Main menu

header

883 9 1de Roxana Istudor şi Adrian Barna

Există numeroase păreri dife­rite în legătură cu beneficiile ca­fei­nei. Din toată marea de con­siderații, cercetătorii pun la dis­po­ziția celor care doresc să știe cât de benefică este această sub­stan­ță re­zultatele relevante ale unor cer­cetări riguroase.

Susține gestionarea simptomelor cognitive specifice

Cafeina nu se găseşte numai în boa­bele de cafea şi în frunzele de ceai, ci şi în boabele de cacao. De asemenea, con­ţinu­tul de cafeină din ceea ce consumă oa­menii în prezent poate varia foarte mult - de la 160 mg în unele băuturi energizante la doar 4 mg în 25 ml sirop cu aromă de ciocolată. Cafeina este prezentă şi în unele medicamente, precum şi în supli­mente ali­mentare. În acest context, cer­cetătorii de la Universitatea Oberta de Catalunya, din Spania, au analizat legătura dintre unul din­tre cele mai evidente și răspândite efecte ale cafeinei, stimularea, și manifes­tările ADHD. După efectuarea testelor pe ani­male de laborator, experții au ajuns la con­cluzia că această sub­stanță poate ajuta la gestionarea simpto­melor cognitive - a îm­bunătățit atenția, învățarea, reținerea, memoria, inclusiv cea de lucru.

Alternativă la medicamente

În cadrul testelor pe animale de labo­rator, experții spanioli au pus în evidență efectele cafeinei asupra hiperactivității și impulsivității specifice afecțiunii care este în creștere în utimii ani, deopotrivă la copii și adulți, potrivit medicalnewstoday.com. „Arsenalul terapeutic pentru atenuarea ADHD este limitat. De aceea, este util să studiem eficacitatea unor substanțe cum ar fi cafeina”, explică specialistul Javier Váz­quez. Deși utilizarea pe termen lung a unor formule medicamentoase s-a do­ve­dit sigură pentru gestionarea simpto­melor de ADHD, există pacienți care nu le tolerează foarte bine. „Cafeina are un profil mecanic unic și poate prezenta o alternativă pentru cei care nu pot be­neficia de acțiunea medicamentelor stan­dard pentru ADHD”, sintetizează specialis­tul American Lidia Zylowska, de la Fa­cul­tatea de Medicină a Universității din Minnesota. În același timp, datele rezumate în cadrul studiului au evi­dențiat că tratamentul cu cafeină a renor­malizat markerii cerebrali ai ADHD, cres­când nivelurile de dopamină și serotonină, care sunt mai scăzute la persoanele cu această afecțiune.

„Studiile clinice sugerează un efect benefic al cafeinei asupra simptomelor de ADHD“ (Mark Stein, directorul Programului ADHD de la Spitalul de Copii din Seattle, SUA)

Are acţiune antioxidantă şi fereşte de stresul oxidativ

Majoritatea studiilor care au luat în calcul beneficiile cafeinei s-au concentrat asupra băutorilor de cafea. Printre cele mai relevante rezultate s-au numărat, de-a lungul timpului, capacitatea substanței de a preveni Alzheimer, Parkinson şi demența, de a stimula sistemul gastrointestinal și vezica biliară, de a reduce riscul de diabet de tip II, de a proteja inima și de a scădea pericolul de cancer de prostată. De asemenea, cafeina are acțiune antioxidantă şi ferește celulele de stres oxidativ.