Main menu

header

844 15 1de Simona Soare Ghișea şi Florica Pintea

Medicii acordă pacienţilor concediu medical pentru boli obișnuite în cel puțin două etape, începând cu această lună. Procesul de eliberare a certificatelor de concediu medical constă în evaluarea stării de sănătate şi monitorizarea pacienților de către medicii curanţi, prin intermediul întocmirii unui plan de urmărire a evoluţiei bolii, potrivit OUG 74/2021 pentru modificarea și completarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Actul normativ aduce noi obligații și amenzi pentru medici. Sancțiuni primesc și pacienții cu mai mulți angajatori, care își continuă activitatea la unul dintre aceștia, deși sunt în concediu medical.

„Ajută la gestionarea eficientă a costurilor”

Potrivit unui ordin comun al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), concediul medical pentru boli obișnuite va fi acordat în cel puțin două etape. În prima etapă se face evaluarea inițială, se stabilesc indicațiile medicale și se emit bilete de trimitere pentru diverse investigații, iar în cea de-a doua etapă, vor fi notate în planul de urmărire date legate de reevaluarea clinică, de prelungirea concediului medical și de justificarea măsurii. Dacă vă adresați medicului de familie pentru concediul medical, trebuie să știți că puteți primi în prima etapă maxim patru zile, cu încadrarea în limita maximă de șapte zile pentru fiecare episod de boală. Concediul medical pe care îl veți primi într-un an de la medicul de familie nu va depăși 28 de zile. Pe de altă parte, medicul specialist din ambulatoriu vă poate acorda în prima etapă până la 15 zile de concediu medical, cu încadrarea în limita maximă de 30/31 de zile pe lună, respectiv 90 de zile pe an, a anunțat recent CNAS. Înainte de 1 august, medicul de familie putea să acorde direct cel mult zece zile, iar cel specialist, maximum 30 de zile. Dacă prima etapă se termină într-o zi nelucrătoare, certificatul de concediu medical în continuare va fi eliberat în următoarea zi lucrătoare. „Noua reglementare conform căreia pacientul va fi monitorizat de medicul curant pe parcursul unui episod de boală reprezintă un efort suplimentar al medicilor, dar aduce beneficii celor aflaţi în incapacitate temporară de muncă şi ajută la gestionarea corectă şi eficientă a costurilor suportate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS)”, a declarat preşedintele CNAS, Adrian Gheorghe.

Situațiile în care nu se aplică strategia de urmărire a bolii

Dacă asiguratul nu se mai prezintă pentru evaluarea stării de sănătate după acordarea primei etape, precum şi dacă situaţia în care evoluţia stării de sănătate a asiguratului este favorabilă, medicii nu vor acorda concediu medical în continuare. CNAS a anunțat că medicii curanţi nu vor întocmi planul de urmărire a evoluţiei bolii în cazul eliberării certificatelor de concediu medical pentru unele afecțiuni speciale. Acestea sunt bolile cardiovasculare, SIDA, neoplaziile şi tuberculoza, urgenţele medico-chirurgicale, bolile infectocontagioase din grupa A şi cele infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării. Aceeași situație este valabilă și dacă asiguratul este internat în spital. Într-o singură etapă, pot fi acordate concediile medicale pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum și concediul de risc maternal. Pentru acestea nu va fi necesar planul de urmărire a evoluţiei bolii.

Doctorii se tem de mai multă birocrație

Principalele temeri ale medicilor constau în faptul că această modificare le va aglomera și mai mult cabinetele și va duce la mai multă birocrație în realizarea actului medical. Totodată, există și riscul de a primi amenzi mai mari. Dacă eliberarea certificatelor de concediu medical de către medicii prescriptori se face cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare, aceștia pot fi sancționați cu amenzi mai mari cu 1.000 de lei față de cele existente înainte de intrarea în vigoare a noilor reglementări. Mai nou, amenzile sunt cuprinse între 6.000 și 11.000 de lei. Totodată, medicii care nu întocmesc planul de urmărire a evoluţiei bolii, la momentul eliberării certificatelor de concediu medical, pot primi amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Sancțiuni mai mari și pentru angajatori

De asemenea, sunt introduse sancţiuni pentru salariații cu doi sau mai mulţi angajatori care, în aceeaşi perioadă în care la unul dintre ei prezintă certificate de concediu medical, îşi desfăşoară activitatea la celălalt sau la ceilalți angajatori. Această faptă reprezintă contravenție, iar persoanele în cauză sunt sancționate cu „amendă de la 1.000 la 2.000 de lei, precum și neplata/recuperarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate”. De asemenea, angajatorii pot fi sancționați cu sume între 3.500 și 6.000 de lei, în cazul în care nu pun la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea verificării modului de determinare a indemnizaţiilor suportate din FNUASS. Totodată, angajatorii sunt sancționați dacă nu plătesc indemnizaţiile în termenul legal și dacă nu gestionează numărul de zile de concediu medical pentru fiecare asigurat şi afecţiune. Ei mai sunt amendați în caz de refuz nejustificat de achitare a indemnizaţiilor sau în caz de calcul şi plată eronate. Până la 1 august, aceste amenzi erau cuprinse între 2.500 şi 5.000 de lei.

Cei aflați în carantină primesc indemnizaţie doar pentru 5 zile

CNAS a mai anunțat că se menţine prevederea potrivit căreia după expirarea concediului acordat la ieşirea din spital, în cazul în care starea persoanei nu permite reluarea activităţii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul cu până la șapte zile calendaristice pentru aceeaşi afecţiune. În această situație, nu mai este necesară întocmirea planului de urmărire a evoluţiei bolii. Tot din august, asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copiilor cu afecţiuni grave în vârstă de până la 18 ani, nu până la 16 ani cât era până de curând. Schimbări au apărut și pentru cei care se deplasează în interes personal în zone unde există epidemie, risc epidemiologic sau biologic cu un agent înalt patogen, deși aceste condiţii erau cunoscute inițial. La întoarcerea în România, ei intră în concediu de carantină și beneficiază de indemnizaţie pentru o perioadă de 5 zile, nu de 14 zile cât era înainte de noile reglementări.

Dacă asiguratul nu se poate deplasa la cabinetul medical pentru a primi certificatul de concediu, medicul curant îi va acorda consultaţii la domiciliu sau la distanţă

Persoanele fără venituri se pot asigura opţional

Pentru acordarea concediului medical, asiguratul trebuie să aibă domiciliul în România și să fi fost înscris în sistemul de asigurări sociale de sănătate cel puțin șase luni în ultimul an. În plus, este menționată de lege condiția ca activitatea să fi fost desfășurată în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege. Aveți aceleași drepturi și dacă vă numărați printre persoanele autorizate să desfășoare activități independente, persoanele care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii și indemnizații, administratorii sau managerii care au încheiat un contract de administrare sau de management, membrii unei asociații familiale. Persoanele fizice fără venituri se pot asigura opțional. Baza maximă de calcul lunară pentru indemnizațiile acestora se determină ca medie a veniturilor brute din ultimele șase luni ale celor 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita valorică lunară a trei salarii minime brute pe țară. Până de curând, limita lunară maximă era de 12 salarii minime brute pe țară. Salariul minim brut pe țară este de 2.300 de lei. Vor fi exceptate de la această regulă persoanele care se asigură opțional pentru a beneficia de concedii și indemnizații pentru maternitate.