Main menu

header

512 23 1de Cătălina Tăgârță

Despre obligațiile elevului sau despre drepturile cadrelor didactice se vorbește mai rar sau chiar deloc. În schimb, în ultimii ani, atât elevii, dar mai ales părinții acestora s-au obișnuit să îi tragă la răspundere pe profesori pentru felul în care aceștia le educă odraslele; pentru modul în care le atrag atenția când sunt neascultători și, mai nou, pentru notele cu care cei mici sunt punctați în lucrări. Acest din urmă lucru este legal, deoarece, de curând, a fost publicat în Monitorul Oficial un nou Regulament şcolar, care a suferit o serie de modificări, ce îi vizează atât pe elevi, cât şi pe profesori. Astfel, școlarii nemulţumiţi de notele obţinute la teste vor putea contesta rezultatele, profesorii nu vor mai avea voie să-i agreseze verbal pe copii, în timp ce şcolile vor fi obligate să le ofere consiliere în carieră, dar şi consiliere psihologică.

Calificativul, trecut în catalog după o săptămână

Așadar, noutatea absolută este posibilitatea elevilor nemulţumiţi de a contesta nota primită la o lucrare de control. Până acum, aceştia puteau face acest lucru doar pentru calificativele obţinute la examene sau la teze. Odată cu noul Regulament, elevii îi pot cere profesorului ca, în termen de cinci zile, să justifice notele date la lucrări, ajungându-se chiar la reevaluarea testelor, printr-o solicitare făcută directorului. Conform Regulamentului, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, care nu predau la clasa respectivă şi care au obligaţia de a reevalua lucrarea scrisă, fără a fi remunerate pentru acest lucru. Potrivit Corneliei Popa, vicepreşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), regulamentul nu prevede clar ce tip de lucrări pot fi contestate. „Practic, acum, orice lucrare scrisă trebuie trecută în catalog abia după șapte-opt zile, după ce se rezolvă contestaţia, altfel riscăm să avem ştampile în catalog pentru schimbarea notelor. Cred că ar trebui precizat ce teste urmează această procedură”, este de părere Popa, care a adăugat că noul Regulament şcolar „lămureşte toate problemele întâlnite până acum în învăţământ, însă încarcă, în acelaşi timp, schema comisiilor dintr-o unitate de învăţământ”.

Consilierea în carieră, obligatorie în școli

512 23 2O altă noutate ar fi reducerea numărului de elevi la clasă în situaţia în care sunt școlari cu cerinţe speciale de educaţie. „Legea nu specifică însă ce se întâmplă dacă nu se respectă acest lucru. De asemenea, nu am văzut sancţiuni pentru părinţi”, a explicat vicepreşedintele FSLI.

Preşedintele Sindicatului Tinerilor Profesori din România, Corneliu Riegler, spune că în noul Regulament cerinţele par formulate mai clar și speră să se şi respecte. „Regulamentul şcolar este respectat în proporţie de 75%, dar nu s-a păstrat sancţionarea părinţilor pentru absenţe nemotivate”. O altă obligaţie pe care o vor avea şcolile, potrivit noului Regulament, este de a asigura consiliere în carieră, dar şi consiliere profesională elevilor care au nevoie de aşa ceva. Specialiştii subliniază că sunt slabe şanse ca o astfel de cerinţă să poată fi îndeplinită, în condiţiile în care un consilier şcolar are în grijă mii de elevi. De asemenea, vizita la medicul şcolar va fi obligatorie la fiecare început de an.

Directorii au dreptul să interzică redactarea unor publicații

Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) arată într-un comunicat de presă că Regulamentul contravine Legii Educaţiei Naţionale, Constituţiei şi chiar Declaraţiei Drepturilor Omului. Nemulţumirea tinerilor pleacă de la prevederea conform căreia directorul unităţii de învăţământ are dreptul să suspende sau să interzică redactarea unor publicaţii care contravin Regulamentului şi le îngrădeşte elevilor „dreptul la libera exprimare”. O altă prevedere nouă care îi nemulţumeşte pe elevi este faptul că media la purtare este acum un criteriu pentru a deveni reprezentant al elevilor. CNE spune că o astfel de reglementare constrânge accesul liber al tuturor elevilor din România să candideze şi să fie aleşi în cadrul acestei organizaţii. Astfel, apare posibilitatea „abuzurilor” sau se poate ajunge la situaţii în care notele la purtare să fie „scăzute în mod excesiv şi nejustificat”, au atras atenţia reprezentanţii elevilor.

Intrările la muzee, reduse cu până la 75%

Regulamentul are însă şi prevederi care sunt pe placul elevilor, cum ar fi reducerea tarifelor la muzee sau la transportul în comun. Spre exemplu, aceștia pot plăti cu 75% mai puțin la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice. În plus, Regulamentul mai prevede că elevii din învăţământul obligatoriu, profesional şi liceal de stat, particular autorizat/acreditat beneficiază, pe tot parcursul anului calendaristic şcolar, de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval.

Profesorii nu au voie să agreseze elevii verbal, fizic sau emoţional. De asemenea, dascălii sunt obligaţi să aibă o ţinută morală demnă şi un comportament responsabil; să vegheze la siguranţa desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extraşcolare

Orice act de violenţă trebuie înregistrat

Potrivit Regulamentului de organizare şi de funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, elevii din şcolile publice au dreptul la şcolarizare gratuită. Noul act al acestui Regulament prevede ca elevii să poată beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor. Totodată, ei pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane, şi de sprijin financiar din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat. În schimb, pentru a beneficia de aceste facilităţi, părintele, tutorele sau susţinătorul legal au obligaţia de a trimite copilul la şcoală pe perioada învăţământului obligatoriu (până în clasa a X-a, inclusiv), altfel pot fi sancţionaţi cu amendă cuprinsă între 100 şi 1.000 de lei ori sunt obligaţi să presteze muncă în folosul comunităţii. Un alt alineat al noului Regulament școlar prevede ca fiecare şcoală să aibă fişe pentru înregistrarea oricărui act de violenţă, aşa cum este în toată Europa, iar în termen de o oră de la producerea unor astfel de fapte să fie anunţat Inspectoratul Şcolar. (Gabriela Niculescu)

Sancţiuni grave, până la exmatriculare

Iată ce modificări/completări sunt aduse la categoria obligații. Spre exemplu, elevii nu trebuie să aibă comportamente jignitoare şi discriminatorii şi le este interzis să participe la proteste care afectează desfăşurarea cursurilor sau să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ. Le este interzis să aducă în incinta şcolilor materiale cu caracter obscen sau pornografic. Cei care încalcă Regulamentul riscă sancţiuni, de la observaţie până la mustrare scrisă şi, în cazuri extreme, la exmatriculare.