Main menu

header

874 14 1de Simona Soare Ghişea şi Flori Pintea

Persoanele cu amputaţie nu vor mai trebui să meargă periodic la controale sau la comisiile de evaluare, pentru prelungirea valabilității certificatelor de handicap, deoarece vor primi certificate de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate permanent, potrivit Ordinului comun al ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marius Budăi, şi al ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila.

Noi prevederi pentru persoanele dependente de oxigenoterapie

Calvarul birocratic la care erau supuşi cetăţenii români care au suferit orice tip de amputație a luat sfârșit. Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, a anunţat recent că aceştia vor primi, de la prima evaluare, certificate de încadrare în grad de handicap. „Această prevedere se aplică inclusiv persoanelor cu amputaţii unilaterale, în condiţiile în care, până în prezent, prevederea era valabilă doar în cazul persoanelor cu amputaţii bilaterale”, a specificat ministrul Marius Budăi. Potrivit acestuia, noul Ordin permite încadrarea în grad de handicap a persoanelor dependente de oxigenoterapie de lungă durată, indiferent de vârsta de debut. Prevederea este valabilă şi pentru cei care au căpătat această problemă de sănătate ca urmare a infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Statul român oferă ajutoare pentru cei cu dizabilităţi

Şi în 2022, statul român acordă ajutoare financiare pentru persoanele cu dizabilităţi. După depunerea dosarului de încadrare şi atribuirea unui grad de handi- cap, persoana respectivă va primi o sumă de bani în funcţie de gradul care îi va fi stabilit. Mai exact, persoanele cu dizabilități au dreptul să primească indemnizație de handicap lunară (pentru handicap grav și accentuat), buget complementar (acordat celor cu handicap grav, accentuat și mediu) şi indemnizaţie de însoţitor (pentru cei cu handicap grav). De pildă, în luna februarie 2022, adultul cu handicap grav a primit o indemnizaţie în valoare de 350 de lei și un buget personal complementar de 150 de lei. În plus, persoanele cu handicap grav primesc şi indemnizaţie de însoţitor. Pensionarii cu dizabilități grave pot opta pentru indemnizaţia de însoţitor sau pentru angajarea unui asistent personal. Potrivit Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), valoarea indemnizaţiei de însoţitor este de 1.524 de lei, fiind echivalentă cu salariul net al asistentului personal cu gradaţia 0 (0-3 ani de vechime în muncă).

Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiază şi de facilităţi fiscale, cum ar fi scutiri de impozite, taxe, dar şi de înlesniri la accesarea unor credite

Prevederea se aplică şi persoanelor cu amputaţii unilaterale, nu numai celor cu amputaţii bilaterale, ca până acum

Documentele necesare pentru depunerea dosarului

Pentru obținerea certificatului de handicap, este nevoie să depuneți un dosar cu mai multe acte, la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/ reşedinţă sau la registratura DGASPC. Dosarul cu șină va fi depus de către persoana solicitantă sau reprezentantul legal al acesteia și va cuprinde: cererea-tip, copie după documentul de identitate, documentele medicale în original (referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist, și scrisoare medicală de la medicul de familie). În funcţie de caz, poate fi nevoie şi de copii după alte acte medicale, cum ar fi bilete de ieşire din spital și rezultate ale investigațiilor paraclinice. Din dosar nu trebuie să lipsească nici ancheta socială de la primăria de domiciliu (în original). Este necesară și adeverinţa de salariat/elev (în original) sau copia după decizia de pensionare (pensia pentru limita de vârstă, pensia de urmaş sau pensia de invaliditate cu specificarea datei de revizuire), după caz. Pensionarii mai trebuie să prezinte şi ultimul cupon de pensie (copie). Persoanele care nu realizează venituri vor aduce adeverinţă de la Administrația Finanțelor Publice, în original.