Main menu

header

595 2 2de Silviu Ghering

Născut la 23 septembrie 1889, la New York, într-o familie de evrei germani din clasa medie, Walter Lippmann a fost un intelectual de rasă, scriitor, reporter, sociolog, politolog, comentator politic. Încă de la 17 ani a studiat filosofia și limbile străine (vorbea fluent franceza și germana) la prestigioasa Harvard University. Celebru pentru că a introdus conceptul de „război rece” în jurnalismul mondial, tot el a fost „părintele” conceptului de „stereotip”. De două ori distins cu Premiu Pulitzer (1958 și 1962) și supranumit de confrații de condei din vremea sa „Pontiful presei”, este considerat „cel mai talentat și influent comentator politic american din secolul al XX-lea”. A fost unul dintre primii politologi americani care au constatat că democrația face adesea apel la metodele propagandei, un exemplu folosit de el fiind cel al intervenției americane în Primul Război Mondial, opinia publică fiind fără dubii împotriva acestei intervenții! A abordat în lucrările sale probleme de căpătâi în domeniul opiniei publice și, prin extensie, în cel al comunicării sociale, precum responsabilitatea reporterilor, rolul mass-media, natura opiniei publice. Lucrarea „Opinia publică” („Public Opinion”), publicată în 1922, este considerată „cartea fundamentală a jurnalismului modern” și reprezintă primul mare studiu de sine stătător despre opinia publică, un reper primar de referință în identificarea rolului pe care mass-media îl are în formarea opiniei publice. Este o întreprindere de pionierat care formulează judecăți, ridică întrebări de o actualitate ce nu poate fi pusă la nicio îndoială. Argumentul de bază al lui Lippmann era că media, a cărei libertate era și este protejată de primul amendament al Constituției americane, are un rol crucial în crearea și în menținerea unei piețe libere a ideilor. De aceea cele mai multe studii cu caracter istoric despre opinia publică, mass-media, comunicare citează frecvent această lucrare ca pe un moment esențial de cristalizare a unei viziuni coerente despre opinia publică și rolul ei în societate. A murit în locul în care s-a și născut, New York, la 14 decembrie 1974.