Main menu

header

889 12 1de Simona Soare Ghișea şi Adrian Barna

Medicina Fizică și de Reabilitare (MFR) reprezintă o specialitate medicală esențială pentru pacienții cu dizabilități. Recent, în urma discuțiilor dintre reprezentanții Ministerului Sănătății, cei ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și cei ai Societății Române de Reabilitare Medicală (SRRM), s-a produs o schimbare fundamentală a contractului-cadru în ceea ce priveşte acordarea serviciilor de reabilitare medicală persoanelor cu dizabilități. Astfel, românii cu dizabilități au acces la mai multe astfel de servicii decontate de CNAS, a anunțat, recent, SRRM, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de existență.

Decontarea se face la fel ca în cazul celorlalte specialități clinice

Modificarea permite ca și medicii specializați în MFR să poată efectua în cabinet diverse proceduri diagnostice sau terapeutice, să poată prescrie servicii conexe efectuate de psiholog sau de fizioterapeut și să efectueze ecografii, dacă au competență în acest domeniu. Astfel, pachetul de servicii medicale de bază acordat în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice cuprinde și consultațiile și serviciile acordate de medicii specializați în MFR. „Noutatea care ne bucură este că din martie 2022, decontarea serviciilor medicale în ambulatoriul de specialitate Medicină Fizică și de Reabilitare se face prin plata prin tarif pe serviciu medical exprimat în puncte, la fel ca la celelalte specialități clinice, și nu prin tarif pe serviciu medical exprimat în lei, la valori mult mai mici față de alte specialități și care permitea tratarea unui număr redus de pacienți în fiecare lună”, a declarat conf. univ. dr. Adrian-Costin Bighea, actual trezorier și fost președinte al SRRM.

Alte solicitări nu au putut fi introduse în actualul contract-cadru

Potrivit conf. univ. dr. Adrian-Costin Bighea, există și multe alte solicitări care nu au putut fi introduse în actualul contract-cadru și care ar putea fi negociate în viitor. Un astfel de exemplu este actualizarea valorii de decontare a procedurilor fizicale în baza de tratament. „Este de-a dreptul absurd ca o procedură fizicală care necesită personal calificat și echipamente medicale scumpe să fie decontată de CAS cu 7 lei. O altă problemă majoră este modificarea perioadei pentru care se decontează procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare, care este de 21 de zile pe an de asigurat. Această prevedere nu ține seama de diagnosticul pacientului și de severitatea dizabilității, fiind total discriminatorie pentru pacienții noștri”, a subliniat medicul.

Lista afecțiunilor generatoare de handicap

MFR se ocupă cu prevenția, diagnosticul, tratamentul și managementul reabilitării persoanelor cu dizabilități. Scopul acesteia este să amelioreze calitatea vieții și să redea funcționalitatea pacienților. Hotărârea de guvern ce a adus modificări în contractul-cadru privind acordarea asistenței medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate a revizuit și lista afecțiunilor pentru care pot fi acordate servicii de MFR. Astfel, au fost adăugate noi proceduri care se pot face în baza de tratament. Conform „Curriculumului de Pregătire în Specialitatea Medicină Fizică și de Reabilitare”, publicat de Ministerul Sănătății, procedurile specifice de reabilitare medicală țin de fizioterapie, kinetoterapie, balneoterapie, biofeedback, tracţiuni, masaj și altele. Acestea se aplică numai la indicaţia sau de către medicul specialist de MFR, care își desfășoară activitatea în diferite unităţi medicale. Medicul specialist utilizează instrumente specifice de diagnostic şi evaluare, recomandă şi efectuează tratamente farmacologice şi non-farmacologice, intervenţii educaţionale şi profesionale. El coordonează activitatea echipei multi-profesionale de Reabilitare Medicală, care este formată inclusiv din fizioterapeut și psiholog, dar și din alţi profesionişti abilitaţi să desfăşoare activităţi de îngrijire în acest domeniu. Din cadrul afecțiunilor generatoare de dizabilitate fac parte cele cronice (neurologice, ortopedice, respiratorii, reumatologice, cardiovasculare, oncologice și altele), cele posttraumatice (osteoarticulare, ale sistemului nervos și altele), cele provocate de arsuri și cele post-COVID-19. 

Întregul demers, o strategie de sănătate publică

De noile servicii, au dreptul să beneficieze inclusiv pacienții care au suferit de o formă mai gravă de COVID-19 și care au rămas cu sechele. „Reabilitarea medicală a ținut mereu pasul cu tehnologiile inovatoare. În ultimii ani, în contextul pandemiei de COVID-19, a intrat puternic în lumina reflectoarelor și pe bună dreptate. Se știe că infecția cu SARS-CoV-2 este o boală cu afectare multiplă de organe, care poate lăsa sechele complexe, multiple, respiratorii, cardiace, neurologice, musculoscheletale, cognitive și care poate duce la dizabilitate și la scăderea calității vieții. Specia- liștii în MFR pot face evaluarea și managementul terapeutic al dizabilității date de COVID-19”, a explicat prof. dr. Mihai Berteanu, președintele SRRM. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), reabilitarea trebuie considerată o strategie de sănătate publică a acestui secol. Aceasta nu se adresează doar persoanelor cu deficiențe fizice, ci mai degrabă este un serviciu esențial de sănătate pentru orice pacient cu o dizabilitate după o afecțiune cronică sau posttraumatică, ce îi limitează funcționarea.

„Este de-a dreptul absurd ca o procedură fizicală care necesită personal calificat și echipamente medicale scumpe să fie decontată de CAS cu 7 lei“ (conf. univ. dr. Adrian-Costin Bighea)

România are peste 1.500 de specialişti în acest domeniu

În țara noastră, există peste 1.500 de specialiști în MFR și mai mult de 350 de rezidenți în pregătire, aspect care asigură dezvoltarea și pe viitor a specialității, dar mai ales premisele ca persoanele cu dizabilități să beneficieze de servicii medicale de calitate, potrivit reprezentanților SRRM. „Nu există nicio diferență în formarea (și pregătirea) specialistului de reabilitare medicală care activează în spital, în ambulatoriul de specialitate sau într-o stațiune balneară. În plus, medicul MFR din stațiunea balneară are avantajul că utilizează factorii naturali terapeutici, care abundă în țara noastră: climatul, apele minerale, nămolurile terapeutice, salinele, alături de procedurile de electroterapie, kinetoterapie, hidroterapie, masaj”, a declarat conf. dr. Mădălina Iliescu. Potrivit CNAS, pentru asigurarea individualizării serviciilor acordate în raport cu necesitățile fiecărui pacient, serviciile medicale de MFR în bazele de tratament se acordă doar în funcție de planurile eliberate de medicii de această specialitate, care se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.