Main menu

header

668 18 1de Cătălina Tăgârță şi Adrian Barna

Deși terapia sexuală a pătruns printre preocupările curente în ziua de astăzi, acest con­cept continuă să fie înțeles greșit de mulți pacienți sau chiar de specia­liști. Psihosexologii (asimilaţi în țara noastră de multe ori și ca sexologi) sunt specialiști cu pregătire în dome­niul psihoterapiei, care pot trata pa­cienții cu probleme sau disfuncții de natură sexuală. Aceștia abordează atât problemele simple, cât și cazuri mai complexe, unde poate fi nevoie de psihoterapie de lungă durată. Psi­hoterapia poate fi individuală sau în cuplu, desfășurată într-un cabinet specializat. În timpul ședințelor este analizat istoricul pacienților, se pune un diagnostic și este alcătuit un plan de intervenții terapeutice.

Sunt consiliați și pacienții cu traume

Așadar, terapia sexuală sau psihosexo­logia este o formă de psihoterapie alcătuită din consiliere, intervenții cognitiv-compor­tamentale și tehnici simple specifice, toate cu scopul de a îmbunătăţi viața sexuală. În niciun caz aceasta nu implică acte se­xuale în fața terapeutului sau transforma­rea ședințelor într-un surogat pentru sex. „Terapia sexuală tratează deseori proble­mele de libido, dorința sexuală scăzută sau insatisfacția sexuală. De asemenea, tera­peutul sexual (psihosexologul) consiliază pa­cienții cu traume sau care au suferit abu­zuri sexuale, pe cei cu dificultăți în ale­­ge­rea identității de gen, cu probleme de orien­tare sexuală, fetișuri, adicții de natură se­xuală sau dureri care apar în momentul actului sexual”, declară sexologul Gabriela Marin.

„Informarea în legătură cu disfuncțiile, primul pas în tratament”

668 18 2Terapia sexuală dispune de o varietate de procedee pentru a ajuta pacientul să se reconecteze emoţional şi sexual cu par­te­nerul său. Specialiștii Plus Communi­ca­tion, împreună cu sexologul Gabriela Ma­rin, prezintă câteva tehnici de intervenție din terapia sexuală. Printre strategiile de început se regăsesc și trucurile prezentate în continuare. În primul rând, este vorba despre ajutarea pacientului să-și stabileas­că obiective echilibrate și realiste. „Pacienţii pot avea nevoie de ajutor în înțelegerea mecanismelor sexuale și a ceea ce îi incită în mod personal. Există situații în care a­ceștia nu și-au explorat suficient sexualita­tea și nu sunt conștienți suficient de ea: mimează orgasmul, sunt anxioși, inhibați de propria sexualitate sau acceptă să se an­gajeze în actul sexual fără a obține sa­tisfacție... Informarea în legătură cu dis­funcțiile sexuale este, de multe ori, primul pas în tratament și ajută pacientul să își definească dorințele, scopurile și aşteptă­rile”, explică sexologul Gabriela Marin.

Explorarea fanteziilor

Fanteziile sexuale reprezintă un proces important în restabilirea dorinței. Cercetă­torii au stabilit că multe dintre femei (în special cele implicate într-o relație de lungă durată) nu au fantezii sau gânduri de na­tură sexuală în mod spontan, însă sunt re­ceptive la sex după apariția unor sti­muli mentali sau fizici. Sexologul Ga­briela Marin recomandă inclusiv folosirea literaturii erotice sau a filmelor pentru sporirea fan­teziilor. De asemenea, împăr­tășirea dorin­țelor cu partenerul sexual poate îmbună­tăți comunicarea dintre par­teneri și poate readuce la viață relația. Un alt aspect im­portant este identificarea a ceea ce le pla­ce din activitatea sexuală. „Analizarea obi­ceiurilor sexuale, precum momentul zilei, intervalul dintre actele sexuale și modul de exprimare a dorinței, poate fi utilă pen­tru terapeut. Acesta poate face reco­man­dări de valoare, în ve­derea creșterii do­rinței și a satisfacției în acest plan”, declară sexologul.

„Practicarea exercițiilor de concentrare pe senzații”

668 18 3Reperele sexuale pot fi identificate prin exerciții. „Aceste exerciții sunt create pen­tru ca pacientul să rememoreze mo­men­tele în care s-a simțit atrăgător și a avut un nivel optim al dorinței sexuale. Pacien­tul este încurajat să își amintească modul în care arată, cadrul concret, aromele, mu­zica sau mâncarea specifică acelor mo­men­te și, de asemenea, să folosească a­ceste repere pentru a se simți atrăgător și în prezent”, menţionează specialistul. De asemenea, poate fi utilă practicarea exer­cițiilor de concentrare pe senzații. „Aceste exerciții comportamentale implică diverse atingeri sau gesturi în cuplu, identificân­du-le pe cele mai excitante pentru parte­ner. Pentru a reduce anxietatea și pentru sporirea intimității, exercițiile nu sunt orientate pe scop, și anume actul sexual, acesta fiind inițial descurajat”, ex­plică specialistul.

„Puterea prezentului înlătură gândurile disturbatoare”

Un alt sfat important este învățarea puterii prezentului. În încercarea de a face față cerințelor vieții moderne, mulți oameni au un program foarte încărcat. Acest lucru poate influența direct viața sexuală, cei doi grăbindu-se în momentele intime, fără a se concentra și fără a se bucura de pre­ludiu. „Femeile cu disfuncții de libido sunt cel mai expuse acestor elemente de stres în timpul sexului. Practica puterii prezen­tului învață pacientul să se concentreze pe clipa de față și pe toate simțurile si­mul­tan și să înlăture gândurile disturba­toare. Această tehnică este eficientă în special în a ajuta femeile să conștientizeze felul în care corpul lor reacționează la stimuli sexuali”, este de părere specialistul în relaţii de cuplu Gabriela Marin.

„Când își dau seama că, în ciuda tratamentelor și analizelor făcute, situația nu se ameliorează, medicii trebuie să trimită pacientul către un specialist calificat. Uneori, tratamentul optim este reprezentat de o combinație între medicamente și terapia psihologică (sexuală)“

Evitarea rutinei

Explorarea formelor alternative de exprimare sexuală este, de asemenea, importantă. Aceasta poate include ma­sajul erotic, mângâierea, diverse teh­nici de stimulare, utilizarea jucăriilor sexuale și experimentarea unor noi poziții. Prin toate aceste trucuri, sexo­logul consideră că se va evita plicti­seala: „Cuplurile de lungă durată cad deseori în rutina sexuală, lipsită de imaginație și plictisitoare, care poate duce la scăderea dorinței. Sexologul poate oferi sugestii pentru revigorarea vieții sexuale, precum schimbarea lo­cului, cărți sau filme pentru a studia noi tehnici”. Cele mai importante in­tervenții realizate cu ajutorul psihote­rapiei conduc la „rezolvarea principa­lelor disfuncții sexuale: disfuncția erec­tilă, ejacularea rapidă sau lipsa orgasmului. Cele mai folosite sunt: tehnica de desensibilizare Wolpe, teh­nica stop-start, a lui Semans, tehnica de relaxare musculară progresivă, hipnoza, tehnica de imagerie ghidată, vindecarea copilului interior și multe, multe altele”, conchide sexologul Ga­briela Marin.