Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale urmează să lanseze, începând cu mijlocul lunii iunie, o sesiune de depunere a proiectelor pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Măsura 121 se adresează fermelor de familie care produc pentru consumul propriu, iar surplusul îl comercializează.

Valoarea maximă eligibilă, 125.000 euro
Activităţile din cadrul fermei sunt realizate, în principal, de membrii familiei. „Propunerea pe care MADR o lansează va da şansa micilor ferme care vor aplica în cadrul programului să crească şi să producă mai mult pentru piaţă, asigurând astfel un venit din ce în ce mai mare membrilor familiei care trăiesc din agricultură”, a subliniat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, care a adăugat că „fermele de familie pot avea o contribuţie esenţială la dezvoltarea satului românesc. Avem obligaţia să le oferim şansa de a creşte şi de a deveni competitive pe termen mediu şi lung”. În cadrul sesiunii pentru care sunt alocate 50 de milioane de euro vor fi finanţate aproximativ 1.000 de ferme de familie, cu o valoare maximă eligibilă a proiectului de 125.000 de euro, din care până la 50.000 de euro reprezintă sprijin nerambursabil, obţinut prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, iar restul reprezentând contribuţia privată. Plafonul minimum acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 121 este de 5.000 de euro.

În proiect se pot înscrie şi persoane fizice
În acest proiect se pot înscrie atât persoane fizice - cu condiţia să se autorizeze între timp, înaintea semnării contractului de finanţare; cât şi persoane fizice autorizate; întreprinderi individuale sau familiale şi alte tipuri de beneficiari eligibili în cadrul Măsurii 121, care poate fi consultată pe site-ul www.pndr.ro. Depunerea cererilor de finanţare se face numai în perioada de depunere a sesiunii publicată, pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro) şi se efectuează direct în sistemul informatic. Astfel, trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele cinci zile, pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformităţii cererii de finanţare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.
Pentru a veni în sprijinul fermierilor interesaţi să acceseze această măsură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale intenţionează să pună la dispoziţia potenţialilor beneficiari, cu titlu gratuit, proiecte model şi informaţii documentate tehnic pentru ferme de legume în câmp şi în spaţii protejate, ferme de vaci de lapte, ferme de creştere şi îngrăşare porcine şi ferme de găini ouătoare.

Puteţi achiziţiona tractoare noi
Iată ce tipuri de investiţii şi cheltuieli sunt eligibile în cadrul acestui proiect: construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor; construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ; construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă; construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu; achiziţionarea de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate; achiziţionarea de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie.

Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile
De asemenea, sunt eligibile activităţile de: înlocuire a plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minimum 40 de ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie, sprijinit prin FEGA vin, şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă; înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni; înfiinţarea pepinierelor de viţă-de-vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori; investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei; investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă.

„Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei”
Tot pe aceste proiecte se pot face: investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol; investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire; investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică şi investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare. Conform articolului numărul 55 din Regulamentul (CE) 1974/2006 sunt eligibile şi costurile generale ale proiectului, precum: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării, precum şi achiziţionarea de patente şi licenţe. Atenţie! Sumele respective sunt decontate în valoare de maximum 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului dacă acesta prevede şi construcţii şi în valoare de maximum 3% din proiect în cazul în care acesta nu prevede realizarea construcţiilor.

• Următoarea sesiune de depunere a proiectelor se vehiculează că va fi în a doua parte a lunii iunie, aşa că e bine să aveţi totul pregătit.

Punctajele de selecţie, postate pe site-urile MADR şi APDRP

Se acordă prioritate pentru proiectele care realizează investiţii în sectorul vegetal: legume; pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării; culturi de câmp; pepiniere şi plantaţiile de viţă-de-vie pentru vin (cu excepţia restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţă-de-vie) şi struguri de masă. În sectorul de creştere a animalelor, prioritate au, în ordine: bovinele; porcinele; ovinele şi caprinele, păsările. Punctajele de selecţie pentru cele două sectoare (vegetal şi creşterea animalelor) sunt postate pe site-urile MADR (www.madr.ro) şi APDRP (www.apdrp.ro), în formă consultativă.