Main menu

header

ATENTIE ! Acest site foloseste cookies.

Sunte de acord cu cele prezentate. Learn more

I understand

Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Taifasuri Media SRL, are obligația de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principiile de prelucrare și în condiții de securitate tehnică și numai pentru scopurile specificate în Prelucrarea datelor.

A apărut împreună
cu Taifasuri numărul 688
la 19 iulie 2018

1. Un trandafil creaşti la firida mea (Cornelia)
2. Pamporea
3. Opa Opa
4. Afireati vrută
5. Feată perlu neali neali
6. Lună alba
7.Truplu a tău
8. Tu ochii a tăi
9. Un pon mari
10. Ascultâ-mi gione armân (Cornelia)
11. Du-mi la fântână (Cornelia)
12. Feată nică (Cornelia)
13. Gura ta (Cornelia)
14. Iu anchisişi lea feată (Cornelia)
15. Mintea-ni iasti maşi la tini (Cornelia)
16. Cari iasti feata aţea (Pindu & Lupci)
17. La pomlu di ninga amari (Pindu & Lupci)