Main menu

header

487 23 2de Dana Purgaru

Orgasmul nu este singurul lu­cru după care tânjeşte o fe­meie în pat. Cercetătorii ca­na­dieni au descoperit recent că alte lucruri sunt la fel de importante în timpul contactului intim şi imediat după acesta.

Gesturile tandre cresc gradul de mulţumire

Gesturi precum mângâierile şi îmbră­ţi­şările în timpul şi după contactul sexual joa­că un rol esenţial pentru o relaţie feri­ci­tă, spun cercetătorii canadieni de la Uni­ver­sitatea Toronto. Aceștia au studiat le­gă­tura dintre comportamentul de după par­ti­dele erotice - atenţia şi afecţiunea ma­­ni­festate prin sărut, mângâieri şi dis­cu­ţii - şi gradul de satisfacţie în relaţie. Cer­cetarea s-a desfășurat în două etape. În prima par­te au fost chestionate online 335 de per­soane, iar în a doua parte au fost mo­nitorizate, timp de 21 de zile, 101 cu­pluri. La chestionarul online, voluntarii au de­clarat că au făcut gesturi de tan­dreţe timp de 15 minute după sex. În a doua parte a studiului, participanţii au fost rugaţi să arate gesturi de tandreţe mai mult timp decât în mod normal. Cer­cetătorii au observat că acele cupluri care au petrecut mai mult timp împreună şi au fost mai tandre după actul sexual s-au declarat mai mulţumite şi de relaţia cu partenerul, dar şi de actul sexual în sine. Această satisfacţie a fost constatată chiar şi după trei luni. Foarte important este faptul că efectul pozitiv a fost observat indiferent de frecvenţa contactelor sexuale.

Frustrarea bărbatului are efecte negative asupra femeii

Un alt studiu, efectuat la Universitatea din Zürich, pe un eșantion de 1.500 de persoane de sex feminin din Mexic, Italia şi Coreea de Sud, a scos la iveală faptul că femeile care aveau un partener care su­ferea de ejaculare precoce erau mult mai stresate şi mai nefericite decât cele­lalte. Ex­plicaţia nu are însă legătură cu durata re­dusă a actului sexual. Frustrarea feme­i­lor apare din cauza comporta­men­tu­lui băr­batului, care este foarte îngrijorat de a­cest aspect şi îşi canalizează toate efor­tu­rile pentru a amâna cât mai mult eja­cu­la­rea. Astfel, el nu mai este atent la dorin­ţe­le partenerei şi nu o poate satisface.

Se poate ajunge la despărțiri

Și în cazul acestei cercetări, majo­rita­tea femeilor au declarat că nu contează doar actul sexual, ci şi săruturile, atin­gerile şi stimularea sexuală din timpul preludiului. Aceste nevoi sunt ignorate de parteneri, care nu se gândesc decât la pro­blemele pe care le au şi caută să se axeze pe performanţa erotică și pe du­rata cât mai mare a actului sexual. Astfel, la fel ca bărbaţii care suferă de această problemă, partenerele lor vor ajunge să evite contactele sexuale, de teama frus­tră­rii de care vor avea parte, iar asta va duce la agravarea situaţiei. De altfel, peste un sfert dintre voluntare au recu­noscut că s-au despărţit de partenerii lor din cauza acestei probleme legate de viaţa intimă.

Pentru cele mai multe femei, creativitatea şi afecțiunea sunt mai importante decât durata actului sexual

Tandreţea este şi mai importantă în cazul cuplurilor care au copii, deoarece acestea petrec destul de puțin timp împreună