Main menu

header

de Laura Zmaranda

- Pe lacurile care nu îngheaţă niciodată se poate admira un peisaj splendid

Un alb incandescent, parfumat, ce răzbate printre frunzele verzi, acoperă unul dintre lacurile asupra cărora îngheţul nu are putere. Sunt petalele nufărului termal, din rezervaţia Peţea de la Băile 1 Mai, o specie unică în întreaga Europă. Acesta îşi înalţă potirul deasupra luciului apei termale care s-a încăpăţânat să ţină în viaţă o splendoare ce vine de acum mai bine de 66 de milioane de ani.

O oază pentru vizitatori
Având reputaţia uneia dintre cele mai preţioase perle din salba staţiunilor balneoclimaterice, staţiunea Băile Felix este recunoscută şi pentru o rezervaţie de nuferi albi şi flori de lotus. Creată în centrul staţiunii în scop decorativ, rezervaţia este precum o bulă de oxigen, ce dă viaţă întregului peisaj. Aşa se face că în fiecare zi către aleile parcului care adăposteşte lacul cu nuferi se îndreaptă foarte mulţi paşi. Gânditori, melancolici sau prinşi de frumuseţea încastrată între aleile de ciment, oamenii privesc cu admiraţie spre forfota ce cuprinde uneori lacul. Dincolo de barele de inox care separă lumea noastră de cea acvatică se desfăşoară nestingherită o adevărată piesă de teatru.

Cocteil verde, alb şi roz
Sutele de broaşte ţestoase care trăiesc în acest lac îşi caută fiecare cu mult interes un loc mai bun, animând într-un tremur uşor frunzele florilor de pe lac. Deşi actul lor teatral captează atenţia vizitatorilor, rolul principal revine totuşi florilor. Din loc în loc, pe suprafaţa lacului, printre verdele crud al frunzelor care împânzesc tot luciul apei, răsar elegantele flori ale nufărului alb, care îşi închid potirul abia spre asfinţit.
Însă, pe lacul din centrul staţiunii, trei sunt culorile care primează: verdele, albul şi rozul florilor de lotus. Acestea din urmă au fost aduse în Băile Felix de pe continentul african şi din Asia. Deşi vin din ţări atât de îndepărtate, specialiştii au reuşit să aclimatizeze aici mai multe specii de flori de lotus. Aşa se face că, într-o armonie deplină, miile de nuferi albi se amestecă însă cu florile roz de lotus într-un „cocteil de culori”.

Loc unic în Europa
Însă cea mai frumoasă comoară florală se află la mai puţin de trei kilometri de staţiunea Băile Felix. Băile 1 Mai sunt, de asemenea, recunoscute pentru efectele benefice ale apei termale, dar şi pentru frumuseţea nuferilor.
Rezervaţia naturală „Lacul cu nuferi termali” de la Peţea este unică în ţara noastră, dar şi în Europa. Acest lucru se datorează faptului că în rezervaţie creşte o specie deosebită de nufăr, şi anume Nymphaea Lotus Thermalis. Biologii spun că acesta provine din vremuri îndepărtate, dinainte de Era Glaciară. Adică de acum aproximativ 66 de milioane de ani. Nufărul termal îşi are „rădăcinile” în zona Nilului şi nu se ştie încă prin ce modalităţi s-a înrădăcinat în ţara noastră. Există teorii cum că seminţele de Nymphaea Lotus Thermalis au ajuns accidental aici, fiind scăpate de păsările călătoare. O altă ipoteză susţine că seminţele au fost aduse de cotropitorii turci. Cert este că nufărul termal a găsit condiţii prielnice de dezvoltare în nămolul cald al lacului de la 1 Mai, iar astăzi este o splendoare a românilor, care trebuie protejată cu toată forţa. Lacul a primit titulatura de rezervaţia naturală ştiinţifică în anul 1932.

Florile se deschid seara
Alimentat de Pârâul Peţea, lacul cu nuferi termali este acoperit toată vara de gingaşele sale flori alb-gălbui. Pe timpul zilei, când lumina este foarte puternică, acestea rămân închise. Abia spre seară petalele de un alb incandescent încep să se deschidă, pentru ca la prima rază a zorilor să se închidă din nou. Ca o întâmplare, alături de nufărul termal, în rezervaţie trăieşte şi o specie de melc, care provine tot din Era Glaciară.

Apa este mereu caldă

Dacă vara atât lacul din Băile Felix, cât şi cel din Băile 1 Mai sunt înţesate de florile delicate ale nuferilor albi termali şi de florile de lotus, când vremea rece intră în stăpânire, frumuseţea lor se stinge treptat. Dar pulsul vieţii continuă să răzbată de dincolo de luciul apei. Asta pentru că, datorită apei termale, care are o temperatură constantă de aproximativ 30°C, indiferent de anotimp, lacurile reprezintă un loc ideal pentru animalele acvatice. Astfel, în plină iarnă, rezervaţiile adăpostesc brotăcei, peşti exotici şi broaşte ţestoase. Mai mult decât atât, datorită apei, care este permanent caldă, broaştele nu mai intră în hibernare.

• Nufărul termal a fost descoperit de botanistul maghiar Pal Kitaibel în anul 1789. În timp, datorită notorietăţii de care s-a bucurat, acesta a devenit simbol al celor două staţiunii şi a fost declarat monument al naturii.
• În afară de nufărul termal (Nymphaea Lotus Thermalis), rezervaţia naturală de la Peţea ocroteşte două specii de vieţuitoare extrem de rare. Este vorba despre un peşte denumit „Roşioara lui Racoviţă”, specie ce trăieşte doar în lacul de aici şi care poartă numele naturalistului Emil Racoviţă, şi melcul Melanopsis parreyssi, o vieţuitoare ce vine din Era Glaciară.