Main menu

header

895 2 1de Silviu Ghering și Adrian Barna

La extremitatea de sud a județului Olt, pe malul stâng al Dunării, se află orașul Corabia. În vatra căruia se înălța în vremuri străvechi capitala tribului dacic al sucilor, Sucidava. Acolo a dăinuit veacurilor o construcție care a devenit un monument arhitectonic unic în Europa. Din păcate, puțin cunoscut în țara noastră...

„Melcul” care coboară spre un izvor la 18 m adâncime

Dovada civilizației romane de pe teritoriul dacic cucerit la nord de Dunăre este o fântână din secolul al VI-lea, făcută la refacerea cetății de împăratul Iustinian (482-565) și descoperită în 1958. Fântâna coboară în plan înclinat, pe sub ce a fost zidul sudic al Sucidavei, la 18 m în subteran. Unde se ajunge pe un coridor ce măsoară 26 m, la capătul căruia este o scobitură cu apă limpede şi bună de băut. Fântâna „secretă” se compune din puţul propriu-zis, în formă de turn, căptuşit cu cărămidă, şi coridorul de acces care coboară în pantă până la izvor. Este singurul monument de arhitectură de acest tip din epoca romană. Unic și prin acoperişul în formă de piramidă şi prin coridorul de acces, care, practic, ocoleşte fântâna, ca o cochilie de melc (pentru a ușura accesul la izvorul aflat la 18 m adâncime) şi urcă în plan înclinat până în incinta fostei cetăţi.

Comandamentul cetății Sucidava avea încălzire... prin pardoseală!

Acolo, la Corabia, sau Sucidava, cum vă place să numiți locul, mai puteți vizita și „clădirea cu Hypocaust”, unde se presupune că a fost sediul comandamentului, situat în centrul cetăţii. Clădire cu un sistem de încălzire... prin pardoseală! Podeaua era susţinută de 8 şiruri a câte 22 de stâlpi (pilae), iar în spaţiul dintre podea şi baza stâlpilor circula aer cald provenind dintr-un cuptor - numit „praefurnium” - aflat în exteriorul edificiului.

Din fântâna romană de la Corabia, beau astăzi mai ales... miresele, izvorul fiind considerat „izvorul iubirii“. Conform unei tradiții locale, tinerele trebuie să meargă „la apă, la un izvor din sat, pentru a-şi purifica spaţiul şi viitorul căsătoriei“