Main menu

header

679 13 1de Monica Beleneş şi Florica Pintea

La finalul anului trecut (6 decembrie 2017), pe site-ul Ministerului Sănătății a apărut un Proiect de Lege (PL) privind exercitarea profesiilor în sistemul de sănătate, ce vizează recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. Absența sintagmei „având competența de a efectua analize de laborator” din textul PL va permite angajarea într-un laborator medical a oricărui absolvent cu „titlu de calificare în biochimie, biologie şi chimie”, fapt ce nu ar fi în interesul siguranței pacienților. Aceștia din urmă au dreptul de a beneficia de servicii de laborator medical la înalte standarde de competență. Ca urmare a acestui proiect de lege au fost trimise 12 adrese ministerului și cabinetului ministrului, dar nu s-a primit niciun răspuns. Doctor Constanța Popa (medalion), președinte OBBCSSR (Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România), ne va face o radiografie a actualei situații, dar și pentru cazul în care proiectul de lege va fi aprobat.

„Biochimiștii, biologii și chimiștii funcționează acum după Legea 460/2003”

- În ce constă actuala lege și din ce an este în vigoare?

- Actuala lege de reglementare a exercitării profesiilor noastre de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar din România este Legea 460/2003. Corpul profesio- nal OBBCSSR a fost înființat în anul 2004, funcționează de 14 ani. Actuala lege de reglementare a profesiilor membrilor OBBCSSR stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un specialist (biochimist/biolog/chimist) pentru a lucra în sistemul sanitar, caracteristicile activității, înființarea, organizarea și funcționarea corpului profesional OBBCSSR.

- Ce studii trebuie să aibă o persoană care muncește într-un laborator de analize?

- Un specialist membru al OBBCSSR pentru a lucra în sistemul sanitar trebuie să dețină diplomă de licență în biologie/biochimie/chimie și „competența de a efectua analize de laborator”. Începând cu anul 2011, anul apariției Legii educației naționale, „competența de a efectua analize de laborator” este dată de absolvirea unui program de master în domeniul laboratorului medical.

„Mulți solicitanți nu primesc avizul OBBCSSR”

679 13 2- Cum se obține atestarea OBBCSSR?

- Solicitanții depun sau trimit un dosar profesional la OBBCSSR. Corpul profesional OBBCSSR, acordă prin serviciul juridic, conform Legii 460/2003, un aviz pe baza documentelor existente la dosarul profesional (diploma de licență în biologie/biochimie/chimie, adeverința și suplimentul absolvirii programului de master în domeniul laboratorului medical) pentru ca Direcțiile de Sănătate Publică să poată elibera autorizația de liberă practică pe baza căreia OBBCSSR eliberează apoi certificatul de membru. Mulți solicitanți NU primesc avizul OBBCSSR pentru a lucra în sănătate, deoarece sunt absolvenți cu diplome de licență în alte domenii decât chimie/biologie/biochimie.

- Toţi cei care lucrează momentan în laboratoarele de analize medicale sunt atestați OBBCSSR?

- Teoretic, da, deoarece, conform legii, în sistemul sanitar public examenele/ concursurile sunt susținute numai dacă candidații au certificat de membru al OBBCSSR (deci am avizat competența profesională), iar în sistemul sanitar privat angajatorii sunt interesați să aibă angajați cu certificat de membru al OBBCSSR (deci am avizat competența profesională), deoarece primesc un punctaj (bani) de la CNAS în funcție de gradele profesionale ale membrilor OBBCSSR. Practic, avem informații că în laboratoarele private lucrează și biochimiști/biologi și chimiști care nu au avizul corpului profesional OBBCSSR.

„Proiectul de lege propus va afecta pacienții”

- De ce credeți că ar risca un simplu absolvent de biochimie, biologie și chimie să lucreze într-un laborator de analize fără un master sau un alt curs de specialitate?

- Absolvenții, orice absolvenți, vor locuri de muncă, vor șansa firească de a câștiga experiență și bani, dar nu au dreptul să câștige experiență în laboratoarele de analize medicale pe seama sănătății și chiar vieții noastre. Analizele medicale sunt foarte importante, chiar vitale, pentru oameni, și de aceea nu oricine trebuie să aibă responsabilitatea lor.

- Care ar fi situația dacă noul proiect lege se aprobă? Pe cine va afecta cel mai tare?

- Eu sper ca acest proiect să nu devină lege. Dacă totuşi va deveni lege în forma actuală, pacienții vor fi cei mai afectați, deoarece în viitoarea lege nu mai este obligatorie „demonstrarea competenței de a efectua analize de laborator”. Vor putea efectua analize medicale persoane fără demonstrarea competenței profesionale. Este de neînțeles pentru noi această situație, deoarece încă din 1933 aveau dreptul de a lucra în laboratoarele de analize medicale din România numai „chimiști de laborator specializați”.

„Ministerul Sănătății ne recunoaște importanța și contribuția în veridicitatea actului medical, deoarece în alineatul 3), art. 23 OMS 1301/2007 ne este indicată responsabilitatea corectitudinii rezultatelor analizelor medicale furnizate pacienților (sub semnătură și parafă)“

„Se vor face analize fără a demonstra competenţa de a le realiza“

- Ce se va întampla cu OBBCSSR, ce rol va mai juca în situația asta? Va fi obligat să ateste pe toată lumea?

- Este o întrebare foarte bună la care Ministerul Sănătății ar trebui să aibă răspunsul. OBBCSSR nu va mai fi un filtru al demonstrării competenței de a efectua analize de laborator și practic vor fi efectuate analize medicale pentru pacienți fără a mai „demonstra competența de a efectua analize de laborator”.

- Care sunt următoarele demersuri pe care urmează să le faceţi după ce nu ați primit răspuns la cele 12 adrese trimise către Ministerul Sănătății și cabinetul ministrului?

- Avocatul OBBCSSR va stabili și va urma căile legale prin care putem împiedica acest proiect să devină lege.