la data pronunţării hotărârii, se va redacta hotărârea, care se comunică părţilor. În cadrul Tribunalelor se admit acţiunile introduse de persoanele fizice şi juridice pentru restituirea taxei pe poluare pentru autoturisme, inclusiv cu plata „dobânzilor fiscale” şi a „cheltuielilor de judecată”, dacă acestea au fost solicitate. Apoi urmează recursul depus de organul fiscal la Curtea de Apel. Aceasta va emite o „Decizie irevocabilă”, care nu se comunică părţilor.

Depuneţi o cerere pentru aflarea rezultatului
- Şi cum află oamenii de decizia irevocabilă dacă nu e comunicată?!
- Persoanele interesate, care sunt parte în proces, trebuie să depună o cerere la Curtea de Apel, pentru a obţine o copie de pe „Decizia irevocabilă”, cerere care se taxează cu taxa judiciară de timbru (de 2 lei) şi cu timbru judiciar (de 0,15 lei). De asta spun că e ideal să se ocupe un avocat. Apoi, după obţinerea unei copii de pe „Decizia irevocabilă” de la Curtea de Apel, trebuie depusă la Finanţe o „cerere de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin decizii definitive şi irevocabile”. Este un formular tipărit, care se numeşte chiar aşa şi este prevăzut prin Anexa numărul 4 din „Ordinul ministrului Mediului şi Pădurilor numărul 85/19.01.2012 şi al ministrului Finanţelor Publice numărul 62/19.01.2012 (pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, art. 9 şi art. 12 din Legea numărul 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile)”, publicat în Monitorul Oficial numărul 50 din 20 ianuarie 2012.

• Dacă este contestată la Tribunal, taxa auto plus dobânda aferentă şi cheltuielile de judecată, devenite executorii până la 31 decembrie 2015, vor fi restituite doar într-un interval de cinci ani, cu plata anuală a numai 20% din valoare, arată o nouă hotărâre de guvern

Documente necesare la ANAF

Actele pe care le solicită Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) în vederea restituirii taxei de poluare sunt următoarele:
1. Cererea conform modelului din Anexa numărul 3 la Ordinul 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la articolele 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului numărul 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile;
2. Hotărârea judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original;
3. Act de identitate pentru persoana fizică/certificatul de înregistrare pentru persoane juridice, în copie;
4. Documentul de plată cu care s-a achitat taxa pe poluare pentru autovehicule, în copie;
5. Cartea de identitate a autovehiculului sau Decizia de calcul a taxei de poluare pentru autovehicule, în copie;
6. Extras de cont din care să reiasă contul IBAN în care se vor vira sumele de restituit, în copie (în cazul persoanelor fizice care declară un cont pe alt nume decât cel trecut în hotărârea judecătorească e nevoie să se depună şi actul de identitate al persoanei care deţine contul IBAN înscris în cerere, în copie);
7. Telefon de contact, de preferat mobil.