Main menu

header

Cine poate ajunge în calendarul creştin-ortodox

de Anda Postolache

Pentru ca o persoană să fie trecută în calendarul bisericesc trebuie să fie respectată o anumită procedură, bazată pe canoane şi pe tradiţie. Evident, numai acei oameni care au dus o viaţă sfântă pot fi propuşi spre canonizare. Cum ajunge însă cineva să fie trecut în rândul sfinţilor? Ce se are în vedere la canonizare? Care sunt regulile?

Read more: Cine poate ajunge în calendarul creştin-ortodox

Sfinţii Trei Ierarhi, patronii Bisericii Colţea

de Anda Postolache

- Sunt celebraţi la 30 ianuarie

În ţara noastră sunt destule biserici dedicate celor Trei Ierarhi - Vasile, Grigore şi Ioan -, prăznuiţi la 30 ianuarie. Cea mai cunoscută dintre ele este, desigur, biserica Mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi, o emblemă arhitecturală a capitalei moldave, a cărei istorie este demnă de reţinut. Dar la fel de interesantă şi de frumoasă este şi construcţia Bisericii Colţea, din Bucureşti, care îi sărbătoreşte, la rândul ei, pe cei trei patroni spirituali.

Read more: Sfinţii Trei Ierarhi, patronii Bisericii Colţea

Piatra de temelie a credinţei: Sfânta Liturghie

de Mariana Borloveanu

Sfânta Liturghie a fost întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos în seara Cinei cea de Taină, când a binecuvântat pâinea şi a dat-o Sfinţilor Apostoli, zicând: „Luaţi mâncaţi, acesta este trupul Meu”, apoi a binecuvântat paharul cu vin, pe care l-a dat Sfinţilor Apostoli, spunând: „Beţi dintru acesta toţi”, adăugând porunca: „Aceasta să o faceţi întru pomenirea mea” (Matei 26, 26-28), pentru ca de roadele acestei jertfe să beneficieze întreaga omenire, cât timp va fi viaţă pe Pământ. Prin participarea la Sfânta Liturghie, credincioşii aduc lui Dumnezeu prinosul de recunoştinţă şi de cinstire pentru binefacerile primite de la El, Liturghia fiind o prelungire a jertfei Mântuitorului pentru mântuirea noastră, a tuturor.

Read more: Piatra de temelie a credinţei: Sfânta Liturghie

Puterea de vindecare şi de mântuire prin Sfântul Maslu

de Mariana Borloveanu

Despre puterea credinţei este înţelept să vorbim cu toţii, dar înainte de toate trebuie să ne apropiem de Biserică, trebuie să trăim în Duh şi vrednicie întru cele sfinte. Nu este de-ajuns să intrăm în lăcaşurile sfinte, implorând toate Puterile Cereşti să ne vină în ajutor atunci când considerăm că nu mai există nicio speranţă. Cu tristeţe trebuie să recunoaştem că ne îndreptăm cel mai ades spre biserică numai atunci când conştientizăm că nimeni şi nimic nu mai poate interveni în calea fatidicului. Dar pentru că boala este cel mai cumplit lucru, ce schimbă uneori din temelii vieţile oamenilor, aş dori să vă dezvălui câteva căi care să vă călăuzească spre cele mai limpezi izvoare ale sănătăţii trupeşti şi sufleteşti deopotrivă.

Read more: Puterea de vindecare şi de mântuire prin Sfântul Maslu

Aşezământul românesc de la Ierihon, un popas în pelerinajul la Râul Iordan

de Anda Postolache

- Botezul Domnului şi Sf. Ioan se celebrează la 6 şi 7 ianuarie

În fiecare an, a doua zi după praznicul Botezului Domnului, la 7 ianuarie, se sărbătoreşte ziua Sfântului Prooroc Ioan, care a devenit prin voie divină şi Botezător al Domnului. Despre acest mare sfânt, aflat la cumpăna dintre cele două paradigme religioase şi ere istorice - Vechiul şi Noul Testament -, au vorbit de-a lungul vremii mulţi teologi. Sfântul Ioan Botezătorul este cinstit în mod deosebit şi la Aşezământul românesc de la Ierihon, aici fiind locul cel mai aproape de Iordan în care există călugări români.

Read more: Aşezământul românesc de la Ierihon, un popas în pelerinajul la Râul Iordan

Părintele Cristinel Trandafir: „Pentru fiecare dintre noi, oricât de păcătoşi am fi, există mântuire prin Pruncul Iisus“

de Anda Postolache

Cine ne putea împărtăşi mai bine impresii de călătorie din locul Naşterii Pruncului Iisus dacă nu o persoană care a mers în acel loc de mai multe ori? Părintele Cristinel Trandafir, de la Centrul de Pelerinaj „Sf. Apostol Pavel” al Patriarhiei Române, a fost la Peştera Sfântă, graţie profesiei pe care a îmbrăţişat-o cu evlavie, şi ne-a povestit lucruri cu adevărat impresionante.

Read more: Părintele Cristinel Trandafir: „Pentru fiecare dintre noi, oricât de păcătoşi am fi, există...

Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos luminează întreaga fire

Ca în fiecare an, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresează un cuvânt de învăţătură întregului  popor român cu prijlejul praznicului Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. Redăm şi noi fragmente din pastorala Întâistătătorului Bisericii noastre, alăturnâdu-ne urărilor de sănătate şi de „La mulţi ani!”.

Read more: Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos luminează întreaga fire

Leacuri mănăstireşti

de Mariana Borloveanu

Departe de lumea dezlănţuită, de aglomeraţie, de tot ceea ce înseamnă agitaţia cotidiană, încercăm să ne oprim la porţile ce despart lumina de întuneric, necunoscutul de revelaţie şi tot ceea ce naşte semne de întrebare în vindecare spirituală. Se spune că, la facerea lumii, Dumnezeu şi-ar fi păstrat anumite locuri pentru a coborî printre oameni şi pentru a le alina durerile întocmai principiilor biblice. Şi aşa cum este firesc, şi-a cernut harul cu mărinimie peste locurile mai puţin expuse intemperiilor acestor vremi.

Read more: Leacuri mănăstireşti

Două secole de rugăciune la Biserica din Dobrovăţ

de Anda Postolache

- Lăcaş cu hramul Sfântului Pantelimon

La marginea satului Dobrovăţ, la 30 km de Iaşi, se află o biserică de lemn a cărei poveste merită să o cunoaşteţi. Construită în 1789, aceasta se află aproape de dealurile împădurite pe unde Ştefan cel Mare îşi croia drum călare către porturile Dunării şi către Transnistria.

Read more: Două secole de rugăciune la Biserica din Dobrovăţ

Mănăstirea Aninoasa, lăcaşul din pădurile de anini

de Anda Postolache

- Cu hramul Sfântul Nicolae, celebrat cu fast de Ortodoxie la 6 decembrie

Mănăstirea Aninoasa, aparţinând de Episcopia Argeşului şi Muscelului, este un complex arhitectural brâncovenesc şi un aşezământ monahal de maici, situat la marginea localităţii cu acelaşi nume, din judeţul Argeş. Totul pare să facă parte dintr-o veritabilă cetate fortificată, impresie dată de zidurile groase, dar mai ales de cadrilaterul format din corpul de chilii, turnul-clopotniţă, paraclisul şi celelalte clădiri, astfel dispuse în interiorul curţii, încât parcă s-ar apăra una pe alta de tumultul lumii exterioare.

Read more: Mănăstirea Aninoasa, lăcaşul din pădurile de anini

Sfântul Andrei, ocrotitorul multor popoare europene

de Anda Postolache

- Întâiul-chemat apostol al lui Hristos este celebrat la 30 noiembrie

Noi, românii, ştim cu certitudine că suntem ocrotiţi de Apostolul Andrei, care a călcat pe meleagurile strămoşilor noştri, ale Vechii Dobroge, propovăduind şi aici creştinismul. Documente scrise de istorici şi de Biserică ne arată că Sfântul Andrei, sărbătorit la 30 noiembrie, a creştinat poporul daco-roman şi că, practic, ne-am format o dată cu ivirea creştinismului pe aceste meleaguri. Dar mai sunt şi alte popoare care şi l-au luat drept ocrotitor pe Sfântul Andrei: grecii, ruşii şi scoţienii, pe bună dreptate, dacă ne gândim că el a făcut călătorii misionare de creştinare a păgânilor de pe teritoriile respective (cu excepţia Scoţiei).

Read more: Sfântul Andrei, ocrotitorul multor popoare europene