Main menu

header

665 14 1de Cătălina Tăgârță şi Eduard Popa

Din această primăvară, medicii ar putea face recomandări în format electronic pentru serviciile de îngrijire la domiciliu. Informația a fost făcută publică de doctor Anamaria Nițulescu, medic-șef în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (CASMB), în cadrul conferinței „Conștientizarea și eficientizarea serviciilor medicale de îngrijire la domiciliu”, organizată la Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”, București. Aflat la doua ediție, evenimentul a reunit furnizori de îngrijiri la domiciliu, medici, asistente medicale, reprezentanți ai autorităților sanitare și de reglementare în domeniu.

Și biletele de trimitere pot fi emise online

Inițiativa face parte din Proiectul de îmbunătățire a trimiterilor în format electronic, care cuprinde și biletele de trimitere, certificatele de concediu medical și recomandările pentru investigații CT și RMN, propus de CASMB Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), pentru a modifica prevederile actuale ale Contractului-Cadru. Doctor Anamaria Nițulescu a subliniat că reacția CNAS la propunere a fost pozitivă. Avantajele emiterii recomandărilor în format electronic sunt: operarea în timp real în SIUI, scurtarea perioadei de procesare și de validare, scăderea erorilor de validare datorită corelării cu consultația, asigurarea trasabilității. Reprezentantul CASMB a menționat că medicii s-ar putea aștepta la creșterea inițială a timpului de lucru, problemă care va fi depășită pe parcurs, la fel cum s-a întâmplat și în cazul prescripției electronice.

Structurare a unor „modele de pacienți”

Pentru îmbunătățirea serviciilor de îngrijiri la domiciliu, CASMB a mai propus CNAS și structurarea unor „modele de pacienți”, în funcție de serviciile care li se acordă, acestea variind de la măsurarea parametrilor fiziologici la îngrijire plăgi, escare, kinetoterapie și paliație. În prezent, structurarea se realizează doar cantitativ, nu pe grupe de necesități sau diagnostic. „Nevoia de servicii integrate de îngrijiri la domiciliu și de personalizare face parte din strategia 2014-2020 a Ministerului Sănătății, iar printre provocările domeniului se numără inițierea acestor grupe de servicii, precum și stabilirea termenelor de îngrijire în funcție de grupele de pacienți”, a spus doctor Anamaria Nițulescu.

„Sfârșitul se apropie mai repede într-o instituție decât acasă”

Măriuca Ivan, director general al furnizorului de servicii de îngrijire la domiciliu Fundația Crucea Alb-Galbenă din România, a subliniat faptul că termenele de îngrijire trebuie revizuite. „Pacientul nu are nevoie decât de șapte zile pentru scoaterea firelor după o intervenție chirurgicală, nu de 30 de zile. Mă bucur că putem vorbi acum despre recomandarea electronică, pe care de trei-patru ani am propus-o CASMB și CNAS; astfel, medicul își poate asuma responsabilitatea trimiterii”, a spus Măriuca Ivan. Insuficiența bugetelor, accesul limitat al pacienților pentru unele județe unde nu există niciun furnizor, lipsa de informare a pacienților, dar și lipsa de încredere a acestora față de personalul medical, diminuarea resurselor umane din cauza migrației și birocrația fac parte din provocările domeniului. Însă Măriuca Ivan a menționat avantajele îngrijirii la domiciliu în comparație cu serviciile acordate într-o instituție specializată: „Din experiența noastră, sfârșitul se apropie foarte repede într-o instituție față de situația în care pacientul este îngrijit acasă, pe perna sa”, a explicat aceasta.

Numărul de cereri aprobate a scăzut în 2017

Prezentă la eveniment, Cristina Sofron, din partea Asociației Umanitare „Codrin”, județul Neamț, a subliniat necesitatea corelării prețului serviciilor oferite cu distanța străbătută de echipa medicală, având în vedere că în prezent tariful decontat este același indiferent de distanța la care se află pacientul. „În condițiile în care în municipiul București sunt 90 de furnizori de îngrijiri la domiciliu, iar în unele județe, doar doi sau chiar niciunul, se impune o abordare strategică, unitară la nivel de țară”, a spus Măriuca Ivan. În 2016, CASMB a primit 23.000 de cereri de servicii de îngrijire la domiciliu, dintre care 22.000 au fost aprobate (aproximativ 95%) din partea a 89 de furnizori, iar în 2017 numărul aprobărilor a scăzut la 15.000 de decizii (86%), venind de la 85 de furnizori, din cauza schimbării criteriilor de validare.

Prescrierea se poate face și de medicul de familie

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe bază de recomandare medicală, ţinând seama de starea de sănătate a asiguratului, de diagnosticul stabilit şi de statusul de performanţă ECOG al acestuia. Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie, şi de medicii de specialitate din spitale, la externarea asiguraţilor. În funcţie de statusul de performanţă ECOG, bolnavul poate fi: incapabil să desfăşoare activităţi casnice, respectiv este imobilizat în fotoliu sau la pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare) - statusul de performanţă ECOG 3; complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentaţie, mobilizare) - statusul de performanţă ECOG 4.

În situaţia în care, conform recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile/în ultimele 11 luni se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijiri, se precizează pe site-ul cnas.ro

Durata maximă: 90 de zile în 11 luni

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabileşte de medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicităţii/periodicităţii serviciilor, consemnate în formularul „Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu”, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni în mai multe etape (episoade de îngrijire). Un episod de îngrijire este de maximum 30 de zile. Fiecare episod de îngrijire se recomandă utilizând un nou formular.