Main menu

header

632 28 2de Roxana Istudor şi Claudiu I.

Oamenii nu sunt singura specie în stare să aibă calități de excepție, au descoperit cer­ce­tătorii de la Universitatea Califor­nia - Berkeley. Insectele, reptilele, păsările sau peștii pot, la rândul lor, să acorde atenție, să muncească din greu sau să se străduiască să facă ceea ce este bine.

Tenacitate, prudență, autodisciplină

După ce au studiat comportamentul a 4.000 de exemplare din mai multe specii de animale, cercetătorii Mikel Delgado și Frank Sulloway au putut demonstra în cazul mai multor specii atribute cum ar fi: persis­tența în acțiune, menținerea curățe­niei, te­nacitatea, prudența și autodisci­plina. Calități de valoare în cazul oamenilor, cum sunt munca serioasă, acordarea aten­ției și efor­tul de a face ce este bine le-au adus be­neficii evolutive majore, cum sunt succesul la vână­toare, socializarea (acolo unde este cazul), atragerea de parteneri valoroși, apă­rare eficientă, arată studiul publicat în re­vista „Psycholo­gi­cal Bulletin”. De pildă, albinele mai capabile de muncă au mai mulți ur­mași, iar pă­sările care își între­țin cuiburile cu­rate se pot feri mai bine de prădători. „Există și specii ale căror femele inspectează cuibu­rile, astfel încât masculii care le păs­trează în ordine și le-au am­plasat în locuri inteli­gent alese au cele mai mari șanse să se împerecheze”, subliniază Delgado.

„Ordine și persistență”, „efort și competență”

În ceea ce privește caracteristici care au legătură cu trăsături de „conștiință”, nu așa cum sunt ele definite în accepțiu­nea umană, ci fără compinente ca gândul sau emoțiile, cercetătorii au descoperit că în cazul animalelor există două grupe ma­jore: „ordine și persistență”, care include capacitatea de organizare și curățenia, și „efort și competență”, în care intră luarea deciziilor și abilitățile. În timp ce păsările și insectele se încadrează mai degrabă în prima categorie, mamiferele (inclusiv pri­matele) corespund reperelor celei de-a doua. Cercetătorii au observat comporta­mentul animalelor folosind un model de caracteristici prin care se „sparge” tiparul unui individ: deschidere, reacție, nivel de a fi agreabil și de a deveni nevrotic, „con­știință”. În timp ce în cazul primelor patru au existat mai multe studii, abia acum este abordat regnul animal din perspectiva celui din urmă reper de evaluare.

„Tendințele de ordine și persistență apar cu precădere la pești și insecte, în timp ce competența poate fi mai aproape de caracteristicile mamiferelor“ Mikel Delgado, Universitatea California - Berkeley