Main menu

header

Simpla bâtă de păstor cu puteri divine: Toiagul lui Moise

509 22 1de Carmen Ciripoiu

Dacă Hristos reprezintă prezentul, necuprinsul, care nu-și pierde niciodată prospețimea, Moise, cel mai mare profet al Vechiului Testament, rămâne trecutul și Legea venită de la Dumnezeu prin el, omul, al cărui simplu toiag i-a eliberat pe fiii lui Israel din robie.

Ultima nădejde într-o lume aflată în agonie: Maica Domnului Înjunghiata

508 22 1de Carmen Ciripoiu

Cu urme de gloanțe sau chipuri nefăcute de mâna omului, afumate sau fresce înjunghiate, în fața sfintelor icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului de pe Sfântul Munte Athos, toți ne găsim însănătoșirea sau pacea sufletească. Cu evlavie să ne plecăm capetele și în fața icoanei Maicii Domnului Esfagmeni (sau Maica Domnului Înjunghiata) atât la 21 ianuarie, când este prăznuită, cât și în orice moment al vieții noastre. Pentru că ea este o fereastră deschisă spre Dumnezeire.

Icoana Mântuitorului Pantocrator: când iubirea şi mânia se împletesc

507 22 1de Carmen Ciripoiu

În nicio altă icoană din toate cele zugrăvite cu chipul Domnului nu se întrupează cu adevărat cuvântul lui David: „Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat”. Păstrată cu sfințenie în Muntele Sinai, Icoana Mântuitorului Pantocrator este una dintre puținele păstrate de Biserica Ortodoxă de Răsărit încă dinainte de perioada iconoclastă, când majoritatea icoanelor au fost distruse.

Când îngerii vestesc pe Câmpul păstorilor...

506 16 1de Raluca Grințescu şi Carmen Ciripoiu

De 2.000 de ani, într-un grajd din Betleem, Iisus se naște pentru noi. De 2.000 de ani, trei păstori vin să se închine Păstorului cel Bun, îngerii să-L slăvească, iar steaua să-L lumineze. O noapte magică în care fiecare își poate face sufletul iesle Mântuitorului.

Popas în veşnicie: Grota Laptelui din Betleem

506 18 1de Carmen Ciripoiu

Orice credincios care a avut vreodată bucuria de a pune piciorul în locurile sfinte spune că, deși există atâtea așezări fără de cusur pe lume, cu fiecare pas pe care-l faci la Grota Laptelui din Betleem calci pe istorie și trăiești aievea, cu întreaga ta făptură, minunea.

Locul unde puterile cereşti se unesc cu cele pământeşti

506 15 1de Carmen Ciripoiu

În preajma Sfântului Crăciun, Biserica Nașterii Domnului din Betleem, rug al credinței, pare înveșmântată în aur și lumină. Sfinți și îngeri laolaltă stau de față la sărbătoare și, ca la un semn nevăzut, își împreună palmele unite în rugăciunea închinată micului Iisus...

Nestemata din adâncurile Basarabiei: Biserica din Căuşeni

505 22 1de Carmen Ciripoiu

Uitată undeva, la malurile Nistrului, biserica-monument din Căușeni, construită în secret și îngropată pentru a fi ferită de ochii păgânilor, rămâne întru eternitate o comoară de arhitectură și de pictură românească. Un loc al credinței desăvârșite, unde lumina din altar nu se va stinge niciodată...

Sfânta Lucia, o pavăză mai trainică decât orice zidire

504 22 1de Carmen Ciripoiu

Venerată în egală măsură de catolici, anglicani, luterani și de credincioșii ortodocși, Sfânta Lucia, sărbătorită la 13 decembrie, ne demonstrează, zi de zi, că niciodată nu e prea târziu să te apropii de Dumnezeu, într-un război nevăzut cu lipsurile, cu indiferența celor din jur, cu multele slăbiciuni ale firii.

Icoana Maicii Domnului cu aripi şi Sfânt Acoperământ, unicat în lume

503 22 1de Carmen Ciripoiu

Mănăstirea Govora se numără printre lăcașurile sfinte, unde, pentru a te înălța la Dumnezeu, trebuie mai întâi să cobori. Să cobori în sufletul tău, să vezi ce se întâmplă acolo, și abia atunci vei putea să înalți rugăciunea cea adevărată Sfintei Fecioare, smeritei și mult slăvitei Maicii Domnului cu aripi și Sfânt Acoperământ, unică în lume și totodată nestemata Mănăstirii Govora, al cărei nume nu ai voie să-l rostești decât în șoaptă, cu alinturi și mângâieri, ca o incantație.

Biserica dorinţelor: Hagigadar

502 22 1de Carmen Ciripoiu

Undeva, aproape de Suceava, metropola armenilor din Moldova, într-un lăcaș sfânt ce pare mai vechi ca istoria, s-a născut speranța. Din orice loc al lumii ai veni aici, la sfânta Mănăstire Hagigadar, trebuie să păstrezi tăcerea, să-ți faci canonul cu credință. Doar mergând în genunchi la întâlnirea cu Dumnezeu, rugându-te din toată inima, vei afla dreapta și adevărata lucrare. Și atunci orice dorință, chiar de pare imposibilă, ți se va împlini.

Grigorie Decapolitul, ales în ceata sfinţilor lui Dumnezeu

501 22 1de Carmen Ciripoiu

La poalele Muntelui Arnota, cel plin de peșteri, unde s-au sihăstrit călugări îndârjiți în credință, în vechea ctitorie monahală, Mănăstirea Bistrița, moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul sunt împlinitoare de miracole. În fiecare an, la 20 noiembrie, mii de pelerini care vin să se închine celui mai mare sfânt al Olteniei înțeleg că cel mai vindecător medicament rămâne credința.