Main menu

header

cotnari wide

576 20 1de Iulian D. Moleianu

Este absolut fascinant modul în care ziua de naştere ne poate dezvălui secrete ale sufletului şi ale destinului. Dincolo de horoscopul tradiţional, este interesant de studiat vechiul horoscop egiptean, care este clădit pe un sistem diferit, pe zile, nu pe luni, şi care relevează concepţiile antice despre suflet.

Ren

Îngloba talentul, viziunea şi reformarea

Pentru vechii egipteni, sufletul era esenţa vieţii şi, totodată, a nemuririi. Sufletul, în concepţia antică, era cheia către viaţa prezentă şi către vieţile viitoare. În cultura egipteană, se credea că sufletul uman este clădit din cinci părţi: Ren, Ba, Ka, Sheut şi Ib. Ei bine, potrivit credinţelor antice, persoanele născute în zilele de 1, 6, 11, 16, 21, 26 şi 31 aparţineau zodiei Ren. Potrivit tradiţiei egiptene, un om trăieşte atât timp cât numele său este pronunţat, citit şi rostit. Din acest motiv, Ren era numele acordat fiecărei persoane în parte, chiar de la naştere, adică din clipa în care a venit pe această lume. Persoanele guvernate de Ren şi în ale căror suflete predomina Ren, erau născute sub aura talentului, a împlinirii, a viziunii şi a reformării. Ele aveau suflete calde, generoase, iar numele lor era destinat pentru a fi oferit şi mai departe copiilor lor. Deţineau poveşti de viaţă interesante, iar existenţa lor servea drept model. Nativii din această zodie aveau un har aparte, dăruit de zei, talentul de a se ridica deasupra celorlalţi oameni printr-o viziune, o alegere sau un stil de viaţă diferit. Erau însă introvertiţi, sensibili şi mai ales vulnerabili din punct de vedere emoţional şi se manifestau prin schimbări bruşte de dispoziţie şi prin accese de depresie.

Ba

Simbolul personalităţii

576 20 3Persoanele născute în zilele de 2, 7, 12, 17, 22 şi 27 aparţineau zodiei Ba. Conceptul antic de Ba este identic noţiunii actuale de „personalitate”. Ba este capacitatea omului de a se distinge de semenii săi şi de a deveni o persoană unică. În vechile desene egiptene, Ba era înfăţişat sub forma unei păsări cu cap de om, care îl lua cu sine pe Ka (sufletul) în viaţa viitoare, începând cu momentul în care îşi desfăcea aripile şi se ridica în zbor deasupra mormântului respectivei persoane. Nativii din Ba erau persoane emoţionale, cu o viaţă interioară bogată, agitată. Prin sufletele lor curgea însuşi sufletul. Erau consideraţi oameni calmi, dar în sinele cărora mocnea o flacără. Se spunea că greu ajungi la sufletele lor, dar, odată ajunşi acolo, îţi rămâneau prieteni pe viaţă. Oamenii guvernaţi de caracteristicile zodiei Ba şi în a căror componentă sufletească (ascendenţă, cum o numim azi) predomina Ba aveau personalităţi puternice şi ofereau lecţii de viaţă pe măsură, din care reieşea mereu înţelepciunea. Concluzia finală a nativilor din această zodie este că fără aceşti oameni lumea antică ar fi fost incomparabil mai puţin înţeleaptă.

Ka

Esenţa vitală

576 20 2Oamenii care au văzut lumina zilei în zilele de 3, 8, 13, 18, 23 şi 28 aveau ca zodie a sufletului Ka, tradusă prin „Strălucirea vitală”. Heket, creatorul Ka-ului, insufla fiecărui copil, în ziua naşterii sale, ceva care îl făcea „viu”, pentru ca fiecare să dispună de strălucirea vitală primită de la zeităţi încă de la începutul vieţii. Hypatia, prima femeie filosof a lumii, care a trăit în Alexandria, spunea: „Ka este un sublim concept, un element esenţial şi vital care reprezintă însuşi elixirul vieţii”. Ka era „esenţa vitală” a unei persoane, iar fără de el fiinţa umană nu mai putea trăi. Ka delimita tărâmul vieţii de tărâmul morţii, iar în momentul în care el era confiscat de Ba, suflul vieţii părăsea trupul şi survenea moartea fizică. Oamenii ale căror vieţi erau guvernate de Ka şi cei cu ascendent în Ka aveau percepţii senzoriale deosebite. În sufletul lor zăcea soarele vieţii, erau efervescenţi şi autoeducaţi în privinţa gândirii pozitive. Totodată, erau pasionali, dinamici şi activi, adorând natura, libertatea şi tot ce ţinea de mediul exterior. Trăiau fiecare moment la intensitate maximă şi îi energizau şi îi motivau pe apropiaţii lor.

Sheut

Eterna umbră

Sheut (Umbra) este zodia care îi caracteriza pe cei născuţi în zilele de 4, 9, 14, 19, 24 şi 29. Potrivit credinţei egiptene, nu poate exista un om fără umbră, aceasta din urmă însoţindu-l pe individ de-a lungul întregii sale existenţe. Cei guvernaţi de Sheut erau diafani, cu un comportament discret şi plini de tact. Aveau o delicateţe spirituală, erau înţelegători, toleranţi şi diplomaţi. Iubeau dreptatea şi gândeau de două ori înainte de a emite judecăţi răutăcioase. Aceşti oameni delicaţi, calmi, joviali se transformau în apărători redutabili ai celor aflaţi în situaţii nefavorabile sau erau puşi la zidul infamiei de cei cu prejudecăţi. Mintea lor era ageră şi pătrunzătoare atunci când venea vorba despre lucruri materiale, însă aveau o anumită inocenţă în felul în care relaţionau cu restul comunităţii. Erau adesea răniţi de cei din jur, însă nu-şi pierdeau nobleţea şi gentileţea sufletească. Era aproape imposibil să le distrugi puritatea, simplitatea sufletească, deoarece ei vedeau latura pozitivă din fiecare om.

Ib

Drumul către eternitate

Cei născuţi în zilele de 5, 10, 15, 20, 25 şi 30 aveau ca zodie a sufletului Ib, adică Inima. Ib era însăşi inima metafizică, sediul care găzduia emoţiile, cugetările şi voinţa. Era însuşi drumul către eternitate şi viaţa întru soare. Ib a luat naştere dintr-o singură picătură de sânge, din inima copilului unei mame. Cei guvernaţi de Ib şi în a căror componenţă sufletească predomina Ib erau oameni sensibili, emoţionali şi afectivi. Inima pune în mişcare sângele şi face posibilă coexistenţa celorlalte organe. Fără acest element-cheie, viaţa nu ar fi posibilă. Oamenii lui Ib erau capabili să primească şi să dăruiască în aceeaşi măsură. Ei primiseră de la zei cel mai minunat dar al vieţii, cel al iubirii fără de care nimic nu ar avea niciun sens. Erau oameni creativi, armonioşi şi echilibraţi. Simţeau nevoia unui cămin stabil şi a unei familii pentru a fi fericiţi. De asemenea, aveau nevoie de perioade de singurătate, în care să se regăsească şi din care să-şi extragă resursele energetice.

„Ka reprezintă însuşi elixirul vieţii“ (Hypatia)

În vechea credinţă orientală, sufletul omenesc era împărţit în cinci părţi

Zodiacul modern cuprinde 12 zodii

Actualul zodiac egiptean cuprinde 12 zodii: Nilul (1-7 ianuarie, 19-28 iunie, 1-7 septembrie), Ra (8-21 ianuarie, 1-11 februarie, 18-26 noiembrie), Mut (22-31 ianuarie, 30 octombrie - 7 noiembrie), Geb (12-29 februa- rie, 20-31 august), Osiris (1-10 martie, 27 noiembrie - 16 decembrie), Isis (11-31 martie, 18-29 octombrie, 19-31 decembrie), Thoth (1-19 aprilie, 8-17 noiembrie), Horus (14 aprilie - 8 mai, 12-19 august), Anubis (9-27 mai, 29 iunie - 13 iulie), Seth (29 mai - 18 iunie, 28 septembrie - 2 octombrie), Bastet (14-28 iulie, 23-27 septembrie, 3-17 octombrie) şi Sekhmett (29 iulie - 11 august, 30 octombrie - 7 noiembrie).