Main menu

header

531 23 1de Carmen Ciripoiu

I-a ales dintre oamenii simpli și i-a îmbrăcat cu putere de Sus, le-a dat înțelepciunea să înțeleagă Scripturile, apoi le-a arătat cele mai mari minuni. Iar ei, cei 12 Apostoli, l-au urmat pe Mântuitorul vreme de trei ani și jumătate înainte de a se Înălța la Cer, păstrând cu sfințenie cuvintele Domnului: „Mergând, învățați toate popoarele. Propovăduiți Evanghelia la toată zidirea, botezându-i pe ei în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt”. Astfel, cei 12 Apostoli și-au împlinit misiunea în lume și au împodobit-o cu mucenicia.

Andrei

Cel întâi chemat

531 23 3Fratele Sfântului Apostol Petru, Andrei, a fost un pescar originar din Betsaida Galileii. Inițial, acesta a fost ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul, iar după primirea Sfântului Duh, L-a propovăduit pe Hristos în Bitinia, în zonele de lângă Marea Neagră, în Cherson și în Rusia. Sfântul Apostol Andrei a primit moartea mucenicească în Patras, fiind răstignit pe o cruce în formă de X (crucea Sfântului Andrei). Sfântul Apostol Andrei este prăznuit la 30 noiembrie.

Bartolomeu

Israelianul în care nu există vicleșug

531 23 4În Sfânta Scriptură, Sfântul Apostol Bartolomeu este identificat cu Natanael, despre care însuși Mântuitorul a mărturisit că reprezintă un israelian în care nu există vicleșug. Potrivit tradiției Bisericii, acesta a predicat Evanghelia în Licaonia, în India și în Armenia, unde a și primit martiriul. Ziua sa de prăznuire este 11 iunie.

Iacob

Fiul tunetului

531 23 5Sfântul Apostol Iacob, fiul lui Zevedeu, cel numit de Domnul „fiul tunetului”, era fratele Sfântului Ioan Evanghelistul. După Înălțarea Domnului, a propovăduit Cuvântul Său în toată Iudeea și în Spania. A fost ucis de regele Agripa în Ierusalim și este prăznuit la 30 aprilie.

Ioan Evanghelistul

Cel iubit de Domnul

531 23 6În Sfânta Scriptură, Ioan Evanghelistul este prezentat ca Apostolul cel iubit Domnului, care s-a rezemat pe pieptul Lui şi a stat lângă Sfânta Cruce cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Potrivit Sfântului Apostol Pavel, Ioan împreună cu Petru și cu Iacov au fost stâlpii Bisericii din Ierusalim. Ioan a trecut la cele veșnice în jurul anului 100 d.Hr., fiind exilat în Insula Patmos. Sfântului Apostol Ioan îi sunt atribuite Evanghelia, trei epistole sobornicești și Apocalipsa. Este prăznuit la 8 mai și la 26 septembrie.

Iuda Tadeu

Martirizat în Persia

531 23 7Iuda Tadeu, fiul Sfântului Iosif din Nazaret, numit de Luca fratele lui Iacov, primul episcop al Ierusalimului și ruda Domnului, a propovăduit pe Hristos în Iudeea, în Galileea, în Samaria, în Idumeea, în Arabia, în Siria și în Mesopotamia, fiind martirizat în Persia. Ziua sa de prăznuire este 19 iunie.

Matei

A scris prima Evanghelie

531 23 8Sfântul Apostol Matei L-a propovăduit pe Hristos la început în rândul iudeilor, apoi în Etiopia, în Macedonia, în Siria și în Persia. Lui îi este atribuită prima Evanghelie, care, potrivit multor cercetători, a fost scrisă în aramaică. Sfântul Apostol Matei este prăznuit la 16 noiembrie.

Petru

Pescarul de oameni

531 23 9Când Sfântul Apostol a fost chemat de Domnul să devină „pescar de oameni” s-a numit Simon, dar a primit ulterior numele de Petru (în aramaică, „Chefa”, adică „piatră”) chiar de la Iisus. Acesta a fost răspunsul Mântuitorului la vorbele lui Petru: „Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui Viu”, iar Domnul i-a zis: „Tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea”. După ce a propovăduit Evanghelia în Iudeea, în Antiohia, în Pont, în Galatia, în Capadocia, în Asia, în Bitinia și în Iliric, a ajuns la Roma, unde a și primit moarte martirică. Acesta este prăznuit, împreună cu Sfântul Apostol Pavel, la 29 iunie.

Filip

Misionarul din Frigia

531 23 10Asemenea lui Petru și lui Andrei, Filip, care era originar din Betsaida Galileii, a fost cel care l-a adus la Hristos pe Natanael, zicând: „Am aflat pe Hristos, despre care au scris în Lege Moise și prorocii. Vino și vezi”. Potrivit tradiției Bisericii, Filip a fost misionar în Frigia, unde a și primit moartea martirică în Cetatea Ierapole. Sfântul Apostol este prăznuit la 14 noiembrie.

Simon Zilotul

Mirele de la nunta din Cana

531 23 11Numit uneori și cananeul, Sfântul Apostol Simon Zilotul, originar din Cana Galileii, a fost, potrivit tradiției bisericești, mirele de la nunta din Cana, unde Hristos a prefăcut apa în vin. Acesta a călătorit în Egipt și în Africa, apoi în Mauritania și în Libia, propovăduind Evanghelia lui Hristos. Deși nu se cunoaște cu exactitate locul martiriului său, ziua de prăznuire este 10 mai.

Iacob al lui Alfeu

Răstignit pe cruce

531 23 12Fratele Sfântului Apostol Matei, Iacob al lui Alfeu, a fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului care au propovăduit cuvântul Evangheliei în sudul Palestinei și în Egipt. Tradiția spune că Sfântul Iacob a murit răstignit pe cruce de păgâni. Acesta a vestit Evanghelia în sudul Palestinei și în Egipt, iar datorită lui mulți necredincioși s-au întors la Domnul, au fost construite biserici și au fost hirotoniți preoți și episcopi. Sfântul Iacob este prăznuit la 9 octombrie.

Toma

Întemeietorul bisericii din India

531 23 13Originar din Paneida, Cetatea Galileii, Sfântul Apostol Toma a fost cel care a pipăit rănile Domnului după Învierea Sa. El a predicat în Persia, Edesa şi India, unde este cinstit ca întemeietor al Bisericii de aici. Toma este prăznuit la 6 octombrie și în prima duminică după Învierea Domnului (Duminica Tomei).

Matia

Urmașul lui Iuda

531 23 14Sfântul Matia a fost ales în locul lui Iuda Iscarioteanul, după ce acesta s-a sinucis. El a predicat în Etiopia și în Armenia, primind moartea pe cruce. Ziua sa de prăznuire este 9 august.

Iuda Iscarioteanul

Trădare pentru arginți

531 23 15Simbolul trădării, Iuda a fost originar din orașul Kerioth. Acesta a furat din banii comuni care i-au fost oferiți spre păstrare și L-a vândut pe Mântuitor pentru 30 de arginți. După răstignirea lui Hristos, Iuda a aruncat banii înaintea mai-marilor templului, apoi s-a spânzurat. Cu acei bani se spune că a fost cumpărat un teren (Țarina Sângelui) unde urmau să fie înmormântați străinii.

Trimişi să vestească Evanghelia mântuirii

531 23 2Pe lângă cei 12 Apostoli, atât în Evanghelii, cât și în Sfânta Tradiție, se întâlnesc și alți Apostoli, ca Sfântul Apostol Luca, Sfântul Apostol Marcu, din rândul celor 70 de Apostoli, sau cazul particular al Sfântului Apostol Pavel. Cei 12 Apostoli, ulterior, pe toți cei 70 i-au făcut episcopi și i-au trimis în diferite părți să vestească Evanghelia mântuirii: „Preoții țin locul celor 70 de Apostoli, iar episcopii țin locul celor 12 Apostoli, până la sfârșitul lumii, așa cum Hristos a pus ierarhia de la început”.