Main menu

header

de Dana Purgaru

Odată cu înrăutăţirea vremii au început să se înmulţească incendiile la locuinţe din cauza neglijenţei proprietarilor acestora. Din experienţa pompierilor, în perioada sezonului rece, cele mai multe incendii sunt înregistrate la locuinţele particulare, majoritatea având drept cauză sistemele de încălzire improvizate, nesupravegheate sau defecte. Pentru evitarea unor situaţii neplăcute, inspectorii de prevenire a pericolelor de la Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă judeţene recomandă un plus de atenţie în privinţa folosirii obiectelor pentru încălzit, fie că e vorba despre reşouri ori sobe sau despre aragazuri.

Coşurile de fum se curăţă la cel mult două luni
Curăţaţi periodic coşurile de fum şi înlăturaţi fisurile produse în acestea. Verificaţi şi refaceţi periodic izolaţia termică a coşurilor şi canalelor de fum faţă de materialele combustibile din structura podului şi acoperişului. Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum de o persoană specializată. Ţineţi cont că aceste coşuri, indiferent de construcţia lor, se vor curăţa de funingine o dată la cel mult două luni de funcţionare.

Supravegheaţi copiii
Din păcate, în sezonul rece, mulţi copii cad victime neglijenţei părinţilor. Pentru a preveni astfel de evenimente nefericite nu lăsaţi copiii singuri în casă în timp ce arde focul în sobă sau cu surse de foc deschis aflate la îndemână. De asemenea, nu-i lăsaţi pe cei mici să facă focul în sobe sau să folosească aparate de gătit (aragaz, plite, lămpi cu petrol şi aşa mai departe).

Nu adormiţi cu soba aprinsă
Evitaţi supraîncărcarea sobelor şi nu folosiţi sobele decât cu uşiţa închisă. Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei, şi nu puneţi niciodată în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile. Alte aspecte foarte importante, deseori ignorate, este să stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa şi să nu adormiţi niciodată cu soba aprinsă.

Improvizaţiile la aparatele electrice vă pot costa viaţa
Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau cumpăraţi-vă altele noi. Nu apelaţi la improvizaţii, în speranţa că veţi scuti nişte bani, deoarece o astfel de instalaţie electrică vă poate costa viaţa.
Nu aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile şi nu puneţi haine sau alte obiecte pe mijloacele de încălzire electrice. Înainte de a pleca de acasă sau când vă culcaţi decuplaţi aparatele de încălzire electrice şi nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi în preajma reşourilor ori a altor aparate electrice de încălzire aflate în funcţiune.

Nu ţineţi produse inflamabile
În sobe nu este permis ca focul să fie aprins cu lichide inflamabile! De asemenea, sobele trebuie supravegheate pe timpul utilizării, iar jarul şi cenuşa trebuie să fie aruncate numai în gropi special amenajate, aflate la distanţă de locuinţă.
Nu fumaţi în locurile unde există pericol de incendiu şi nu aruncaţi la întâmplare resturi de ţigări sau chibrituri aprinse.
Un alt aspect de care trebuie să ţineţi cont e să nu păstraţi în locuinţă sau în anexele gospodăreşti produse inflamabile.

• Afumătoriile amenajate în poduri, şuri, mansarde şi alte astfel de spaţii sunt foarte periculoase

Burlanele se racordează numai la coşuri de cărămidă

Sobele folosite pentru încălzit pe timp de iarnă şi cele folosite pentru preparatul hranei trebuie să aibă coşuri pentru evacuarea fumului executate din cărămidă pe fundaţie proprie. De asemenea, burlanele sobelor metalice folosite pentru încălzire nu trebuie să fie scoase prin planşee şi acoperişuri combustibile, ci trebuie racordate în mod obligatoriu la coşuri din zidărie de cărămidă. Un alt lucru de care este bine să vă asiguraţi este că, la trecerea prin planşee executate din lemn sau alte materiale combustibile, pereţii coşului de evacuare trebuie să aibă grosimea de minimum 25 cm.

• În cazul producerii unui incendiu, anunţaţi evenimentul, cât mai rapid posibil, la numărul unic de urgenţă 112