Main menu

header

603 20 1de Raluca Grințescu

Dacă inteligenţa emoţională este asociată cu partea dreaptă a creierului, inteligenţa intelectuală este asociată cu partea stângă a creierului, neurologic vorbind, SQ-ul (SQ = Spiritual Quotient) corespunde cu activarea întregului creier. Inteligenţa spirituală este o calitate înnăscută a unei persoane, o dimensiune care integrează atât inteligenţa intelectuală, cât şi inteligenţa emoţională.

Trebuie să locuiți în dumneavoastră, nu în alții!

Dacă simţiți că ceea ce faceți este conectat la ceea ce face cineva mai mare decât dumneavoastră, dacă cereți respect lumii şi primiți întors respectul lumii, dacă conştientizați prin ceea ce faceți prezenţa unei energii divine sau superioare, dacă dincolo de orice mască pe care o lăsați să cadă rămâneți transparenți şi puri, dacă locuiți în dumneavoastră înșivă şi nu în alţii, dacă reuşiți să vă conectați la existenţă fără să deveniți sclavul ei, sclavul celorlalţi, dacă reuşiți să lăsați pe alţii să vă înveţe, fără să deveniți sclavi, dacă reuşiți să îi învățați pe alţii, fără să deveniți stăpân, dacă ştiți că aveți, dețineți şi cu toate acestea înţelegeți că nimic nu vă aparţine, nu duceți nimic pentru o eternitate, dacă ştiți ce înseamnă pacea, dacă sunteți capabili să simţiți milă, compasiune şi iubire şi să nu le confundați între ele, dacă luptați cu însetare şi fără renunţare în numele unui vis de iubire sau de viaţă, dacă puteți să îndurați suferinţă, şi umerii vi s-au făcut grei şi mici sub povara ei, dacă inima dumneavoastră naşte visuri la care nu renunţă niciodată… atunci ați atins „Punctul lui Dumnezeu”…

„Punctul lui Dumnezeu”

Inteligenţa spirituală există şi este considerată o dimensiune importantă a inteligenţei. Ea nu are nimic de a face cu religia sau cu religiozitatea. Oamenii de ştiinţă atestă existenţa unei anumite zone - Dumnezeu în creier. „Punctul lui Dumnezeu” a fost studiat de Persinger şi de Ramachandran, fiind considerat a fi un centru spiritual încorporat în creier. Se pare că punctul lui Dumnezeu este localizat la nivelul conexiunilor neuronale din lobii temporali. În cadrul cercetărilor şi al testelor efectuate, au fost făcute scanări cu emisii pozitronice. Oamenii de ştiinţă au constatat că ariile neuronale se luminau ori de câte ori participanţii la experiment purtau conversaţii spirituale sau care Îl aveau în centru pe Dumnezeu. Creierul, nu doar inima, este sensibil faţă de astfel de valori. Să ne mire oare acest lucru?

Cele nouă caracteristici de bază

În cadrul unei prelegeri ţinute la Conferinţa Ştiinţei şi a Conştiinţei din New Mexico, un specialist în fizică cuantică sesiza nouă caracteristici ale inteligenţei spirituale:

  • capacitatea de a înfrunta durerea, tragedia sau suferinţa şi de a accepta propriile greşeli şi de a învăţa din ele;
  • capacitatea de a fi holistic, receptiv şi deschis la tot, putând sesiza relaţiile şi legăturile care există între lucruri;
  • conştientizarea sinelui: a şti cine sunteți cu adevărat şi a şti că sunteți conectat la întregul univers;
  • abilitatea de a celebra diversitatea: a fi recunoscător pentru faptul că sunteți diferit de ceilalţi;
  • abilitatea de a întreba „de ce”;
  • independenţa de context - curajul de a fi independent şi altfel, curajul de a nu vă adapta convenţiilor;
  • capacitatea de a RE-pune în ramă, de a integra un lucru sau o situaţie anume, într-un context anume;
  • spontaneitatea - abilitatea de a răspunde lumii într-un mod corespunzător, fără toane sau frică;
  • capacitatea de a vă lăsa conduși de viziuni, valori sau idealism.