Main menu

header

728 13 1de Simona Lazăr şi Adrian Barna

În cadrul conferinței „Oportunități ale adopției medicamentelor biosimilare pentru sistemul de sănătate din România”, desfășurată recent sub egida Asociației Producătorilor de Medicamente Generice (APMGR), a fost ridicată, pentru prima dată în țara noastră la un asemenea nivel, problematica ralierii la un concept și la o tehnologie din ce în ce mai bine privite și primite de lumea medicală internațională. Ce sunt medicamentele biosimilare și care sunt beneficiile lor; există sau nu un cadru juridic și deontologic care să permită utilizarea; cum se comportă piața medicamentului dinaintea acestei perspective? Iată întrebări la care răspund, cu sinceritate, Adrian Grecu, președintele Asociației Producătorilor de Medicamente Generice, și prof. Tore K. Kvien, doctor în științe medicale de la Universitatea din Oslo.

Adrian Grecu: „UE a fost prima regiune a lumii care a stabilit cadrul legal“

- Pe o „piață a sănătății” din ce în ce mai scumpă, adoptarea oricărui program/proiect/demers care poate să „ieftinească” actul medical și terapeutic, fără a-i diminua însă calitatea, este salutară. În acest context, dezbaterile pe marginea medicamentelor biosimilare sunt tot mai dese și, după ce au determinat schimbări majore în unele țări europene, sunt de actualitate și la noi. Vă propun să începem acest interviu cu o definire clară a ceea ce este... medicamentul biosimilar.

728 13 2- Un medicament biosimilar este un succesor al unui medicament biologic (cunoscut sub numele de „medicament de referință”) pentru care brevetul a expirat, iar exclusivitatea a fost pierdută. Un medicament biologic (denumit în mod obișnuit „biologic” sau „biofarmaceutic”) este un medicament a cărui substanță activă este produsă sau extrasă din organisme vii, țesuturi sau celule. Biosimilarul este un medicament biologic înalt similar cu medicamentul de referință și are un profil de sigu- ranță și de eficacitate echivalent cu acesta. UE a fost prima regiune a lumii care a stabilit cadrul legal și de reglementare pentru medicamentele biologice similare și a acumulat cea mai vastă experiență în acest sens. Conceptul de medicamente biologice similare și procesul specific de aprobare au fost adoptate de legislația farmaceutică EU în 2004 și au intrat în vigoare în 2005. Dosarele de înregistrare sunt evaluate de comisiile științifice ale Agenției Europene a Medicamentului (EMA) pentru medicamente umane și siguranță (CHMP și PRAC), precum și de experții UE în medicamente biologice (Biosimilar Medicinal Products Working Party - BMWP). În urma avizului favorabil acordat de EMA, Comisia Europeană aprobă utilizarea medicamentelor biosimilare la pacienții din UE. Ca orice alt biofarmaceutic, biosimilarele sunt supuse aceluiași proces riguros de evaluare de autoritățile relevante și aplicând aceleași standarde înalte referitoare la calitate, siguranță și eficacitate. Ca un exemplu, dintre cele 50 de biosimilare aprobate de UE până în 2018, niciunul nu a fost retras sau nu i-a fost suspendată autorizația de punere pe piață pentru motive de siguranță sau de eficacitate.

Balanță pozitivă beneficiu/risc

728 13 3- Vorbeam despre piața sănătății, piața medicamentului și concurențialitatea care există în domeniu. Ar trebui, probabil, să subliniem faptul că medicamentul biosimilar nu este o „făcătură”, un „fake”, un „copy-paste”, ci un produs cu reale valențe terapeutice... Care sunt, totuși, diferențele dintre medicamentul biosimilar și medicamentul biologic original? Afectează aceste „diferențe” calitatea și rezultatele tratamentului?

- Biosimilarul este un medicament biologic înalt similar cu medicamentul de referință și are un profil de siguranță și de eficacitate echivalent cu acesta. Medicamentele se aprobă atunci când studiile de calitate, eficacitate și siguranță demonstrează indubitabil că beneficiile depășesc riscurile. Pentru medicamentele biosimilare, balanța pozitivă beneficiu/risc este bazată pe demonstrarea biosimilarității. Demonstrarea biosimilarității are la bază un exercițiu complex, etapizat, comprehensiv, de comparabilitate cu produsul de referință și susține profilul de eficacitate și de siguranță echivalent al acestora. Ca orice medicament autorizat în UE, medicamentele biosimilare pot fi considerate opțiuni terapeutice sigure și eficace dacă sunt folosite în mod adecvat, conform indicațiilor aprobate și sunt alternative terapeutic echivalente ale produsului de referință.

„Se estimează economii de miliarde de euro”

- Conferința de la București a avut ca scop, între altele, prezentarea oportunităților, ca și a necesității adoptării și în România a medicamentului biosimilar, ca alternativă la medicamentul generic. Ce beneficii ar aduce acest pas pentru pacient? Iar pentru spitale, care ar putea fi nivelul economiilor?

- Medicamentele biosimilare permit sistemelor de sănătate să facă la fel de mult cu mai puțin. Ele oferă o opțiune terapeutică mai atractivă financiar, pornind de la un preț cu 20% mai mic decât cel al produselor de referință. Totodată, prin încurajarea liberei concurențe, prețurile pot coborî și mai mult, economiile făcute de sistemul de sănătate putând fi substanțiale. Se estimează economii de până la 8 miliarde de euro până în 2020 în țările din vestul Europei, provenind de la doar opt molecule cu rol major în tratamentul biologic. Beneficiile directe pentru pacient sunt tratarea mai multor pacienți cu aceleași fonduri și includerea mai rapidă pe listele de rambursare a unor medicamente inovative, de ultimă generație. Aceste economii însă se văd la nivel centralizat și nu la nivel de spital, fapt care nu încurajează neapărat adopția crescută a medicamentelor biosimilare. Ar fi necesare niște măsuri legislative, care să încurajeze și să cointereseze doctorul curant să recomande medicamentele biosimilare. Astfel de măsuri legislative ar putea fi adoptate în cadrul Grupului de Lucru Interinstituțional, cu formarea căruia au fost de acord toți factorii decizionali prezenți la această conferință.

„S-a remarcat o evoluție bună a pacienților”

728 13 4- Care sunt pozițiile țărilor europene față de medicamentul biosimilar? De aprobare, de respingere? Iată, unul dintre conferențiari a prezentat un studiu cu privire la utilizarea medicamentelor biosimilare de un grup-țintă de pacienți și răspunsul acestora la terapie. Ne puteți releva câteva dintre concluziile la care s-a ajuns în Norvegia? Credeți că e relevant acest studiu pentru o decizie corectă și coerentă?

- Deși, inițial, legislația și protocoalele medicale terapeutice ale multor țări europene au reprezentat o barieră în calea adopției biosimilarelor, și asta exclusiv bazat pe temeri izvorâte din insuficienta cunoaștere a conceptului de biosimilaritate, ulterior, aproape fără excepție, țările europene au îmbrățișat intrarea în piețele lor a biosimilarelor, înțelegând corect atât oportunitatea, cât și beneficiile adopției acestora. Studiul NorSwitch, prezentat de unul dintre autorii lui, profesorul Tore Kvien, nu face decât să susțină cu dovezi eficiența și siguranța produsului biosimilar în practica medicală curentă. E de menționat că Norvegia, țara cu cel mai mare nivel de trai pentru locuitorii săi, a ales să adopte în proporție de aproape 100% biosimilarul ca înlocuitor al produsului original. Statul norvegian este și cel care a subvenționat cu mai bine de 2,5 milioane de euro realizarea studiului, pentru a urmări evoluția din punct de vedere medical a pacienților care au beneficiat de această decizie și de a monitoriza orice potențial aspect negativ neanticipat. Concluzia studiului după 54 de săptămâni de monitorizare a pacienților în tratament - concluzie publicată într-una dintre cele mai prestigioase reviste pentru lumea medicală - a confirmat că pacienții care au primit biosimilar după anterioara terapie cu original au avut același răspuns privitor la eficiență și siguranță ca și cei care au continuat terapia exclusiv cu produsul original. Cât despre relevanță, firește că publicarea rezultatelor acestui studiu este relevantă, întrucât designul de studiu a fost conceput pentru a avea relevanță statistică. Studiul NorSwitch este acum dovada clară - și un punct de reper pentru lumea medicală - că schimbarea de pe original pe biosimilar nu are niciun impact negativ diferit versus terapia exclusivă cu original, asupra pacienților.

Nu se neglijează investiția în cercetare

- Medicamentele originale sunt protejate de o legislație internațională foarte clară. Odată cu expirarea brevetului de invenție, ele pot fi produse și de alte companii decât cele care au deținut anterior brevetul. Asta, cu siguranță, ieftinește produsul. Dar oferă și o garanție că se va respecta „rețeta” anterioară, care conferea calitate produsului? Cine va controla calitatea, siguranța și eficiența medicamentului biosimilar?

- În primul rând aș vrea să menționez că investiția în dezvoltarea unui biosimilar, deși mai mică decât investiția în biologicele originale, este una semnificativă și mult mai mare ca valoare decât investiția într-un medicament de sinteză, fie el original sau generic. Procesul de dezvoltare, producție și, în final, de înregistrare este unul complicat, lung și atent reglementat. Legislația internațională este, în acest moment, la fel de clară și de strictă pentru biosimilare ca și pentru medicamentele biolo- gice originale. Însăși înregistrarea de forul european (Agenția Europeană a Medicamentului), respectiv cel american (Food and Drug Administration) oferă garanția - dincolo de orice dubiu - a calității produsului și asta întrucât atât EMA, cât și FDA controlează strict și constant calitatea, siguranța și eficiența fiecărui biosimilar înainte și după intrarea lui în piață.

- Ca în orice alt domeniu al științelor practice, și în cel farmaceutic cercetarea este importantă, atât pentru perfecționarea unor terapii/medicamente, cât și pentru descoperirea altora noi, mult mai eficiente. Unele descoperiri pot duce chiar la perimarea unor medicamente/terapii considerate până atunci infailibile. Cum vedeți relația dintre medicamentul biosimilar și progresul științei farmaceutice?

- Este o strânsă legătură între medicamentele biosimilare și progresul științei farmaceutice. Sistemele de sănătate își doresc să ofere acces pacienților la tratamente de ultimă generație, dar se lovesc de constrângerile bugetare. Bugetele de medicamente nu se actualizează în pas cu inovația, cel mult în pas cu inflația. De aceea este necesar ca piețele să folosească în mod direct economiile realizate prin adoptarea medicamentelor biosimilare pentru a finanța inovarea continuă. În țările vest-europene, așa-zisele „țări bogate”, există o serie de măsuri legislative menite să încurajeze utilizarea medicamentelor biosimilare, cum ar fi: acces neîngrădit în licitații la momentul apariției primului medicament biosimilar, pentru asigurarea de economii imediate; stimulente pentru spitale/doctori în vederea asigurării accesului crescut la medicamentele biosimilare; obligativitatea prescrierii medicamentelor biosimilare într-o anumită cotă; aprobare rapidă a medicamentelor biosimilare, care aduc economii imediate.

Perspective în România

- Care sunt perspectivele dezvoltării pieței medicamentelor biosimilare în Europa și în România și cum se va implica APMGR?

- Medicamentele biosimilare, fiind succesoare ale unor medicamente biologice pentru care brevetul a expirat, oferă o alternativă terapeutică echivalentă și mai puțin costisitoare față de produsele biologice existente care și-au pierdut drepturile de exclusivitate. Astfel, biosimilarele permit sistemelor de sănătate o opțiune terapeutică mai atractivă financiar. Conform datelor publicate de IQVIA Institute for Human Data Science în septembrie 2018, reprezentative pentru un eșantion de cinci state din Europa, respectiv Germania, Franța, Italia, Spania și Marea Britanie, economiile provenind doar de la molecule cu rol major în tratamentul biologic sunt estimate la aproximativ 10 miliarde de euro. APMGR consideră că și în Romania autoritățile competente trebuie să ia în considerare aceste economii substanțiale care pot fi aduse la bugetul de stat, oferind cadrul legislativ pentru a facilita accesul pacienților la terapiile cu biosimilare și sprijinind educația tuturor părților interesate pentru a înțelege beneficiile acestor terapii. Prin folosirea medicamentelor biosimilare se vor crea economii care vor permite utilizarea crescută a medicamentelor inovatoare, biologice, aflate încă sub patent.

„Un medicament biosimilar este un succesor al unui medicament biologic pentru care brevetul a expirat, iar exclusivitatea a fost pierdută“

Prof. Tore K. Kvien: „Reducerea cheltuielilor îmbunătăţeşte accesul la medicamente noi“

728 13 5- Domnule profesor Tore K. Kvien, vă rog să ne relatați - pe scurt - care au fost principalele repere pe care le-ați urmărit în studiul realizat în Norvegia, cu privire la trecerea pacienților pe medicamentele biosimilare (și înapoi)?

- Am examinat dacă switch-ul (trecerea) de la produsul de referință Remicade la biosimilarul Remsima a fost inferior din punct de vedere al eficacității, comparativ cu tratamentul continuu cu produsul de referință. Am arătat pentru obiectivele primare și cele secundare că schimbarea tratamentului de pe original pe biosimilarul aceleiași substanțe active, infliximab, nu a fost inferioară tratamentului continuu - chiar și la pacienții care, în medie, au primit Remicade timp de şase ani. Rezultatele au fost consecvente în ceea ce privește eficacitatea, siguranța și imunogenicitatea (concentrația de substanță activă în sânge și formarea anticorpilor antimedicament).

- Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, relevanța acestor cercetări?

- Impactul este că Nor-Switch susține switch-urile (trecerile) nonmedicale - adică trecerea la un biosimilar care este mai puțin costisitor, dar similar în ceea ce privește eficacitatea, siguranța și imunogenicitatea. Reducerea cheltuielilor aferente terapiilor scumpe ar putea îmbunătăți accesul la medicamente noi pentru pacienții din țări care nu își pot permite un acces liber la medicamente biologice scumpe și eficiente.

- Cum răspund cei implicați - medici și pacienți - la ideea folosirii medicamentelor biosimilare, în tratament?

- Cred că percepția diferă. În special în statele scandinave, ne concentrăm în mod deosebit asupra economiilor de costuri în domeniul sănătății. Înlocuirea produselor originale cu medicamentele biosimilare a fost în general acceptată pe scară largă - atât la inițierea și schimbarea terapiei din motive medicale, cât și la trecerea de la medicamentul de referință la produsele biosimilare pentru a reduce costurile. O importantă motivație/ stimulent pentru pacienți și pentru medici este că reducerea costurilor în sănătate prin utilizarea de biosimilare mai puțin costisitoare în locul produselor de referință stabilite poate spori oportunitatea utilizării de medicamente inovatoare și mai scumpe pentru pacienții care nu răspund suficient la tratamentele actuale.

„Înlocuirea produselor originale cu medicamentele biosimilare a fost în general acceptată pe scară largă - atât la inițierea și schimbarea terapiei din motive medicale, cât și la trecerea de la medicamentul de referință la produsele biosimilare pentru a reduce costurile“ (prof. Tore K. Kvien)