Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

Fie că sunteţi în căutarea unei locuinţe, fie că sunteţi proprietar şi vreţi să închiriaţi sau să vindeţi o casă, e bine să ştiţi că niciunul dintre cele două contracte (de chirie, respectiv de vânzare-cumpărare) nu mai poate fi efectuat în lipsa prezenţei la dosar a certificatului energetic. Sau, în situaţia în care reuşiţi să faceţi totuşi tranzacţia, aflaţi că respectivul contract poate fi anulat, conform Legii 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor; act normativ publicat în Monitorul Oficial la 20 mai şi intrat în vigoare din luna iulie.

Proprietarul, obligat să predea documentul cumpărătorului
Potrivit noilor reguli legislative, proprietarul sau administratorul unei clădiri este obligat să pună la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş o copie a certificatului energetic, astfel încât acesta să ia cunoştinţă despre performanţa energetică a clădirii înainte de a semna contractul. Totodată, în anunţurile de vânzare sau de închiriere, proprietarul ori administratorul va da şi informaţii din certificatul energetic, iar după încheierea contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul este obligat să îi predea cumpărătorului certificatul energetic în original. Dacă un contract de vânzare-cumpărare sau de închiriere este încheiat în lipsa certificatului energetic, acesta este supus nulităţii relative şi poate fi atacat în justiţie fie de părţile care au încheiat documentul, fie de terţi.

Valabilitate zece ani de la data emiterii
Certificatul energetic al clădirii este un document tehnic cu caracter strict informativ, care atestă performanţa, precum şi încadrarea acesteia într-o anumită clasă. Actul este valabil zece ani de la data emiterii, cu excepţia situaţiei în care se efectuează lucrări de renovare majoră, care modifică eventual consumurile energetice.
Auditul energetic al clădirii şi elaborarea certificatului de performanţă (care e necesar atât pentru clădirile care se construiesc, cât şi pentru cele vândute sau închiriate) se realizează de auditori energetici atestaţi conform legislaţiei în vigoare. Aceştia îşi desfăşoară activitatea ca experţi independenţi, persoane fizice autorizate sau ca angajaţi ai unor persoane juridice, iar atestarea lor se face de reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT).

Pentru obţinere, adresaţi-vă unui auditor autorizat
În practică, notarul sau avocatul care realizează tranzacţia/contractul ajută clienţii să obţină şi acest document, însă dacă în cazul dumneavoastră lucrurile stau altfel e bine să ştiţi că puteţi alege un auditor atestat din lista publicată pe site-ul ministerului (www.mdrt.ro). În funcţie de ce documente poate proprietarul să pună la dispoziţia auditorului, durata de realizare poate fi mai mare sau mai mică şi se negociază şi tariful (care poate varia de la câteva sute la câteva mii de lei, în funcţie de mărimea imobilului, preţul acestuia şi aşa mai departe). Proprietarul trebuie să îi dea auditorului informaţii cu privire la: materialele din care este realizată casa, data terminării construcţiei, planurile imobilului - cu precizarea orientării cardinale, numărului de utilizatori, eventual şi date cu privire la consumurile lunare de apă caldă şi cele anuale de energie pentru încălzirea imobilului...

Clasele de performanţă A şi B, cele mai bune
Odată intrat în posesia acestui document, cumpărătorul/chiriaşul află mai multe despre costurile de exploatare ale imobilului, costuri aferente consumurilor de energie termică sau electrică. Spre exemplu, e bine de ştiut că un imobil încadrat în clasa de performanţă A sau B va fi mai eficient energetic decât unul încadrat în clasele C, D, E, F sau G; valorile facturilor la energie termică (încălzire, apă caldă menajeră), gaze naturale sau curent electric fiind cu cel puţin 15%-20% mai mici. În plus, certificatul este însoţit de recomandările auditorului cu privire la reducerea costurilor.

Conţine date legate de confortul termic şi de condens
Pe lângă aspectul legat de costuri, certificatul energetic mai este important pentru proprietar/cumpărător/chiriaş şi din alte motive. Auditorul verifică dacă sunt respectate condiţiile pentru realizarea confortului termic şi ale elementelor de construcţie ale clădirii, temperaturile minime pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţie, pentru evitarea riscului de condens; valorile normate pentru iluminatul interior natural sau artificial; temperaturilor interioare ale aerului şi debitul minim de aer proaspăt.

• În momentul în care contractul de vânzare-cumpărare sau de închiriere este încheiat şi depus la organul fiscal competent, trebuie ataşată şi o copie a certificatului energetic

Sistemele de climatizare trebuie verificate periodic

Pentru reducerea consumului de energie şi limitarea emisiilor de dioxid de carbon, Legea 372 prevede inspecţia periodică (la intervale de doi-cinci ani) a cazanelor (în funcţie de puterea lor termică şi de combustibilul utilizat) şi a sistemelor de climatizare cu puterea nominală de peste 12 kW. Cu acest prilej, consumatorii vor fi informaţi şi despre oportunitatea modernizării sau chiar a înlocuirii echipamentelor consumatoare de energie.