Main menu

header

935 2 1de Silviu Ghering și Adrian Barna

Tinovul Apa Roșie este o arie naturală protejată în Munții Nemira, în extremitatea nord-estică a județului Covasna, la granița cu județele Bacău și Harghita, pe teritoriile administrative ale comunelor Mereni și Poian, în bazinul superior al pârâului Valea Roșie, un afluent de stânga al Oltului. Se întinde pe o suprafață de 66 de hectare, într-o diversitate de pajiști, stepe, păduri de amestec, răriști de molidișuri și mlaștini turboase cu vegetație ierboasă. Pâlcurile de păduri conțin pin de pădure, molid, mesteacăn (mesteacăn pitic, mesteacăn pufos), arin alb, răchită, merișor, afin și răchițea.

Floră și faună diversificată

Tinovul Apa Roșie menține într-o stare de conservare favorabilă flora sălbatică, cu două specii de plante protejate, angelica și ligularia. Pe lângă alte rarități floristice: Mâna Maicii Domnului, feriga de mlaștină, coada-calului, pufulița, bumbăcărița, pedicuța, taula, brădișorul, cornișorul, trifoiul de baltă, cucuta-de-apă, rugina, pipirigul sau speteaza. Fauna Tinovului Apa Roșie are în componență mai multe specii de mamifere, păsări, reptile și amfibieni, dintre care unele protejate la nivel european: urs brun, lup cenușiu, râs eurasiatic, cerb, căprioară, jder, veveriță, cocoșul de munte, mierlă de piatră, șopârla de munte, năpârca, vipera, ivorașul-cu-burta-galbenă sau tritonul cu creastă.

Bogăție de monumente istorice și atracții turistice

În vecinătatea Tinovului Apa Roșie puteți vizita câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic: Biserica romano-catolică „Sf. Mihail” din Lemnia (monument istoric din secolul al XVI-lea), biserica romano-catolică „Găsirea Sfintei Cruci” din Poian (monument istoric din secolul al XVIII-lea), ansamblul Bisericii romano-catolice „Sfinţii Simon și Iuda Tadeul” din Estelnic (monument istoric din secolul al XVIII-lea), așezarea romană de la Poian (secolul II-III), situl arheologic de la Poian (așezări din Epoca bronzului târziu, Cultura geto-dacică, Epoca migrațiilor, Epoca medievală timpurie, secolele VI, IX-X), aria protejată Creasta Nemirei.

Pentru a ajunge în zona Tinovului Apa Roșie, urmați DN11 pe ruta Târgu Secuiesc - Lunga - Lemnia - drumul comunal DC2B sau Târgu Secuiesc - Sânzieni pe DN1B și apoi, pe DJ114, până în satul Poian (în total 10 km)